WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Живлення і формування урожайності культур зерно-бурякової сівозміни на лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України - Реферат

Живлення і формування урожайності культур зерно-бурякової сівозміни на лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України - Реферат

Добрива більшою мірою впливають на зростання вмісту фосфору нуклеопротеїдів у грунті, ніж загального кислоторозчинного. Фосфор суми фракцій нуклеопротеїдів і фосфопротеїдів переважає над іншими фракціями його сполук. Фракція фосфору нуклеопротеїдів складається в основному з фосфору нуклеїнових кислот. Вміст фосфору нуклеопротеїдів і фосфопротеїдів незначно змінюється від застосування добрив, що пов'язано з тривалим процесом їх синтезу, розкладом мікроорганізмами і засвоєнням рослинами. У фракції нуклеїнових кислот у досліджуваному грунті переважає фосфор РНК. Мінеральні добрива зменшують співвідношення фосфору РНК до фосфору ДНК. Незважаючи на те, що мінеральні добрива підвищують інтенсивність розкладу фосфорорганічних сполук, їх синтез у грунті збільшується. Внесення органічних і мінеральних добрив у прийнятих нормах збільшує вміст рухомих сполук фосфору в метровому шарі лучно-чорноземного карбонатного грунту. Збільшення рухомих сполук фосфору відбувається за рахунок пухкозвязаних фосфатів, фосфатів алюмінію, фосфору фосфоліпідів і фосфору нуклеїнових кислот. Встановлений тісний кореляційний звязок між вмістом загального фосфору і рухомими формами фосфору в грунті на фоні застосування гною у сівозміні, між рухомими формами фосфору і виносом його основною продукцією, урожайністю.
Дослідженнями з Правіловим М.В.[5] встановлено, що фосфорні добрива зумовлюють зменшення ємності поглинання фосфору грунтом у шарах 0-25 і 25-50 см, що вказує на тривале перебування сполук фосфору суперфосфату в доступній для рослин формі.
У чорноземах Лісостепу України за концентрації меншій 3-4 мг/л Р2О5 процес хемосорбції і фізичної сорбції відбувається з однаковою інтенсивністю. За вищих концентрацій адсорбція фосфатів відбувається за типом фізичної сорбції. Співвідношення між хімічною і фізичною сорбціями не залежить від типу грунту і суттєво змінюється з підвищенням насичення його фосфором добрив у бік фізичної сорбції.
Підвищені норми добрив зумовлюють насичення лучно-чорноземного грунту фосфат іонами за рахунок хімічної сорбції і переваги фізичної сорбції [5].
Між кількістю внесених фосфорних добрив під озиму пшеницю на фоні азотно-калійних добрив і післядії застосування гною у сівозміні і вмістом рухомих сполук фосфору встановлена сильна кореляційна залежність / за методом Мачигіна r =0,91, Мehlich два r= 0,85, Mehlich три r=0,79, Брейя і Куртца r =0,76 /.
Метод Мehlich один не відображає залежності між дозами внесених фосфорних добрив на фоні гною та азотно-калійних добрив і вмістом рухомих сполук фосфору в грунті.
В умовах 2002 р. встановлена однакова кореляційна залежність між вмістом рухомих сполук фосфору, які переходять у витяжку Мачигіна і Мehlich два, і урожайністю озимої пшениці.
Одинарна і полуторна норма добрив на фоні застосування гною у сівозміні збільшила вміст загального калію в орному шарі грунту до 2,25 і 2,30% К20 порівняно з 1, 90% у контролі. Встановлено збільшення вмісту загального калію в 25-100 сантиметровому шарі грунту. Збільшення насичення сівозміни калієм добрив у профілі грунту залежить від внесення калійних добрив. При застосуванні добрив у зерно-буряковій сівозміні збільшується вміст водорозчинного, обмінного і необмінного калію, величина його рухомості в основному в орному шарі грунту. Водорозчинного калію у досліджуваному грунті мало. Сезонна динаміка водорозчинного