WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Складання технологічних карт на вирощування і збирання сільськогосподарських культур з використанням електронних таблиць - Реферат

Складання технологічних карт на вирощування і збирання сільськогосподарських культур з використанням електронних таблиць - Реферат


Реферат на тему:
Складання технологічних карт на вирощування і збирання сільськогосподарських культур з використанням електронних таблиць
Технологiчнi карти на вирощування i збирання сiльськогосподарських культур є основою будь-якого планування. Скласти бізнес-план, визначити потребу в технiцi i паливно-мастильних матеріалах, механiзаторах i допомiжних працiвниках, скласти графiки виконання робiт, ремонту, технiчного обслуговування машин i вирішити ряд iнших задач практично неможливо без складання технологiчних карт.
Проте, складання технологiчної карти потребує дуже багато одноманiтних розрахункiв i, вiдповiдно, багато часу. Якщо врахувати те, що в господарствi майже пiд кожною культурою щорiчно змiнюється розмiр площi, попередник, вiдстані перевезення продукцiї, мінеральних і органічних добрив, то можна зрозуміти спеціалістів, які не дуже охоче або зовсім не займаються цією справою.
Сучасна обчислювальна техніка і програмне забезпечення дозволяє полегшити цю роботу, зекономити час і одержати більш точний кінцевий результат.
Для складання технологічних карт на вирощування і збирання сільськогосподарських культур ми застосували електронні таблиці Excel стандартного пакета Microsoft Offiсe.
Як відомо, електронні таблиці Excel включають робочі аркуші розміром 256 колонок на 65536 рядків, що більш ніж достатньо для вирішення поставленої задачі. В кожній клітинці електронної таблиці може бути розміщена якась інформація: цифрова, текстова чи формула. Цими можливостями ми і скористались.
На першому робочому аркуші ми розмістили характеристики сівозмін. Включено польову 10-пільну, кормову 7-пільну, овочеву 8-пільну сівозміни і 5 полів поза сівозміною (сінокоси, пасовища тощо). Всього програма дає змогу розрахувати технологічні карти для 48 культур. В залежності від структури посівних площ господарства характеристики сівозмін у програмі можна легко міняти.
Кожний рядок першого робочого аркуша характеризує поле, відведене під с.-г. культуру. В стовпчиках наведені дані по цій культурі: площа посіву; запланована врожайність; норма висіву насіння; норми внесення органічних і мінеральних добрив, гербіцидів і отрутохімікатів; відстані перевезень продукції, добрив і гербіцидів. Характерно, що на відміну від типових технологічних карт внесення добрив і обробіток грунту планується з врахуванням розміщення культури в сівозміні.
Умови роботи машинно-тракторних агрегатів враховуються нормами виробітку і витрати палива, які залежать від нормативної групи поля чи господарства в цілому. Одна з головних особливостей програми на відміну від інших розробок та, що застосовуються технічно обгрунтовані норми виробітку і витрати палива, що дає можливість розрахувати оплату праці, амортизацію тощо на законних підставах. Для збиральних агрегатів, крім того, враховується врожайність і соломистість.
В залежності від запланованої врожайності за балансовим методом розраховуються норми внесення органічних і мінеральних добрив.
Для врахування поточних змін в економіці на момент складання технологічної карти на першому аркуші внесена інформація про курс долара, ціну на паливно-мастильні матеріали, тарифні ставки робітників тощо. Ці дані потім автоматично враховуються програмою при розрахунках.
Цей робочий аркуш є основою для розробки технологічних карт на всі культури сівозміни. Всі зміни в ньому (розмір площі, врожайність, кількість добрив тощо) автоматично враховуються при подальших розрахунках.
На цьому аркуші також наведені техніко-економічні показники енергетичних засобів і сільськогосподарських машин (ціна в доларах США і гривнях, нормативне річне завантаження, норми відрахувань на амортизацію, технічне обслуговування тощо).
В наступних робочих аркушах вiдображенi технологiчнi карти на вирощування i збирання сiльськогосподарських культур. По кожній культурі приведений перелік необхідних робіт, обсяг роботи в фiзичних одиницях, середнi календарнi строки виконання роботи, кiлькiсть робочих днiв, тривалiсть змiни, оптимальний за відповідним критерієм склад агрегату, норма виробiтку i витрати палива, потрiбна кiлькiсть машин, механiзаторiв i допомiжних робiтникiв, трудомiсткiсть роботи, експлуатацiйнi витрати i виробiток в умовних еталонних гектарах. Якщо одна і та ж культура розміщується по різним попередникам, то програмою передбачені зведені технологічні карти (озима пшениця, цукровий буряк).
Важливою особливістю розробленої програми є можливість вибору агрегатів в залежності від поставленої мети: отримати найменшу кількість енергомашин (по максимуму продуктивності агрегатів); виконати роботу з найменшою витратою палива чи з найменшими експлуатаційними витратами; визначити потребу в техніці з найменшими затратами капіталу. Крім того, вибір агрегатів може здійснюватись за найменшими приведеними витратами і найменшими енергетичними затратами. В останньому варіанті програми критерієм для вибору агрегатів може бути найкраще наближення до ідеального варіанту.
Оптимальні агрегати в залежності від поставленої мети розраховуються на окремому робочому аркуші.
В технологiчній карті наводяться середні (в розрахунку на гектар і одиницю продукції) і пiдсумковi данi про витрату палива, затрати працi механiзаторiв, експлуатацiйнi і виробничі (з врахуванням вартості насіння, добрив, гербіцидів, ретардантів) витрати, необхідні капіталовкладення, енергомісткість тощо. Нижче наведенi фрагменти виконаної роботи.
Таблиця 1
Фрагмент вихідних даних для розробки технологічних карт

