WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування;
" досягнення застрахованою особою пенсійного віку (страхування додаткової пенсії) або віку, який визначений удоговорі страхування;
" настання події в житті застрахованої особи, яка обумовлена у договорі страхування (укладання шлюбу, народження дитини, смерть близького родича застрахованої особи - дружини, чоловіка, дітей, батьків).
Умови договору страхування життя можуть додатково передбачати обов'язок страховика здійснити страхові виплати у разі:
" хвороби застрахованої особи;
" тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
" стійкої непрацездатності (інвалідності) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
Розглядаючи страхування від нещасних випадків, слід мати на увазі, що це ризиковий вид страхування, який суттєво відрізняється від накопичувального довгострокового страхування життя та передбачає виплату страхової суми лише при настанні страхового випадку. Виплати страхової суми або повернення сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страхування не передбачається. Страхування від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форму. Обов'язкове особисте страхування залежно від джерела сплати страхових платежів поділяється на державне обов'язкове та обов'язкове. Перелік їх визначається Законом України "Про страхування". Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між страховиком та страхувальником на основі правил, що враховують особливості як індивідуального страхування громадян, так і колективного страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.
Особлива увага у вивченні цієї теми приділяється медичному страхуванню, яке займає важливе місце у системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності громадян і надає їм можливість одержання необхідної, своєчасної та якісної медичної допомоги. Медичне страхування - це страхування на випадок втрати здоров'я від будь-якої причини, в тому числі у зв'язку із хворобою та нещасним випадком. Суть його полягає в тому, що сплативши одноразово страховий внесок значно менший, ніж вартість всіх медичних послуг, громадяни мають змогу протягом певного періоду безкоштовно користуватися комплексом медичних послуг. Рекомендується ознайомитись з одним із варіантів концепції медичного страхування в Україні, який надруковано в періодичних виданнях. На завершення цієї теми, доцільним буде скласти порівняльну характеристику добровільного та обов'язкового медичного страхування. Це допоможе детально розібрати особливості цього виду страхування та визначити принципи, на яких воно будується.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Класифікація особистого страхування.
2. Розрахунок страхових тарифів в особистому страхуванні
3. Страхування життя і його основні види.
4. Особливості договорів змішаного страхування життя.
5. Страхування пенсій.
6. Сутність страхування від нещасних випадків.
7. Характеристика окремих видів обов'язкового особистого страхування.
8. Особливості індивідуального та колективного страхування від нещасних випадків.
9. Медичне страхування як один з методів поліпшення соціальної захищеності громадян.
10. Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування.
11. Напрямки розвитку медичного страхування в Україні
Рекомендована література
Основна:1, 5,8,9,12,13,14, 15,16,17,19.
Додаткова:17, 21, 27, 28, 39, 43.
Тема 8. Страхування майна
Міні-лексикон
Майнове страхування, оцінка страхова, аварія, авіаційне страхування, автотранспортне страхування, генеральний поліс, збиток прямий, збиток страховий, карго страхування, каско страхування, конструктивна загибель, повна загибель, рівень виплат страхового відшкодування, рівень страхового відшкодування, рівень страхового забезпечення, система депозитного страхування, страхування кредитів.
Приступаючи до вивчення цієї теми, доцільним буде повторення раніше вивченого питання систем страхового відшкодування, франшизи та матеріалу відносно договорів страхування. Особливу увагу слід звернути на визначення прав та обов'язків страховика і страхувальника при виконанні договору страхування.
Треба зазначити, що об'єктом страхових відносин цієї галузі страхування виступає майно в різноманітних його видах. Для цілей страхування прийнято класифікувати майно за видами господарюючих суб'єктів, яким воно належить (промислових підприємств;
сільськогосподарських підприємств; громадян). Залежно від цього, існують досить суттєві відміни у методах страхування.
В першу чергу, треба визначити, що відноситься до складу майна кожного з цих суб'єктів страхових відносин, тобто визначити об'єкти страхування. Надалі слід навчитись розрізнювати види страхових подій, які є основою для розробки методів визначення збитку і страхового відшкодування по кожній з груп. Особливу увагу необхідно звернути на питання розрахунку ставок страхових платежів при страхуванні майна та визначити, які вартісні показники є основою для розрахунку страхового тарифу. Майнове страхування має чітко виражену специфіку. Тут виникає
складна задача оцінки реальної вартості об'єкта страхування та визначення вартості реального збитку. Оскільки величина збитку - випадкова та може бути досить низькою, виникають сумніви у доцільності вимагати відшкодування малих збитків. Так з'явилась франшиза, елемент договору, неможливий у страхуванні життя.
Таким чином, за умовами договору майнового страхування страховик зобов'язується за обумовлену договором страхову премію при настанні передбаченого в договорі страхового випадку відшкодувати страхувальнику спричинені внаслідок цієї події збитки у застрахованому майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами та виплатити страхове відшкодування в межах узгодженої у договорі страхової суми. Особливу увагу слід звернути на те, що страхова сума у майновому страхуванні не може перевищувати дійсної вартості майна, яке страхувальник бажає застрахувати на момент укладання договору страхування. Договір страхування, за яким виплачено страхове відшкодування, зберігає чинність до кінця зазначеного в ньому строку в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою договором, і сумою виплаченого страхового відшкодування.
Особливу увагу у вивченні теми слід звернути на страхування майна сільськогосподарських підприємств, яке є досить специфічним. Специфіка, в першу чергу, полягає у визначенні об'єктів страхування (врожай сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень; дерева і плодово-ягідні кущі та виноградники; сільськогосподарські тварини;
будівлі, споруди та сільськогосподарська техніка). Тут снують характерні відміни у визначенні страхових ризиків, страхових сум та платежів, збитку та страхового відшкодування, відміни у договорах страхування. Необхідно чітко усвідомлювати, що головним критерієм

 
 

Цікаве

Загрузка...