WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО - Реферат

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО - Реферат

постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду.
Орган з сертифікації продукції може застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (моделі) сертифікації залежно від специфіки продукції та особливостей її виробництва.
Під час сертифікації перевіряються характеристики (показники) продукції і застосовуються методи випробувань, які дозволяють:
- провести ідентифікацію продукції, в тому числі перевірити належність до класифікаційної групи, відповідністьтехнічної документації, походження, приналежність до даної партії та ін.;
-повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції заданим вимогам.
У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час обов'язкової сертифікації, повинні ясно та однозначно наводитись технічні вимоги, що підтверджуються сертифікацією. Норми та дозволені відхилення слід задавати таким чином, щоб забезпечувалась можливість їх вимірювання з заданою або відомою точністю під час випробувань.
Вступна частина нормативного документа або розділ "Галузь використання" мають містити вказівку щодо можливості використання документа для сертифікації (наприклад, "стандарт придатний для обов'язкової сертифікації").
У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час обов'язкової сертифікації, в спеціальному розділі або через посилання на інший нормативний документ повинні встановлюватись методи, умови, обсяг і порядок випробувань для підтверджені-відповідності до технічних вимог. Слід встановлювати вимоги щодо показників точності вимірювань та випробувань, що забезпечують зіставлення результатів, які отримані різними випробувальними лабораторіями. Якщо послідовність проведення випробувань впливає на результати випробувань, вона має бути наведена.
Нормативні документи на методи випробувань є обов'язковими, якщо в нормативна документах на продукцію в частині перевірки обов'язкових вимог наведені посилання на нормативні документи.
Вимоги щодо маркування, які встановлені нормативними документами, повинні забезпечувати однозначну ідентифікацію продукції, а також містити вказівки про спосіб нанесення знака відповідності.
Органи з сертифікації продукції не пізніше, як за шість місяців, сповіщають підприємств яким ними надано право застосування сертифіката відповідності, про заплановані зміни в стандартах, що розповсюджуються на сертифіковану продукцію.
Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованої органу з сертифікації продукції заявку.
Інформація про акредитовані в Системі органи з сертифікації продукції міститься в дові, кових матеріалах, що складаються за даними Реєстру Системи та видаються Держстандарте України.
Заявки на сертифікацію продукції іноземного виробництва за схемами з обстеже ням, атестацією виробництв або сертифікацією систем якості подаються за встановлені порядком.
У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу з серт фікації продукції заявка подається до Держстандарту України, який розглядає її і не пізнії одного місяця від дня подання сповіщає заявника про своє рішення , що оформлюєть згідно з додатком В. Копія рішення направляється організації, що визначена Держстанда том для проведення робіт з сертифікації.
Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукі заявник має право подати заявку до будь-якого з них.
Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її подан сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.
Копії рішення направляються:
-до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності);
-до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;
-до органу, що здійснюватиме технічний нагляд (за необхідності);
-до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розшування заявника.
Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.
За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен містити обгрунтовані висновки і, за необхідності, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу з сертифікації.
Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбирання.
Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції і виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414.
Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.
Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3419.
Використана література
1. Закон України "Про стандартизацію".
2. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. - К.: Украинская ассоциация качества, 1996. - 181 с.
3. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. - СПб., 1996. - Ч.1.
4. Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. - Львів; К., 1995.
5. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якісю і сертифікації: Підручник. - К., 1997. - 152 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...