WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Особливості страхування домашнього майна населення.
9. Страхування тварин, які належать громадянам.
10. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту.
11. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.
12. Мета створення системи депозитного страхування.
Рекомендована література
Основна:1, 7, 8,9,10, 14,15, 16,17.
Додаткова:2, З, 4, 5, 25, 27, 28,42.
Тема 9. Страхування відповідальності
Міні-лексикон
Страхування відповідальності адміністративна відповідальність, гарантія страхова, матеріальна відповідальність, цивільна (цивільно-правова) відповідальність, "Зелена картка". Моторне (транспортне) страхове бюро, екологічне страхування.
Приступаючи до вивчення цієї теми, необхідно з'ясувати, що страхування відповідальності є специфічним видом страхування і суттєво відрізняється від будь-якого іншого виду страхування. В якості об'єкта страхування тут виступає відповідальність перед третіми особами, яким може бути спричинено збиток внаслідок якихось дій або бездіяльності страхувальника. Таким чином, поруч зі страховиком та страхувальником третьою стороною відносин виступають будь-які, не визначені раніше (треті) особи.
Одним із найбільш масових видів страхування є страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, який у більшості країн світу є за формою обов'язковим видом страхування. У процесі засвоєння цього питання слід визначити, чим зумовлюється здійснення такого страхування в обов'язковій формі та в чому полягає його необхідність. Слід звернути особливу увагу на те, що зі зростанням інтенсивності транскордонних автомобільних перевезень загострилась проблема фінансових гарантій відшкодування збитків, спричинених іноземними власниками автотранспортних засобів. Це призвело до створення системи "Зелена картка", яка передбачає взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності у міжнародному автомобільному pyсі у країнах, які входять до складу цієї системи. Для реалізації принципів її діяльності у кожній країні-учасниці створюється Бюро, яке виконує наступні функції: забезпечення своїх членів-страховиків полісами "Зелена картка" та врегулювання збитків, що виникають на території певної держави з вини іноземного власника автотранспортного засобу, який має страховий поліс певного зразка. У процесі засвоєння цього питання доцільно буде звернутися до раніше вивченого матеріалу теми "Страхова організація", детально розглянути головні завдання та функції Моторного (транспортного) бюро України, визначити його структуру та принципи діяльності Рекомендується також звернутися до діючого Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро.
У вивченні цієї теми слід звернути увагу на особливості таких видів страхування, як страхування цивільної відповідальності авіаперевізників, судновласників, страхування відповідальності залізниць. Доцільним буде зробити порівняльну характеристику цих видів страхування.
У процесі засвоєння цієї теми необхідно звернути увагу на такий специфічний вид страхування, як страхування відповідальності роботодавця. Якщо нещасний випадок на виробництві стався не внаслідок грубої помилки, якої припустився службовець, та навмисного невиконання ним своїх, зобов'язань, йому має бути виплачено компенсацію.
Одним із нових видів страхування на страховому ринку України є страхування відповідальності за якість продукції, який широко розповсюджено у промислове розвинених країнах та закріплено в нормах міжнародного права. Метою цього виду страхування є захист страхувальника у разі претензій, що їх висувають споживачі його продукції. Слід також зазначити, що відповідальність за шкоду покладається не тільки на виробника кінцевого продукту або комплектуючих, використаних у виробництві зазначеного продукту, але й на тих, хто безпосередньо пропонує цей продукт споживачеві. Тобто, термін "виробник" трактується досить широко. Таким чином, страхування відповідальності за якість продукції можна поділити на підвиди, залежно
від того, хто виступає в ролі страхувальника (страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції, страхування відповідальності продавця за якість продукції та страхування відповідальності виконавця за якість виконаної роботи або послуг). Окремо у вивченні питання необхідно приділити увагу загальним та специфічним умовам договорів страхування відповідальності за якість продукції, залежно від того, хто виступає страхувальником.
Важливим питанням цієї теми є питання страхування професійної відповідальності, яка об'єднує види страхування майнових інтересів різноманітних категорій осіб, котрі у здійсненні професійної діяльності можуть завдати матеріальний збиток третім особам. Необхідно звернути увагу, що відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа під час виконання професійних обов'язків, базується на законодавчих та нормативних актах, які регламентують зобов'язання сторін у тій чи іншій сфері діяльності Доцільно зазначити, що природа шкоди залежить від характеру професійної діяльності Вдаватися до страхування професіонала змушують великі суми позовів та відсутність резервів для таких виплат, які він потенційно має бути готовий сплатити. Слід звернути увагу на те, що оцінювання ризиків та розробка умов страхування залежить від виду професійної діяльності яка страхується.
Особливе місце у галузі страхування відповідальності займає екологічне страхування, метою якого є створення страхових фондів для попередження екологічних аварій та катастроф, відшкодування збитків, спричинених юридичним та фізичним особам внаслідок забруднення навколишнього середовища. У процесі засвоєння матеріалу необхідно з'ясувати, що об'єктом страхових відносин тут виступає будь-який екологічний ризик забруднення навколишнього середовища та потенційного економічного збитку, спричиненого ним. Але слід звернути увагу на те, що відміни в об'єктах екологічного страхування є основою його поділу на наступні види:
1. Страхування відповідальності на випадок аварійного забруднення навколишнього середовища.
2. Майнове страхування фінансових збитків, зумовлених аварійним забрудненням навколишнього середовища.
3. Особисте страхування життя, здоров'я, працездатності та пенсійного забезпечення громадян на випадок настання аварійного забруднення навколишнього середовища.
Доцільно визначити, що страхування за забруднення довкілля виконує специфічні функції, а саме:
" формує екологічну відповідальність фізичних та юридичних осіб за наслідки антропогенної діяльності;
" забезпечує компенсаційні гарантії постраждалим, незалежно від фінансового стану винуватця;
" стимулює протиаварійні заходи за рахунок диференціації страхових тарифів та ін.
На завершення вивчення цього питання слід зробити висновок, що екологічне страхування необхідно розглядати як один з економіко-правових важелів безпеки економіки

 
 

Цікаве

Загрузка...