WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → ІФОФАКБ “Укрсоцбанк» (Звіт) - Реферат

ІФОФАКБ “Укрсоцбанк» (Звіт) - Реферат

SWIFTNet - абсолютно нову технологію роботи в системі SWIFT.
2004р. АКБ "Укрсоцбанк" підписав договір із швейцарською компанією TEMENOS щодо придбання та впровадження новітньої інтегрованої банківської системи Т-24.
Створення згуртованого колективу, спроможного вирішувати завдання незалежно від рівня їх складності, зацікавленість кожного співробітника банку в досягненні загального результату були і залишаються основними принципами кадрової політики АКБ "Укрсоцбанк".
Одним із її пріоритетних напрямків є формування постійно діючої системи підвищення кваліфікації персоналу на базі власного навчального центру, який розпочав роботу у вересні 2001 року. Управлінням по роботі з персоналом проводяться семінари, направлені на підготовку персональних менеджерів по роботі з корпоративними клієнтами, фахівців з продажу продуктів та послуг банку, а також спеціалістів з маркетингу та банківських технологій. Постійно відбувається обмін досвідом за різними напрямками діяльності банку між підрозділами центрального апарату та працівниками регіональних філій. Співробітники банку приймають участь в семінарах і конференціях, які проводяться Національним банком України, комерційними банками та професійними асоціаціями. Ефективна система мотивації передбачає належну оцінку особистого внеску кожного працівника та відповідне моральне та матеріальне заохочення. Банк дорожить своїми працівниками та підтримує прагнення кожного з них до самореалізації, розвитку особистих та професійних якостей.
Головним джерелом регламентації роботи банку є закон України "Про банки і банківську діяльність ва якому чітко розмежовуються функції НБУ та КБ, порядок створення, капітал, відповідальність, контроль та ін.
У зв'язку з тим, що банківські установи обслуговують юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності та організаційної будови вони повинні спиратися на ті законодавчі акти, які регламентують діяльність клієнтів для визначення специфіки їх обслуговування.
Особливості ринкової інфраструктури в цілому та сегментів ринку зокрема зумовлюють вплив на законодавчу базу баків всіх загальноекономічних нормативних актів при чому комерційні банки залишаються підзвітними в кінцевому результаті НБУ.
Аналіз історії і сьогодення банківської справи та механізми функціонування грошового ринку визначає, що банківська діяльність складається з 3-ох основних посередницьких функцій. Ці функції виконує "Укрсоцбанк".
1. Мобілізація грошових ресурсів на вклади від клієнтів.
2. Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів.
3. Здійснення розрахунків між клієнтами.
На підставі банківської ліцензії "Укрсоцбанк" має право здійснювати такі банківські операції.
1. приймання вкладів від юридичних та фізичних осіб.
2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів у тому числі переказ за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
3. розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та не власний ризик.
4. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток.
5. надання послуг щодо банківських операцій.
Бухгалтерський облік кредитних операцій повинен забезпечити своєчасне і повне відображення кредитних операцій зобов'язань і активів, які виникають у зв'язку з ними за рахунками бухгалтерського обліку та статтями фінансової звітності , що відповідають реальному стану кредитного портфелю; створення умов необхідних для здійснення оперативного контролю за своєчасним поверненням кредитів і сплатою банку належних доходів у терміни, визначені відповідними договорами.
Кредити обліковуються за відповідними рахунками плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків "Укрсоцбанку" залежно від напрямку використання кредитних коштів, типу клієнта, строку та стану заборгованості.
- напрямок використання кредитних коштів:
1. кредити у поточну діяльність
2. кредити у інвестиційну діяльність
- тип клієнта:
1. банки;
2. суб'єкти господарської діяльності;
3. фізичні особи;
4. органи загальнодержавного управління;
5. бюджетні організації.
- термін користування кредитними коштами:
1. овернайт не більше 1 дня
2. короткострокові (не більше 1 р. - 366 днів)
3. довгострокові (більше 1 р. - 366 днів)
- стан кредитної заборгованості;
- 1 строкова;
- прострочена;
- сумнівна;
- бездійна.
У 1998 році Президентом України був прийнятий Указ "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків", яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних; осіб, формування та використання його коштів.
Подальша організація роботи по створенню системи гарантування вкладів фізичних осіб у банках здійснювалась на підставі спільної постанови Кабінету міністрів України та Національного банку України від 21 січня 1999 року № 70 "Питання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
20 вересня верховна Рада України прийняла Закон України "11/ю Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", який набув чинності 24 жовтня 2001 року. Фонд с державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління, у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.
Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб - вкладників банків.
АКБ "Укрсоцбанк" є постійним учасником Фонду. (свідоцтво № 20 від 03 червня 2002 року)
Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені у банках - учасниках Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 3 000 гривень по вкладах у кожному банку, на день настання недоступності вкладів. Вклади до 1 гривні не відшкодовуються.
Додаткову інформацію про систему гарантуванні! отримати за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 32 а, тел. (8-044) 495-24-15
Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" банки та їх клієнти мають право передбачити в договорах строки виконання платіжних доручень та переказів готівки соціальної валюти, які відмінні від загальновстановлених.
Порядок застосування дати валютування в безготівкових розрахунках визначено Інструкцією про національний валюті.
Період валютування - проміжок часу між датою надходження в банк розрахункового документа на списання коштів і датою, на яку списали кошти зараховуються на рахунокодержувача і переходять у його власність. До настання дати валютування коштів в національній валюті підлягають зберігання в банку отримувача.
Кошти в іноземній валюті, що зараховані на кореспондентські рахунки. Банку на користь його клієнтів зараховуються поточним операційним днем у разі, якщо вони отримані Головним офісом у межах встановленого регламенту виконання безготівкових розрахунків у іноземній валюті. За платіжними документам, отриманими Головним офісом після часу, визначеного встановленим регламентом. Кошти, зараховуються на рахунки філій наступного робочого дня або у дату валютування такого платіжного доручення.
У разі отримання банком коштів на адресу його клієнтів за платіжними документами дата валютування яких відрізняється від дати здійснення платежу, автоматично зараховуються на рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...