WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

2
33 35,16 3 34,08 -1,76 0,0848 3 0
35,16 37,32 3 36,24 -1,12 0,2131 4 0,25
37,32 39,48 1 38,4 -0,47 0,3572 5 3,2
39,48 41,64 9 40,56 0,18 0,3925 7 0,57
41,64 43,8 9 42,72 0,83 0,2827 6 1,5
Разом 25 25 5,52
H0: Розподіл ряду суттєво не відрізняєть від нормального.
Табличне значення 2 при двох ступенях свободи і рівні ймовірності 0,05 дорівнює:
20,05(5-3)=5,991
Отже розбіжності між фактичними і теоритичними частотами випадкові, і гіпотеза H0 приймається.
Розділ 3. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ.
1. Проста (парна) кореляція.
Кореляційний аналіз - це метод кількісної оцінки взаємозалежностей між статистичними ознаками, що характеризують окремі суспільно-економічні явища і процеси.
За ступенем залежності одного явища від іншого розрізняють два види зв'язку: функціональний (повний) і кореляційний (неповний, або статистичний).
Функціональним називається зв'язок, при якому кожному значенню факторної ознаки, що характеризує певне явище, відповідає одна або кілька значень результативної ознаки. Прикладом такого зв'язку є залежність між довжиною і радіусом кола, площею і стороною квадрата. Функціональна залежність виявляється у кожному окремому випадку абсолютно точно і виражається за допомогою аналітичних формул.
При дослідженні взаємозалежності масових соціально-економічних явищ, які формуються під впливом різноманітних факторів, використовують кореляційні зв'язки, які носять імовірнісний характер. При кореляційному зв'язку немає суворої відповідності між значеннями залежних ознак: кожному певному значенню факторної ознаки відповідає кілька значень результативної ознаки.
За напрямом зв'язок між корелюючими величинам може бути прямим і зворотним. При прямому зв'язку факторна ознака змінюється в тому самому напрямі, що й результативна. Якщо із збільшенням факторної ознаки результативна ознака зменшується або, навпаки, із зменшенням факторної ознаки результативна ознака збільшується, то такий зв'язок називають зворотним.
За формою розрізняють прямолінійний і криволінійний кореляційний зв'язок. Прямолінійний кореляційний зв'язок характеризується рівномірним збільшенням або зменшенням результативної ознаки під впливом відповідної зміни факторної ознаки. При криволінійному кореляційному зв'язку рівним змінам середніх значень факторної ознаки відповідають нерівні зміни середніх значень результативної ознаки. Аналітично криволінійний зв'язок визначають за рівнянням кривої лінії.
Залежно від кількості досліджуваних ознак розрізняють парну (просту) і множинну кореляцію.
При парній кореляції аналізують зв'язок між факторною і результативною ознаками.
Таблиця 1. Вихідні і розрахункові дані для обчислення парної кореляції між внесенням добрив і урожайністю зернових.
№ Врожайність Добрива Розрахункові величини
п/п Y X1 X12 Y2 X1*Y Yx1 (Y-Yx)2 Y(x)
1 33,4 5,8 33,64 1115,56 193,72 36,7599 8,8808 36,7599
2 39,6 5,7 32,49 1568,16 225,72 36,4948 10,5313 36,4948
3 39,8 8,0 64 1584,04 318,40 42,5928 8,1385 42,5928
4 36,4 5,6 31,36 1324,96 203,84 36,2297 12,3224 36,2297
5 37,6 5,2 27,04 1413,76 195,52 35,1691 20,8927 35,1691
6 39,6 5,7 32,49 1568,16 225,72 36,4948 10,5313 36,4948
7 40,2 7,3 53,29 1616,04 293,46 40,7369 0,9938 40,7369
8 42,4 7,1 50,41 1797,76 301,04 40,2066 0,2177 40,2066
9 40,2 6,7 44,89 1616,04 269,34 39,1461 0,3527 39,1461
10 40,6 7,5 56,25 1648,36 304,50 41,2672 2,3322 41,2672
11 42,2 7,0 49 1780,84 295,40 39,9415 0,0406 39,9415
