WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

відмінності тут виступає об'єкт страхування. Доцільно звернути увагу, що концепція розвитку страхування в Україні на період до 2005 року передбачає уніфікацію умов страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних надсаджень удержавних, колективних та фермерських господарствах на основі принципу добровільності страхування.
Слід зазначити, що винахід складних та високовартісних промислових технологій, створення та використання яких тягне за собою високий ризик виникнення аварій і катастроф, що загрожують значними збитками їх власникам, призвело до з'явлення особливого виду майнового страхування - страхування технічних ризиків, котре пов'язано з впровадженням нової техніки та технології. Під страхуванням технічних ризиків розуміють наступні види страхування: страхування будівельного підприємця від усіх ризиків; страхування всіх монтажних ризиків;
страхування машин; страхування електронних пристроїв. Їх можна розділити на два напрямки:
" страхування самої техніки, устаткування, технологічних ліній та ін. На випадок виводу їх зі строю, порушення роботи, загибелі (захист від прямих збитків застрахованих об'єктів);
" страхування від непередбачених несприятливих наслідків, викликаних впровадженням технічних та технологічних новинок або їх зупиненням та зруйнуванням (захист від побічних збитків у вигляді додаткових витрат та нестриманого прибутку).
Особлива увага у майновому страхуванні приділяється транспортному страхуванню як сукупності видів страхування від небезпек, що виникають на різних шляхах сполучення (страхування водного транспорту, авіаційне страхування, страхування наземного транспорту). Страхування транспортного засобу без страхування вантажів, що ним перевозяться, має назву каско страхування. Обсяг страхової відповідальності, який надається за договором страхування каско, докладно викладається у відповідних умовах страхування, що розробляються кожною страховою компанією окремо. Необхідно звернути увагу на те, що об'єктом транспортного страхування виступає майновий інтерес страхувальника, пов'язаний не тільки із володінням транспортним засобом, але і з його розпорядженням, збереженням та використанням. У вивченні цього питання доцільно зробити порівняльну характеристику умов страхування у страхуванні різних засобів транспорту.
Слід зазначити, що перевезення матеріальних активів транспортними засобами може в окремих випадках призвести до збитків їхніх власників, що зумовлює необхідність страхування вантажів (карго страхування). Умови страхування вантажів, що перевозяться різноманітними видами транспорту, базуються на правилах морського страхування, що сформувалися значно раніше, а відмінність полягає у визначенні специфічності ризиків, які виникають під час експлуатації різних засобів перевезення. Цей вид страхування є найбільш розробленим та традиційним. Необхідно чітко усвідомлювати, що договір карго страхування може бути укладено тільки після детального збору інформації, її аналізу, оцінки та визначення ризику, розміру страхової премії.
Важливим питанням цієї теми є страхування особистого майна. З погляду на важливість для задоволення сімейних потреб, майно громадян, за винятком власного автомобільного транспорту, як правило, поділяється страховиком на наступні типи об'єктів страхування: житлові приміщення;
будівлі та споруди; домашнє майно та предмети домашнього вжитку;
тварини, які належать громадянам. Істотно, що відміни у об'єктах страхування є найбільш суттєвим критерієм у визначенні умов страхування. Вивчення цього питання доцільно здійснювати на детальному розгляді прикладів, наведених у підручнику.
Одним із найбільш складних та специфічних видів страхування як на стадії укладання договору, так і протягом всього періоду його дії, є страхування кредитних та фінансових ризиків. Специфіка його полягає в тому, що відповідальність страховика із забезпечення захисту цих ризиків полягає у відшкодуванні страхувальнику втрат, котрі виникли внаслідок несприятливої, непередбаченої зміни ринкової кон'юнктури та погіршення інших умов для здійснення кредитних та фінансових операцій. Необхідно з'ясувати, що страхова практика, спираючись на спільні засади кредитного страхування та враховуючи особливості обслуговування цих ризиків, класифікувала кредити за організаційними формами страхування:
1. Страхування товарних кредитів.
2. Страхування кредитів під інвестиції.
3. Страхування споживчих кредитів.
4. Страхування кредитів, виданих під заставу.
5. Страхування кредитів довіри.
Для усвідомлення цього питання, залежно від форми кредиту, доцільно з'ясувати, які особи можуть виступати у ролі страхувальника в тому чи іншому випадку, визначити об'єкти страхування, методи та форми кредитування, обсяг страхової премії та умови і обсяги страхового відшкодування.
Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки банки виконують функції основних інститутів фінансового ринку, і така операція банків, як привернення вкладів (депозитів) фізичних осіб, передбачає перш за все задачу збереження цих вкладів. Спосіб додаткового захисту інтересів вкладників засновано в ряді країн на створенні системи взаємної відповідальності комерційних банків (системи депозитного страхування) і передбачає при цьому використання страхових принципів. Таким чином, сутність системи депозитного страхування (СДС) полягає у створенні цільового фонду, який може витрачатись на відшкодування збитку, спричиненого вкладникам банка, що збанкрутив. Після розкриття поняття СДС слід визначити типи їх створення, переваги та недоліки. При опрацюванні цього питання необхідно ознайомитись із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та з Тимчасовим порядком формування комерційними банками фонду страхування фізичних осіб.
Слід також звернути увагу на те, що згідно з класифікацією ризиків, пропонованою Першою директивою ЄЕС від 24 липня 1973 року, до групи фінансово-кредитних ризиків віднесено крім ризиків, що виявляються у зв'язку із наданням кредиту, ризики, які призводять до інших фінансових збитків. Найбільш загрозливим у цій групі є ризик втрати прибутку. При опрацюванні цього питання доцільно визначити види збитків, які охоплює страхування від втрат прибутку, та з'ясувати його особливості
Зміст та орієнтація страхування фінансово-кредитних ризиків спричиняє деякі обов'язкові умови до укладання договорів страхування, які необхідно з'ясувати у процесі вивчення матеріалу.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Специфіка страхування майна юридичних осіб.
2. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств.
3. Методика розрахунку збитку у рослинництві
4. Особливості страхування технічних ризиків.
5. Характеристика каско і карго страхування.
6. Страхування авіаційних та морських ризиків.
7. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам.
8.

 
 

Цікаве

Загрузка...