WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Технологія вирощування рису - Реферат

Технологія вирощування рису - Реферат

- 12 год.
Вегетаційний період скоростиглих сортів рису становить в умовах України 100- 110 днів, середньостиглих 110- 125 і пізньостиглих 125 - 145 днів.
Технологія вирощування
Сорти і гібриди
На І988 рік по Українській РСР районовапо п'ять сортів рису. Всі вони виведені у Всесоюзному науково-дослідному інституті рису.
Горизонт. 1 Напівінтенсивного типу, середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 102 - 128 днів. Рослини середпьорослі. Маса 1000 зерен 28-30 г.
Дунай. Інтенсивного типу, середньостиглий, тривалість вегетаційної о періоду 113 -130 днів.Висота рослини 90-95 см. Маса 1000 зерен 34-30 г.
Краснодарський 424. ІІапівінтенсивного тину, ссрсдньо-, пізньостиглий, трнвалісіь вегетаційного періоду 125-145днів. Рослпни високі, 100- 130 см. Маса 1000 зерен 31-34 г.
Малиш. Інтенсивного типу, ранньостиглий, достигає за 100-110 днів. Пірикуляріозом майже не уражується. Рослини низькорослі, 66-74 см, маса 1000 зерен 27-28 г.
Спальник. Інтенсивного чипу, середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 120-125 днів. Рослини невисокі, 70 -80 см. Уражується пірикуляріозом слабко або середньо. Маса 1000 зерен 28-30 г.
Обробіток грунту
Вирощування рису кілька років на одному місці посилює розмноження специфічних бурянів - просянок, буль-бокомніиу та ін. Тому основним завданням обробітку грунту є максимальне знищення бур'янів і нагромадження в грунті доступних елементів живлення. Дуже мілке загортання насіння та необхідність затоплення рослин рівномірним шаром води потребують, як уже зазначалося, ретельного планування й вирівнювання поверхні. Особливості обробітку пов'язані також з тим, що при перебуванні під шаром води в грунті нагромаджуються відновлені шкідливі сполуки, які нездатні розкладатися й вивільняти елементи живлення без доступу кисню.
Під рис застосовують зяблевий обробгнж грунту плугами з пе-редплужниками па глибину 20-27 см (залежно від глибини орного шару), а при заорюванні багаторічних трав -до 30 см. Післн пранки грунт не обробляють, а залишають гребенистим, щоб він провітрювався, перемерзав взимку і взагалі зазнавав дії змін погодннх умов. Па полях, де вирощували не рис, а інші культури, після оранки поверхню вирівнюють планувальниками. Навесні провадять 2-3 культивації чизель-культиваторами на глибину 15-18 см з одночасним боронуванням. Після другої культивації поверхню старанно вирівнюють планувальниками. Передпосівну культивацію з внесенням добрив провадять па глибину 8-12 см, потім боронують і коткують важкими котками.
Внесення добрив
Рис дуже чутливий до добрив. Па кожен центнер врожаю зерна (з відповідною кількістю соломи) він виносить з грунту 2,4 кг азоту, 1.2 кг фосфору, 3 кг калію. Па Україні рис вирощують переважно па каштанових і солонцюватих грунтах, де потреба рослин у калії майже повністю задовольняється. Тому калійні добрива з розрахунку 30 кг/га діючої речопвини вносять ліпне при вирощуванні рису на чорноземах. Азотних і фосфорних добрив у перший рік вносять не менш як по 90-120 кг/га. а на повторних посівах дозу збільшують на 20кг/га. Більшу частину добрив вносять до сівби. Якщо сівбу впровадять сіналкамн, доцільно в рядки внести по 50 кг/га суперфосфату. Під час вегетації роблять 1-2 підживлення за допомогою авіації. Вносять 30 кг/га азотних і фосфорних добрив (за діючою речовиною). Кращим з фосфорних добрив е суперфосфат і преципітат, а з азотних -сірчанокислий амопііі, сечовина, хлористий амоній. Нітратні азотні добрива дія рпсу непридатні, бо легко вимиваються. з грунту.
