WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Пасажирські перевезення - Курсова робота

Пасажирські перевезення - Курсова робота

перегону Час
прост. руху прост. руху
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - - - 5 - - -
2 4,8 0,5 9,3 4 5,4 0,4 10,8
3 4,4 0,6 3,3 3 6,2 0,6 8,4
4 5,7 0,4 11,4 2 4,4 0,6 8,6
5 5,9 5 11,8 1 4,8 5 9,6
? 20,8 6,5 35,8 ? 20,8 6,6 37,4
Маршрут № 66
Таблиця 13
Прямий напрямок Зворотній напрямок
№ зуп Довжина перегону Час № зуп Довжина перегону Час
прост. руху прост. руху
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - 5 - 6 - 5 -
2 3 0,3 5,2 5 4,5 0,8 7,4
3 3,4 0,4 5,8 4 4,4 0,7 7,3
4 3,5 0,5 5,9 3 3,5 0,6 5,8
5 4,4 0,6 7,3 2 3,6 0,5 5,7
6 4,6 - 7,6 1 2,9 - 5,4
? 18,9 6,8 31,8 ? 18,9 7,6 31,6
Визначаємо технічну швидкість:
Vтпр(зв) = Lпр(зв) . 60
tрух пр(зв)
Vтпр(41) = 20,8 . 60 = 34,9 км/год
35,8
Vтзв(41) = 20,8 . 60 = 33,4 км/год
37,4
Vтпр(66) = 18,9 . 60 = 35,6 км/год
31,8
Vтзв(66) = 18,9 . 60 = 35,9 км/год
31,6
Визначаємо середню технічну швидкість:
Vтср = (Lпр + Lзв) . 60
tрухпр + tрухзв
Vтср(41) = (20,8 + 20,8) . 60 = 34,1 км/год
35,8 + 37,4
Vтср(66) = (18,9 + 18,9) . 60 = 35,8 км/год
31,8 + 31,6
Визначаємо час рейсу в прямому напрямку:
tрпр = tрухпр + tпрпр
де tрух - час руху
tпр - час простою на проміжних та кінцевих зупинках
tрпр(41) = 6,5 + 35,8 = 42,3 хв.
tрпр (66) = 6,8 + 31,8 = 38,6 хв.
в зворотньому напрямку:
tрзв = tрухзв + tпрзв
tрзв (41) = 6,6 + 37,4 = 44 хв.
tрзв (66) = 7,6 + 31,6 = 39,2 хв.
Визначаємо експлуатаційну швидкість:
Vе = Lпр(зв) . 60
tр пр(зв)
Vепр(41) = 20,8 . 60 = 29,5 км/год
42,3
Vезв(41) = 20,8 . 60 = 28,36 км/год
44
Vепр(66) = 18,9 . 60 = 29,38 км/год
38,6
Vезв(66) = 20,8 . 60 = 29,5 км/год
42,3
Визначаємо середню експлуатаційну швидкість:
Vеср = (Lпр + Lзв) . 60
tрпр + tрзв
Vеср(41) = (20,8 + 2,8) . 60 = 28,9 км/год
42,3 + 44
Vеср(66) = (18,9 + 18,9) . 60 = 29,2 км/год
38,6 + 39,2
Визначаємо швидкість сполучення:
Vс = Lмпр(зв) . 60
tрпр(зв) - tкз
де tкз - час простою на кінцевій зупинці (приймаємо tкз = 5 хв.)
Vспр(41) = 20,8 . 60 = 33,4 км/год
42,3 - 5
Vсзв(41) = 20,8 . 60 = 32 км/год
44 - 5
Vспр(66) = 18,9 . 60 = 33,7 км/год
38,6 - 5
Vсзв(66) = 18,9 . 60 = 33,2 км/год
39,2 - 5
2.5 Розрахунок ТЕП роботи автобусів на маршрутах
Дані для розрахунку ТЕП роботи автобусів зводимо в таблицю.
Таблиця 14
Найменування показників Одиниці вимірювання Умовні позначення Маршрути
№ 41 № 66
Марка автобусу Ікарус-260
Пасажиромісткість автобусу пас. qн 72 72
Коефіцієнт наповнення ?н 0,8 0,8
Довжина маршруту км Lм 20,8 18,9
Середня дальність їздки пасажира км lсп 5,14 3,88
Кількість проміжних зупинок од Nпз 6 8
в т.ч. АС од Nас
Час простою на проміжній зупинці хв tпз 3,1 4,4
в т.ч. на АС хв tас
Час простою на кінцевій зупинці хв tкз 5 5
Час в наряді год Тн
Технічна швидкість км/год Vт 20 20
Добовий обсяг перевезень пас Qдоб 15 060 7 540
Добовий пасажирообіг пас.км Рдоб 180 940 39 368
Річний обсяг перевезень пас Qріч 5 496 900 2 752 100
Річний пасажирообіг пас.км Рріч 28 254 066 10 678 148
Добовий нульовий пробіг км l0 10 10
2.5.1. Визначаємо кількість рейсів на годину:
Zгод = 60 , хв