поля Культура Площа, га Урожайність, т/га Коефіцієнт виходу побічної продукції
1 Пар чистий 50
Пар зан. вика+овес 50 4,5
2 Озима пшениця
100 6 1,1
3 Цукровий буряк 100 40 0,5
4 Горох 100 3,5 1
5 Озима пшениця
100 6 1,1
6 Кукурудза на зерно 100 6 1,5
7 Кукурудза на силос 100 40
8 Озима пшениця
100 6 1,1
9 Гречка 30 2 1,3
Картопля 20 20
Цукровий буряк 50 40 0,5
10 Соняшник 40 2,5 2
Ячмінь 40 3,5 1
Овес 10 3,5 1
Просо 10 3,5 1,1
Всього по сівозміні 1000
Таблиця 2
Фрагмент технологічної карти на вирощування і збирання озимої пшениці
№ Операція Агровимоги Обсяг Календарні
строки Днів
робочих Тр. дня,
год.
1 2 3 4 5 6 7
1 Лущіння 6-8см 150 9-18/07 5 21
2 Лущіння 10-12см 150 20-28/07 5 21
3 Дискування 8-10см 300 20-28/07 5 14
4 Лущіння 12-14см 300 20-28/08 5 14
5 Плоскорізний обр. 20-22см 100 5-25/08 4 14
6 Навантаження орг.
добрив 30-40т/га 3000 5-25/08 15 14
7 Внесення орг. добрив 30-40т/га 100 5-25/08 15 14
Продовження таблиці 2
1 2 3 4 5 6 7
8 Навантаження мін. добрив 65% дози 390 12-14/08 3 7
9 Подрібнення мін.
добрив 65% дози 390 12-14/08 3 7
10 Навантаження мін. добрив 65% дози 390 12-16/08 3 7
При необхiдностi структуру сівозмін і технологiчних карт можна легко модернiзувати вiдповiдно до потреб замовника.Характерно, що Excel при цьому автоматично змiнює закладенi в клiтинки електронної таблицi формули.
Вважаємо, що дана розробка зацiкавить не тiльки працівників вищих аграрних закладів, наукових працiвникiв, а i спецiалiстiв аграрного сектору.

 
 

Цікаве

Загрузка...