WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

відображується у таких формах, як поділ праці, створення спеціалізованих департаментів (відділів) та відокремлених підрозділів (філій,представництв), ієрархія посад, внутрішньоорганізаційні процедури. Слід звернути увагу на те, що органи управління страховою компанією визначаються залежно від того, на яких засадах створено організацію.
На завершення вивчення цієї теми необхідно звернути увагу на те, що страховики можуть створювати професійні об'єднання для координації діяльності захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм. Кожне об'єднання призначено для виконання певних функцій і сприяє розвитку страховиків та стабілізації їх на страховому ринку. Рекомендується звернути увагу на принципи та основні завдання цих об'єднань (ЛСОУ, МТСБУ, Авіаційного і Морського бюро), керуючись діючим нормативним та інструктивним матеріалом. Програмою розвитку
вітчизняного страхового ринку до 2005 року передбачено створення об'єднань за основними видами страхування (цивільної відповідальності власників транспортних засобів, морських ризиків, авіаційних ризиків, ядерних ризиків, експортно-імпортних операцій, медичного страхування).
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Визначення страхової компанії
2. Поняття страхової системи як частини сфери послуг.
3. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній.
4. Відмінності страховиків за приналежністю.
5. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією.
6. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній.
7. Особливості роботи товариств взаємного страхування.
8. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України.
9. Інфраструктура страховика та її характеристика.
10. Організаційна структура страхової компанії
11. Принципи структури управління страховою компанією.
12. Функції та роль філій і представництв страховика.
13. Об'єднання страховиків та їх функції.
Рекомендована література
Основна:2, 4,5,8,15,16,17, 19.
Додаткова:13, 24, 28, 32, 34.
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності
Міні-лексикон
Державний нагляд за страховою діяльністю. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, реєстрація, ліцензування страхових організацій, ліцензія страхова.
У вивченні цієї теми слід усвідомити, що оскільки страхування виконує функції захисту економічної та соціальної сфери суспільства, його ефективне проведення є можливе лише на основі розробки і послідовного проведення державної страхової політики. Висока частка відповідальності страховика за соціальні наслідки своєї діяльності потребує організації державного страхового нагляду. Метою державного регулювання страхової діяльності є: забезпечення формування та розвитку ефективно функціонуючого ринку страхових послуг, створення необхідних умов для діяльності страховиків та захист інтересів страхувальників.
Необхідно зазначити, що Законом України "Про страхування" визначено єдиний орган державної виконавчої влади, що здійснює нагляд
за страховою діяльністю в країні - Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд). У визначених Законом рамках Укрстрахнагляд має права та обов'язки, виконує конкретні функції та завдання, які сприяють розвитку національного страхового ринку.
Регулююча роль його полягає у застосуванні в основному трьох методів: реєстрації, ліцензування та контролю за страховою діяльністю. В ході реєстрації з'ясовується професійна придатність страховика, його фінансовий стан. Призначення ліцензування полягає у перевірці підготовленості страхової організації до проведення страхової діяльності та у визначенні сфери цієї діяльності У процес засвоєння цього питання рекомендується ознайомитися з Інструкцією про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцезій на здійснення страхової діяльності на території України. Здійснення контролю з боку Укрстрахнагляду сприяє підтриманню правопорядку в галузі
Діюча нормативна система регулює страхову діяльність як у цілому, так і за окремими її напрямками й питаннями. Законодавче регулювання страхової діяльності в Україні має певну специфіку, яка значною мірою накладає свої особливості в цілому на систему правового забезпечення. Програмою розвитку вітчизняного страхового ринку до 2005 року передбачається подальший розвиток законодавчої та нормативної бази, розробка й прийняття низки законодавчих актів, які розвивають страхове законодавство України і наближають його до міжнародних стандартів.
Державне регулювання дуже є важливе і для проведення послідовної політики стосовно форм, методів та масштабів участі іноземного капіталу в страховому бізнесі на території України.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності
2. Шляхи наближення законодавчої і нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів.
3. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків.
4. Функції, права та обов'язки Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.
5. Методи державного регулювання страхової діяльності
6. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності
7. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду.
Рекомендована література
Основна:2, 7, 8, 9,15,16,17,18,19.
Додаткова:.l, 12, 13, 19, 20, 29, 34, 35.
Розділ З. Галузі страхування
Тема 7. Особисте страхування
Міні-лексикон
Особисте страхування, страхування життя, змішане страхування, нещасний випадок, вигодонабувач, відмова у виплаті страхового відшкодування, добровільне страхування, довгострокове страхування, застрахований, індивідуальне страхування, колективне страхування, медичне страхування, асистанс
Перед вивченням кожної теми, яка стосується окремого виду страхування, доцільно згадати функції та принципи страхування і засвоєний матеріал теми "Класифікація страхування".
Слід зазначити, що особисте страхування є однією з галузей страхування та домінуючим видом страхування у світі Воно зумовлено ризиковим характером діяльності людей різних професій, підвищеним ступенем ризику, пов'язаним із погіршенням довкілля, зростанням питомої ваги людей похилого віку в загальній кількості населення. Метою особистого страхування є організація страхового захисту окремих громадян на випадок виникнення різних подій, що відбиваються на їх житті, здоров'ї та працездатності
Особисте страхування включає три підгалузі: страхування життя, страхування від нещасних випадків та медичне страхування.
Особливу увагу треба звернути на те, що страхування життя є особливим видом страхування, який містить у собі функції захисту і накопичення. Відповідно існують і певні особливості договорів страхування.
Страхування життя передбачає відповідальність страховика щодо здійснення страхових виплат у разі:
" смерті застрахованої особи;
" дожиття

 
 

Цікаве

Загрузка...