WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

вигляд:
yx = 19,91643 + 0,248167 х
В досліджуваній сукупності господарств із збільшенням якості грунтів на 1 бал урожайність зернових культур зростає в середньому на 0,248 ц/га. параметр a0 як вільний член рівняння має тільки розрахункове значення.
Визначимо міру впливу фактора на результат. Для оцінки міри впливу фактора на результат обчислюють індекс кореляції який обчислюється як відношення двох дисперсій:
Також ще можна обчислювати коефіцієнт кореляції:
Коефіцієнт кореляції показує, що між дозами внесених органічних добрив і урожайністю зернових культур у досліджуваних господарствах зв'язок прямий і слабкий.
2 = Д = 20,08 %
Врожайність зернових культур на 20,08% пояснюється впливом якості грунтів, і на 79,92% впливом неврахованих факторів.
Суттєвість коефіцієнта детермінації будемо перевіряти використовуючи критерій Фішера.
Н0: Якість грунту не впливає суттєво на врожайність.
F0,95(1;23) = 4,28; F 2 = 5,781216
F 2 < F0,95 Отже гіпотеза Н0 не відхиляється. Залежність між фактором і результатом є несуттєвою.
Ми дослідили вплив якості грунтів на врожайність зернових культур і можемо зробити висновок - якість грунтів на врожайність майже невпливає.
2. Множинна кореляція.
Кореляція, за допомогою якої вивчається вплив на величину результативної ознаки двох і більше факторних ознак, називається множинною. Показники щільності зв'язку при множинній кореляції є парні, часткові і множинні (сукупні) коефіцієнти кореляції і множинний коефіцієнт детермінації.
Парні коефіцієнти кореляції використовують для вимірювання щільності зв'язку між двома досліджуваними ознаками без урахування їх взаємодії з іншими ознаками.
Часткові коефіцієнти кореляції характеризують щільність зв'язку результативної ознаки з однією факторною ознакою при умові, що інші факторні ознаки перебувають на постійному рівні.
Коефіцієнт множинної (сукупної) детермінації показує, яка частка варіації досліджуваного результативного показника зумовлена впливом факторів, включених у рівняння множинної регресії.
Основним показником щільності зв'язку при множинній кореляції є коефіцієнт множинної кореляції. Він повинен бути найбільшим серед всіх інших коефіцієнтів множинної кореляції.
Таблиця 3. Вихідні та розрахункові дані для обчислення множинної кореляції
№ Врожайність Добрива Якість грунту Розрахункові величини
п/п Y X1 X2 X12 X22 Y2 X1 X2 X1 Y X2 Y
1 33,4 5,8 74 33,64 5476 1115,56 429,2 193,72 2471,6
2 39,6 5,7 83 32,49 6889 1568,16 473,1 225,72 3286,8
3 39,8 8,0 83 64,00 6889 1584,04 664,0 318,40 3303,4
4 36,4 5,6 85 31,36 7225 1324,96 476,0 203,84 3094,0
5 37,6 5,2 84 27,04 7056 1413,76 436,8 195,52 3158,4
6 39,6 5,7 83 32,49 6889 1568,16 473,1 225,72 3286,8
7 40,2 7,3 87 53,29 7569 1616,04 635,1 293,46 3497,4
8 42,4 7,1 82 50,41 6724 1797,76 582,2 301,04 3476,8
9 40,2 6,7 75 44,89 5625 1616,04 502,5 269,34 3015,0
10 40,6 7,5 74 56,25 5476 1648,36 555,0 304,50 3004,4
11 42,2 7,0 70 49,00 4900 1780,84 490,0 295,40 2954,0
12 43,8 8,2 81 67,24 6561 1918,44 664,2 359,16 3547,8
13 43,8 8,2 87 67,24 7569 1918,44 713,4 359,16 3810,6
14 43,1 7,7 80 59,29 6400 1857,61 616,0 331,87 3448,0
15 35,9 5,7 69 32,49 4761 1288,81 393,3 204,63 2477,1
16 40,6 6,9 86 47,61 7396 1648,36 593,4 280,14 3491,6
17 43,0 7,8 79 60,84 6241 1849,00 616,2 335,40 3397,0
18 43,0 7,8 79 60,84 6241 1849,00 616,2 335,40 3397,0
19 33,0 5,8 72 33,64 5184 1089,00 417,6 191,40 2376,0
20 40,0 7,4 88 54,76 7744 1600,00 651,2 296,00 3520,0
