WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → ІФОФАКБ “Укрсоцбанк» (Звіт) - Реферат

ІФОФАКБ “Укрсоцбанк» (Звіт) - Реферат

1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності".
2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб"
Про зарахування коштів на вказані рахунки їх отримувача не пізніше наступного робочого дня надається копія кредитового повідомлення. При настанні дати валютування кошти зараховуються на рахунок їх отримувача.
За платежами в іноземній валюті до настання дати валютування кошти зберігаються в банку платник. Згідно з дорученням клієнта на дату його надання кошти списуються з його поточного рахунку; відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків, до дати валютування вони враховуються на аналітичному рахунку балансового рахунку 191 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками". Відкритому на балансі Головно офісу.
АКБ "Укрсоцбанк" здійснює внутрішньосистемні розрахунки (розрахунки з філіями за операціями з клієнтами та власними операціями) за дворівневою моделлю платежів через ВПС. Для цього на балансі Головного офісу філіями Банку відкриті аналітичні рахункам на балансовому рахунку 3901 "Рахунки, що відкриті для установ банку", у балансах філій розрахунки з Головним офісом відображаються за рахунком 3900 "Рахунки, що відкриті в установах банку", операції за вказаними рахунками здійснюються через рахунок 3929 "Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні".
Головний офіс при розрахунках з філіями в національній валюті застосовує дебетові платежі.
Внутрішньобанківська платіжна система, шляхом звіряння прогнозного залишку на кореспондентському рахунку АКБ "Укрсоцбанк" із сумою початкової платежів філій, не дозволяє передачу електронних файлів таких платежів. У разі недостатності коштів на коррахунку. Суми початкових платежів, відбракованих у вказаному випадку протягом операційного дня. Підлягають оприбуткуванню на позабалансовому рахунку 9804 "Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку" тією ж датою.
Бухгалтерський облік доходів і витрат ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України та Інструкцій про застосування Плану рахунків у порядку, визначеному цим Положенням.
Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.
Банк щомісяця визначає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками класів 6 та 7. Доходи що отримані банком від клієнтів до здійснення їх нарахування, але у тому звітному періоді до якого вони відносяться, обліковуються на окремому аналітичному рахунку 3739 "Транзитний рахунок за іншими розрахунками", зв'язки списуються після здійснення у встановленому порядку нарахування доходів.
Витрати майбутніх періодів за господарськими операціями вважаються сплачені Банком, кошти, за якими практично відсутній дебітор або ж практично відсутня ймовірність неотримання оплачених послуг.
Доходи і витрати в іноземній валюті відображається за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання з використанням рахунків валютної позиції групи 380. Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Облік нарахованих доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється в її номіналі на рахунках 1, 2, 3 класу.
Банк отримує заходи та здійснює витрати в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Вказана класифікація доходів і витрат застосовується при складанні фінансової звітності (консолідованої).
До операційних належить:
1. процентні доходи (витрати);
2. комісійні доходи (витрати);
3. прибутки (збитки) від торговельних операцій;
4. дивідентний дохід;
5. витрати на формування спеціальних резервів Банку;
6. доходи від повернення раніше списаних активів;
7. інші операційні доходи (витрати);
8. загальні адміністративні витрати;
9. податок на прибуток;
10. передбачені доходи (витрати)
Доходи (витрати) від інвестиційної діяльності Банку пов'язані з інвестиційними цінними паперами, складеннями в асоційовані та дочірні установи, а також з капітальними вкладеннями.
Доходи (витрати) від фінансової діяльності банку пов'язані з цінними паперами власного боргу, субординованим боргом, дивідендами, що сплачені протягом звітного періоду, випуском інструментів власного капіталу тощо.
Доходи і витрати банку нараховуються та відображаються у бухгалтерському обліку не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо незалежно від періодичності нарахувань, яка вказана в угоді з контрагентом.
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між банком і клієнтом (контрагентом згідно з вимогами чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, та Банку.
Нарахування процентних доходів і витрат здійснюється пропорційно сумі активу чи зобов'язання та кількості днів, протягом яких існували такі активні чи зобов'язання за наступними методами:
1. "факт/факт", тобто за фактичну кількість днів у місця (29,30,31) та році (366).
2. "факт/360№ за фактичною кількістю днів у місці та умовно у разі - 360 днів).
3. "30/360" (де 30-умовна кількість днів у місяці 360-умвона кількість днів у році) незалежно від виду валюти кредиту.
В місяцях які мають 31 день, 31-й день в розрахунку не приймається, а в лютому місяці - 29 день приймається до розрахунку стільки разів, скільки днів недостатньо для 30).
Внутршіньосистемні доходи (витрати) складаються із:
- доходів (витрат), отриманих (сплачених) балансовими установами банку. Іншим балансовим установам за надані (отримані) послуги. Що безпосередньо не пов'язані з операціями з клієнтами;
- доходів,перерозподілених між установами Банку у разі, якщо у супроводженні банківської операції беруть участь дві балансові установи, доходи ж отримує одна з них; при цьому перерозподілятися можуть як процентні, так і комісійні доходи;
- доходів (витрат), перерозподілених між філіями та Головним офісом, у разі, якщо доходи отримує філія, а витрати здійснює Головний офіс.
ІІ Розділ
Банківський кредит - це форма кредитування за якою грошові кошти надаються в позику банком.
Мета банківського кредитування - це отримання максимального прибутку, оптимізувати власний кредитний портфель.
Кредитний портфель - це сукупність кредитів наданих банком на певну дату.
Позики господарським суб'єктам надають комерційним банком. НБУ як банк останньої інстанції надає позики КБ. Через кредитні документи, ломбардні операції, переоблік векселів.
У разі надання позичальнику кредиту в розмірі що перевищує 10% власного капіталу КБ повідомляє КБУ. Максимальний розмір кредиту на одного позичальника не повинен перевищувати 25% кредитного портфелю банку.
Кредитна лінія - це можливість

 
 

Цікаве

Загрузка...