12 43,8 8,2 67,24 1918,44 359,16 43,1231 11,4452 43,1231
13 43,8 8,2 67,24 1918,44 359,16 43,1231 11,4452 43,1231
14 43,1 7,7 59,29 1857,61 331,87 41,7974 4,2330 41,7974
15 35,9 5,7 32,49 1288,81 204,63 36,4948 10,5313 36,4948
16 40,6 6,9 47,61 1648,36 280,14 39,6764 0,0040 39,6764
17 43,0 7,8 60,84 1849,00 335,40 42,0625 5,3942 42,0625
18 43,0 7,8 60,84 1849,00 335,40 42,0625 5,3942 42,0625
19 33,0 5,8 33,64 1089,00 191,40 36,7599 8,8808 36,7599
20 40,0 7,4 54,76 1600,00 296,00 41,0020 1,5927 41,0020
21 42,2 8,5 72,25 1780,84 358,70 43,9185 17,4596 43,9185
22 33,4 5,9 34,81 1115,56 197,06 37,0251 7,3709 37,0251
23 40,0 7,4 54,76 1600,00 296,00 41,0020 1,5927 41,0020
24 35,9 6,0 36 1288,81 215,40 37,2902 6,0016 37,2902
25 43,8 8,2 67,24 1918,44 359,16 43,1231 11,4452 43,1231
Разом 993,5 173,1 1223,87 39755,99 6946,14 993,50 178,02 993,50
Перевіримо передумови кореляції:
Vx=14,536 %; Vy=8,336 %.
Варіація достатня по ряду Х, але недостатня по ряду У.
2. хmin=1,71 <3; хmax=1,565 <3;
ymin=2,035 <3; ymax=1,225 F0,95
Отже гіпотеза Н0 відхиляється і приймається альтернативна гіпотеза.
Hа: Внесення органічних добрив суттєво впливає на урожайність.
Дослідивши зв'язки між цим двома факторами ми можемо сказати, що внесенняорганічних добрив суттєво впливає на урожайність зернових культур.
Дослідимо вплив якості грунтів на урожайність.
Таблиця 2. Вихідні і розрахункові дані для обчислення парної кореляції між якістю грунтів і врожайністю
№ Врожайність Грунт Розрахункові величини
п/п Y X2 X22 Y2 X2*Y YX2 (Y-Yx)2
1 33,4 74 5476 1115,56 2471,60 38,2808 2,1293
2 39,6 83 6889 1568,16 3286,80 40,5143 0,5995
3 39,8 83 6889 1584,04 3303,40 40,5143 0,5995
4 36,4 85 7225 1324,96 3094,00 41,0106 1,6145
5 37,6 84 7056 1413,76 3158,40 40,7624 1,0454
6 39,6 83 6889 1568,16 3286,80 40,5143 0,5995
7 40,2 87 7569 1616,04 3497,40 41,5069 3,1221
8 42,4 82 6724 1797,76 3476,80 40,2661 0,2768
9 40,2 75 5625 1616,04 3015,00 38,5289 1,4667
10 40,6 74 5476 1648,36 3004,40 38,2808 2,1293
11 42,2 70 4900 1780,84 2954,00 37,2881 6,0118
12 43,8 81 6561 1918,44 3547,80 40,0179 0,0773
13 43,8 87 7569 1918,44 3810,60 41,5069 3,1221
14 43,1 80 6400 1857,61 3448,00 39,7698 0,0009
15 35,9 69 4761 1288,81 2477,10 37,0399 7,2903
16 40,6 86 7396 1648,36 3491,60 41,2588 2,3067
17 43,0 79 6241 1849,00 3397,00 39,5216 0,0477
18 43,0 79 6241 1849,00 3397,00 39,5216 0,0477
19 33,0 72 5184 1089,00 2376,00 37,7844 3,8242
20 40,0 88 7744 1600,00 3520,00 41,7551 4,0607
21 42,2 83 6889 1780,84 3502,60 40,5143 0,5995
22 33,4 70 4900 1115,56 2338,00 37,2881 6,0118
23 40,0 89 7921 1600,00 3560,00 42,0033 5,1224
24 35,9 73 5329 1288,81 2620,70 38,0326 2,9152
25 43,8 81 6561 1918,44 3547,80 40,0179 0,0773
Разом 993,5 1997 160415 39755,99 79582,80 993,50 55,098
Перевіримо передумови:
Vx = 7,488%; Vy = 8,336%.
Варіація недостатня по ряду Х, і недостатня по ряду У.
2. хmin = 1,818 < 3; хmax = 1,524 < 3;
ymin = 2,035 < 3; ymax = 1,225 < 3.
Сукупність 25 господарств є однорідною, як за ознакою Х так і за ознакою У. Для того щоб обгрунтувати вибір математичного рівняння побудуємо кореляційне поле (Додаток2). Прямолінійну форму зв'язку визначають рівнянням прямої лінії: yx =a0+a1x,
na0 + a1 xi = yi
a0 xi + a1 xi2 = xiyi
25a0 + 1997a1 = 993,5
1997a0 + 160415a1 = 79582,80
= 22366; a0 = 445450,9; a1 = 5550,5, звідси знаходим коефіцієнти регресії: a0 = 19,91643, a1 = 0,248167.
Отже, рівняння кореляційного зв'язку між урожайністю зернових культур і якістю грунтів матиме такий

 
 

Цікаве

Загрузка...