Дуже підвішують урожаіі рису органічні добрива. Вносять під нього по 40 т/га гною або приорюють зелену масу сидеральних культур. Осіаннім часом широко досліджується питання ефективності внесення подрібненої соломи як органічного добрива.
Місце в сівозміні
Важливим заходом підвищення врожанності рису є правильне чергування його в сівозмінах з суходільними культурами. На заплавних річкових долинах, де навесні довго застоюється вода, рис висівають після овочевих культур. Сам рис є також добрим попередником для овочевих культур.
Беззмінна культура рису призводить до забур'янення площі і зрештою до зниження врожаю. При вирощуванні на каштанових, солонцюватих та інших грунтах, придатних для рису, його розміщують після багаторічних бобових трав. Кращими попередниками для рису є люцерна, конюшина. Крім того, рис висівають після просапних культур - цукрових буряків, картоплі, баштанних, овочевих, а також після зернобобових у зайнятому пару (гороху, сої, вики та ін.). На Всесоюзній рисовій дослідній станції, у Краснодарському краї прожайність рису після конюшини становила 45,5, а після рису - 33,6 ц/га.
Догяд за посівами
В Україні рис вирощують із застосування режиму зрошення за типом скороченого затоплення .
При появі сходів злакових бур'янів (плоскухн та пі.) посіви рису по сходах обробляють сумішшю гербіцидів сатурну (3 кг/га) і пропаніду (3 кг/га за діючою речовиною) і через 6-10 год чеки затоплюють.
На початку кущення посіви обприскують проти шкідників (рисового комарика, прибережної мухи та ш.) метафосом або фосфамідом у нормі 1 - 1.5 кг/га одного з препаратів. Проти болотних бур'янів посіви у фазі 8-10 листків та фазі кущення обробляються малими нормами гербіцидів - амінною сіллю 2,4Д (2 кг/га за діючою речовиною), базаграном (1.9 кг/га) або 2М-4Х-0.5 (0.7 кг/га) у суміші з базаграном (1 - 1,5 кг/га за діючою речовиною). Застосовують, зокрема, метод ультрамалооб'ємного обприскування посіву (УМО) висококонпентрованимп гербіцидами, які не викликають опіків рослин, без застосування води.
При з'явленні на рослинах ознак захворювання на пірикуляріоз рис обробляють такими препаратами, як рацид-П (1-2 кг/га). ци-неб (3 кг/га) або фундазол (2 кг/га).
В період появи сходів - виходу у трубку залиті водою рисові поля розпушують в інтервалі 5-7 днів. Це поліпшує аерацію ґрунту, знищується біологічна плівка водоростей, гинуть бур'яни.
Збирання врожаю
Зерно у волотях рису достигає неодночасно і раніше, ніж висихає солома. Тому рис збирають роздільним способами. Скошують його у валки жатками ЖПУ-4,0, коли у 75% рослин зерно достигне. Висота зрізу становить 10-15 см. Коли вологість зерна знизиться до 15%, палки підбирають іобмолочу-ють спеціальними комбайнами на напівгусеничному ходу СКПР-6.
За вологої погоди зерно при збиранні вимолочується не повністю. Тому застосовують подвійний обмолот. При першому обмолоті масу не копнують, а розстилають валками по стерні. Через 2 - 3 дні валки підбирають і обмолочують вдруге при більших оборотах барабана.
Щоб зменшити травмування насіння, з подвійним обмолотом збирають врожай і на насінних посівах. Зерно після першого обмолоту використовують як насіння, а після другого -на продовольчі цілі.
З метою поліншеня збирання застосовують десикацію (підсушування) рослин. Під час повної стиглості 70-75% зернівок посіви обприскують хлоратом магнію з розрахунку 50 кг/га препарату, розчиненого в 200 д воли. Після підсихання зерна до 16-15% рис обирають прямим комбайнуванням, застосовуючи подвійний обмолот.
Насіння рису під час обмолоту травмустьея і при вологості, вищій за 15%, втрачає схожість. Тому після збирання його треба швидко й добре очистиш та просушити до вологості 14-13%.
Література
1. Т. С. Кияк
2. Ю. В. Шелестов
3. Д. М. Алішов
4. А. П. Довбах
5. Е. П. Альошин
6. В. П. Конохова
7. О. С. Алєксєєва

 
 

Цікаве

Загрузка...