і обмінного калію залежить від вирощуваної культури, застосування добрив, виносу, переходу його в необмінну форму. Обмінного калію в лучно-чорноземному грунті менше 10 мг К2О на 100 г грунту в контролі і у підорних шарах всіх варіантів досліду. Така мала кількість обмінного калію пояснюється інтенсивним його виносом урожаями, значним насиченням вбирного комплексу кальцієм і магнієм. Тривале застосування добрив зумовило накопичення обмінного калію в орному і підорних шарах грунту, вміст якого по профілю зменшується. Вміст обмінного калію під горохом, озимою пшеницею, ячменем знижується у фазу цвітіння. В наступні фази росту і розвитку вміст його мало змінюється, що значною мірою зв,язано з вивільненням і переходом калію з необмінної форми у обмінну [2].
Відновлення обмінного калію відбувається за рахунок необмінного. Цю закономірність необхідно враховувати при агрохімічних дослідженнях і моніторингу грунтів. Урожайність культур корелює з вмістом обмінного калію (r= 0,56 - 0,94).
Ступінь насичення обмінним калієм є діагностичним показником забезпечення ним рослин, які вирощують на лучно-чорноземних карбонатних грунтах. Ступінь рухомості калію невеликий. Завдяки інтенсивному поглинанню і засвоюванню калію відбувається значне збільшення рухомості його за умов застосування добрив. Так, внесення гною, або гною з мінеральними добривами підвищує ступінь рухомості калію в орному шарі на 148-413 %. У підорних шарах грунту цей показник під впливом добрив мало змінюється. Горох, озима пшениця і ячмінь протягом вегетації мало впливають на рухомість калію. Необмінно - поглинутого калію порівняно з іншими формами значно більше у всьому профілю грунту. Перерозподіл калію зумовлений інтенсивним переходом необмінного калію в обмінний, особливостями мінералогічного складу грунту. Дослідженнями встановлено переміщення калію з орного шару в нижні горизонти, де він значною мірою фіксується.
Встановлено кореляційний зв'язок між вмістом водорозчинного, обмінного калію, ступенем його рухомості у шарі грунту 0-25 см і вмістом калію у листках і стеблах озимої пшениці (r= 0,63 - 0,91), кукурудзи (r= 0,68- 0,91), ячменю (r= 0,70 - 0,74), органах цукрового буряку (r= 0,68 - 0,95). Вміст необмінно-поглинутого калію меншою мірою корелює з вмістом його в органах рослин. Величина калійного потенціалу в орному шарі лучно-чорноземного карбонатного грунту мало змінюється під впливом застосування добрив і цей показник не характеризує рівень забезпечення рослин доступним калієм за умов застосування високих норм добрив.
Вміст азоту в рослинах озимої пшениці тісно корелює з вмістом легкогідролізованого і нітратного азоту в грунті. Азотне живлення рослин в основному залежить від засвоєння ними мінеральних форм азоту. У живленні рослин переважає нітратний азот, значна кількість якого відновлюється у кореневій системі і листках. Застосування добрив сприяє збільшенню вмісту нітратного азоту в грунті та надходженню в листки. Максимальна кількість нітратного азоту спостерігається у листках озимої пшениці у фазу кущення. Застосування добрив сприяє накопиченню нітратного азоту в листках. Його вміст тісно корелює з вмістом нітратів у грунті і залежить від норм внесеного азоту. У фазу колосіння і цвітіння вміст нітратного азоту в стеблах і колосі також залежить від погодних умов.
Покращання умов живлення за рахунок добрив сприяє підвищенню активності нітратредуктази. Активність ферменту тісно корелює з вмістом нітратного азоту в грунті і листках, з урожаєм і вмістом білкового азоту в зерні,що дає змогу використовувати показники активності нітратредуктази у фазу кущення для прогнозування урожайності і білковості зерна. Встановлено,

 
 

Цікаве

Загрузка...