WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО - Реферат

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО - Реферат


Реферат на тему:
"Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО"
УкрСЕПРО - діюча система сертифікації відповідності в Україні. УкрСЕПРО дуже важливий для Російських компаній та компаній-експортерів в Україну. УкрСЕПРО аналогічний ISO 9000 серії сертифікатів для західних компаній. Він є затвердженим індикатором якості для України.
УкрСЕПРО Сертифікація має на увазі не тільки високий рівень менеджменту в компанії, але й певні стандарти якості продукції. Іншими словами, для отримання сертифіката необхідні тести на зразках продукції. Ці тести робляться в спеціальних лабораторіях ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТу (Українська Державна організація по стандартизації, метрології та сертифікації). У відповідності з результатами цих тестів і видається сертифікат.
ДСТУ 3413-96 - даний стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг в Системі сертифікації УкрСЕПРО.
Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції.
Стандарт враховує положення настанов 180 27, 130/ІЕС 7, 28, 60.
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування
ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення
ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи
ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується
ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення
ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції
ДСТУ 130 9002-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, Монтажу та обслуговування
Настанова І80/ІЕС 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних для оцінювання відповідності.
Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації, а в разі їх відсутності - організації, що виконують функції органів з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України.
Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:
- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- аналіз наданої документації;
-прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
- обстеження виробництва;
-атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
- відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
-аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифі-кованої продукції до Реєстру Системи;
-визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;
-технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- інформацію про результати робіт з сертифікації.
Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації.
При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.
Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.
Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі органу з сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:
1) сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній лабораторії (центрі), яка акредитована в Системі;
2) сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені органом з сертифікації;
3) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:
- аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);
- обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;
- атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;
- сертифікації (оцінки) системи якості підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного нагляду за системою якості та проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у

 
 

Цікаве

Загрузка...