21 42,2 8,5 83 72,25 6889 1780,84 705,5 358,70 3502,6
22 33,4 5,9 70 34,81 4900 1115,56 413,0 197,06 2338,0
23 40,0 7,4 89 54,76 7921 1600,00 658,6 296,00 3560,0
24 35,9 6,0 73 36,00 5329 1288,81 438,0 215,40 2620,7
25 43,8 8,2 81 67,24 6561 1918,44 664,2 359,16 3547,8
Разом 993,5 173,1 1997 1223,87 160415 39755,99 13877,8 6946,14 79582,8
Середні 39,74 6,92 79,88 48,95 6416,60 1590,24 555,11 277,85 3183,31
Перевіримо передумови:
1. Vx2 = 7,488 %; Vx1 = 14,536 %; Vy = 8,336 %.
Варіація достатня по ряду Х1, але недостатня по рядах Х2 і У.
2. Х2min = 1,818 < 3; Х2max = 1,524 < 3;
Х1min = 1,71 < 3; Х1max = 1,565 < 3
ymin = 2,035 < 3; ymax = 1,225 F0,95(2;22)
Фактичне значення перевищує критичне, тому суттєвість результативної ознаки з обома факторами доказана.
Перевіримо істотність коефіцієнта множинної кореляції заt-критерієм.
tR=R/SR=12,8486
SR=0,0644
t0,95=2,0739.
tR > t0,95, отже коефіцієнт множинної кореляції істотний.
Оцінимо суттєвість коефіцієнтів регресії за t-критерієм.
а1=0,36969; t а1=6,573224.
а2=0,0622; t а2=1,781362.
t0,95=2,0739.
t а1 > t0,95; t а2 ryx1x2
ryx2 0,448 > ryx2x1
rx1x2 0,336
Часткові:
ryx1x2 0,778 < ryx1
ryx2x1 0,318 < ryx2
Множинний
R 0,827 Найбільший
Коефіцієнт Спірмена
yx1 0,812
yx2 0,233
Висновок: Ми оцінили характер залежності урожайності зернових культур від внесення органічних добрив та якості грунтів у господарствах. Для цього за прямолінійною кореляцією обчислили параметри рівняння:
yx1 = 21,38233 + 2,651309 х
yx2 = 19,91643 + 0,248167 х
Для прямолінійної кореляції показники тісноти зв'язку між досліджувальними ознаками r1 = 0,8056, r2 = 0,4482. Це говорить про те, що залежність між досліджуваними явищами статистично достовірна (тобто невипадкова).
Для множинної кореляції показники тісноти зв'язку показують, що урожайність зернових перебуває у сильному зв'язку з внесенням органічних добрив, і у слабкому з якісттю грунтів. Також вплив одного фактора на інший не суттєвий.
В ранговій кореляції обчисливши коефіцієнти Спірмена ми бачимо, що зв'язок між урожайністю і внесенням органічних добрив високий, а зв'язок між урожайністю і якістю грунтів слабкий.
ВИСНОВОК.
Дослідивши задану сукупність господарств за їх результативними ознаками ми можемо зробити такі висновки.
Проведені розрахунки парної кореляції показують, що урожайність залежить: на 64,9 % від внесення органічних добрив; на 20,09 % від якості грунтів; на 15,01 % від впливу інших неврахованих факторів (кліматичних умов, внесення мінеральних добрив, агротехніки, якості обробітку грунтів, інтенсивних технологій і т.д.).
Провівши розрахунки множинної кореляції ми бачимо, що врожайність залежить від внесення органічних добрив при умові, що якість грунтів залишається стала на 77,8 %. Вплив якості грунтів на врожайність при незмінній кількості внесених органічних добрив складає 31,81 %.
На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що урожайність тісно пов'язана з кількістю внесених органічних добрив і має слабкий зв'язок з якістю грунту.
ЛІТЕРАТУРА.
1. Бугуцький О.А., Опря А.Т. та інші / Під редакцією Бугуцького О.А. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики. - К.: Вища школа. Головне вид-во, 1984. - 294 с.
2. Головач А.В. Статистика: Підручник. - К.: Вища школа, 1993. - 623 с.
3. Горкавий В.К. Статистика: Підручник. - К.: Вища школа, - 415 с.
4. Опря А.Т. Статистика: (з програмованою формою контролю знань). - К.: Урожай, 1996 - 448 с.
5. Статистичний щорічник України за 1995 рік / М-во статистики

 
 

Цікаве

Загрузка...