WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

відхилення
0,87
Дисперсія
14,02
Середнє квадратичне відхилення
3,74
Коефіцієнт варіації: по варіаційному розмаху;
47,6603
по середньому лінійному відхиленню
12,8989
по середньому квадратичному відхиленню
14,5363
Згрупуємо господарства за якістю грунтів. Розрахуємо всі середні величини, перевіримо математичні властивості середньої арифметичної, обчислимо моду і медіану, а також обчислимо показники варіації.
Таблиця 16. Групування господарств за якістю грунтів
Інтервал Кількість господарств, Ni Середина інтервалу, Xi
69,0 73 5 71
73 77 3 75
77 81 5 79
81 85 7 83
85 89 5 87
Графік розподілу господарств за якістю грунтів - Додаток 6.
Таблиця 17. Обчислені середні величини для даного ряду
Показник Зважені середні величини
господарства гармонійна геометрична арифметична квадратична
Якість грунтів 79,233705 79,438339 79,64 79,838086
Таблиця 18. Перевірка математичних властивостей середньої арифметичної
Інтервал Ni X2i X2i Ni Ni K (K=2) X2i Ni K (X2i-A) Ni (A=3) C X2i Ni (C=2) (X2i-X2сер) Ni
69,0 73 5 71 355 10 710 340 710 -43,2
73 77 3 75 225 6 450 216 450 -13,92
77 81 5 79 395 10 790 380 790 -3,2
81 85 7 83 581 14 1162 560 1162 23,52
85 89 5 87 435 10 870 420 870 36,8
Разом 25 1991 50 3982 1916 3982 -1,4211E-14
1)
2)
3)
4)
Таблиця 19. Результати обчислень моди і медіани
Показник господарства Мода Медіана
Якість грунтів 83 80,6
Обчислимо показники варіації за якістю грунтів.
Таблиця 20. Обчислення показників варіації
Показники варіації Формули для
обчислення Якість грунтів
Розмах варіації
20
Середнє лінійне відхилення
4,78
Дисперсія
1534,57
Середнє квадратичне відхилення
39,17
Коефіцієнт варіації: по варіаційному розмаху;
25,0376
по середньому лінійному відхиленню
6,3896
по середньому квадратичному відхиленню
7,4889
2. Вибіркова оцінка показників.
Вибірковим називається таке спостереження, яке дає характеристику всієї сукупності одиниць на основі дослідження деякої її частини. Сукупність математичних засобів і обгрунтувань, які використовують при застосуванні вибіркового спостереження, дістало назву вибаркового методу.
В статистичній практиці вибіркове спостереження застосовують при вивченні бюджетів населення, для обліку цін на колгоспних ринках, для визначення втрат при збиранні врожаю. Останнім часом вибірковий метод широко використовують при різних опитуваннях громадської думки з політичних, економічних і комерційних питань, у науковій роботі при статистичній обробці результатів досліджень.
Розрізняють генеральну і вибіркову сукупності. Генеральна сукупність - це загальна сукупність одиниць, з якої проводиться відбір частини одиниць. Вибіркова сукупність - це частина генеральної сукупності яка вибірково обстежуватиметься.
Завданням вибіркового спостереження може бути вивчення середнього розміру досліджуваної ознаки або питомої ваги досліджуваної ознаки.
Важливою умовою наукової організації вибіркового спостереження є правильне формування вибіркової сукупності. За способом відбору одиниць для спостереження розрізняють такі види формування вибіркової сукупності: власне випадкова, механічна, серійна і типова вибірки.
Розглянемо власне випадкову вибірку, при якій кожну одиницю з генеральної сукупності вибирають у вибірку випадково, ненавмисне, при безповторному відборі.
Для узагальнюючої характеристики помилки вибірки визначають середню помилку. Середня помилка вибірки визначається за формулою:
Таблиця 21. Дані вибіркового обстеження урожайності зернових
Інтервал Ni Yi Yi Ni (Yi-Yс)2 Ni
33,0 35,2 3 34,08 102,24 103,553925
35,16 37,32 3 36,24 108,72 41,4081331
37,32 39,48 1 38,4 38,4 2,41864704
39,48 41,64 9 40,56 365,04 3,29204736
41,64 43,8 9 42,72 384,48 68,7970714
Разом 25 998,88 219,469824
Знайдемо вибіркову середню:
Вибіркова дисперсія буде дорівнювати:
Отже середня помилка вибірки для середньої арифметичної буде дорівнювати:
, t = 2
Підставивши ці дані у формулу граничної помилки вибірки при безповторній вибірці матимемо:
Можливі границі середньої в генеральній сукупності:
Отже з ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що різниця між вибірковою і генеральною середніми не перевищує 5,78 ц/га, а середня врожайність знаходиться в межах від 34,14 до 45,74 ц/га.
Таблиця 22. Дані вибіркового обстеження господарств за внесенням органічних добрив
Інтервал Ni Xi Xi Ni (Xi-Xс)2 Ni
5,2 5,86 7 5,53 38,71 12,68955072
5,86 6,52 2 6,19 12,38 0,94228992
6,52 7,18 4 6,85 27,4 0,00278784
7,18 7,84 7 7,51 52,57 2,81014272
7,84 8,5 5 8,17 40,85 8,3670048
Разом 171,91 24,811776
= 0,19, t = 2
Гранична помилка буде дорівнювати:
Можливі границі середньої в генеральній сукупності:
Отже з ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що різниця між вибірковою і генеральною середніми не перевищує 0,39 т/га, а середня величина по внесенню добрив знаходиться в межах від 6,49до 7,27 т/га.
Таблиця 23. Дані вибіркового обстеження господарств за якістю грунтів
Інтервал Ni Xi Xi Ni (Xi-Xс)2 Ni
69,0 73 5 71 355 373,248
73 77 3 75 225 64,5888
77 81 5 79 395 2,048
81 85 7 83 581 79,0272
85 89 5 87 435 270,848
Разом 1991 789,76
Знайдемо вибіркову середню:
,
Вибіркова дисперсія:
.
Середня помилка для середньої арифметичної:
= 1,09, t = 2
Гранична помилка:
Можливі границі середньої в генеральній сукупності:
З ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що різниця між вибірковою і генеральною середніми не перевищує 2,19 бала, а середня якість грунту знаходиться в межах від 77,45 до 81,83 бала.
3. Статистична оцінка показників генеральної сукупності
Перевіримо відповідність ряду розподілу (У) нормальному закону, використавши критерій 2. Цей показник був введений у статистику К. Пірсоном. За допомогою критерію 2 оцінюють відповідність між фактичним і теоретичним розподілом частот, незалежність розподілу одиницьсукупності за градаціями досліджувальної ознаки, однорідність розподілу.
При використанні 2 слід враховувати такі вимоги. Перевіряючи гіпотезу про відповідність емпіричного розподілу теоретичному, потрібно мати не менш як 50 спостережень. Не рекомендується використовувати 2, якщо теоретична чисельність одиниць у групі менша п'яти.
Якщо фактичне значення обчисленого за даними вибірки критерію 2 дорівнює табличному, або менше за нього (при відповідній кількості ступенів свободи і рівні ймовірності), то це означає, що розбіжності між фактичними і теоретичними частотами випадкові, а якщо фактичне значення більше табличного - розбіжності між емпіричними і теоретичними частотами зумовлені не випадковими, а істотними причинами.
Величину 2 обчислюють за формулою:
, де
f - фактичні (емпіричні) частоти розподілу;
f`- теоретичні частоти розподілу.
Таблиця 24. Обчислення теоретичних частот і 2
Урожайність, ц/га Кількість господарств Середина ряду
f(t) f(t) (nh/ y)

 
 

Цікаве

Загрузка...