ZгодІ (41) = 60 = 1,42
42,3
ZгодІІ (41) = 60 = 1,36
44
ZгодІ (66) = 60 = 1,55
38,6
ZгодІІ (66) = 60 = 1,61
37,31
2.5.2. Визначаємо годинну продуктивність автобусу в міжпіковий період дня:
Uгод = qн . ?н . ?зм . Zгод
UгодІ (41) = 72 . 0,8 . 4,05 . 1,42 = 331,2 ~ 331 пас.
UгодІІ (41) = 72 . 0,8 . 4,05 . 1,36 = 317,2 ~ 317 пас.
UгодІ (66) = 72 . 0,8 . 4,87 . 1,55 = 434,7 ~ 435 пас.
UгодІІ (66) = 72 . 0,8 . 4,87 . 1,61 = 451,6 ~ 452 пас.
2.5.3. Визначаємо годинну продуктивність автобусу в годину "пік":
Uпік = qн . ?н . ?зм . Zгод
UпікІ (41) = 72 . 1 . 4,05 . 1,42 = 414,1 ~ 414 пас.
UпікІІ (41) = 72 . 1 . 4,05 . 1,36 = 396,6 ~ 397 пас.
UпікІ (66) = 72 . 1 . 4,87 . 1,55 = 543,4 ~ 543 пас.
UпікІІ (66) = 72 . 1 . 4,87 . 1,61 = 564,5 ~ 564 пас.
2.5.4. Визначаємо експлуатаційну кількість автобусів, інтервал руху, наповнення автобусу по кожній годині доби.
Обсяг перевезень по годинах доби на маршруті № 41
Таблиця 15
Години доби Кількість пасажирів Години доби Кількість пасажирів Години доби Кількість пасажирів
4-5 220 12-13 690 20-21 700
5-6 140 13-14 800 21-22 520
6-7 640 14-15 850 22-23 500
7-8 890 15-16 840 23-24 160
8-9 1400 16-17 1610
9-10 990 17-18 886 ? 15 060
10-11 800 18-19 900
11-12 800 19-20 724
Обсяг перевезень по годинах на маршруті № 66
Таблиця 16
Години доби Кількість пасажирів Години доби Кількість пасажирів Години доби Кількість пасажирів
5-6 100 11-12 483 17-18 500
6-7 300 12-13 440 18-19 400
7-8 600 13-14 400 19-20 270
8-9 900 14-15 450 20-21 144
9-10 600 15-16 500
10-11 500 16-17 953 ? 7 540
Дані розрахунків зводимо в таблицю
Таблиця 17
Години
доби Ае = Qгод/Uгод ?н = Qгод/qн . ?зм . Zгод . Ае І = tоб/Ае
АеІ (41) АеІІ (66) ?нІ(41) ?нІІ(66) ІІ(41) ІІІ(66)
4-5 1 - 0,5 - 43,15 -
5-6 1 1 0,3 0,2 43,15 38,9
6-7 2 1 0,8 0,6 21,5 38,9
7-8 3 1 0,7 1,1 14,4 38,9
8-9 3 2 0,8 0,8 14,4 19,4
9-10 3 1 0,8 1,1 14,4 38,9
10-11 2 1 0,9 0,9 21,5 38,9
11-12 2 1 0,9 0,9 21,5 38,9
12-13 2 1 0,8 0,8 21,5 38,9
13-14 2 1 0,9 0,7 21,5 38,9
14-15 2 1 1,04 0,8 21,5 38,9
15-16 3 1 0,7 0,9 14,4 38,9
16-17 4 2 0,9 0,9 10,8 19,4
17-18 3 1 0,7 0,9 14,4 38,9
18-19 3 1 0,7 0,7 14,4 38,9
19-20 2 1 0,8 0,5 21,5 38,9
20-21 2 1 0,8 0,3 21,5 38,9
21-22 2 - 0,6 - 21,5 -
22-23 1 - 1,2 - 43,15 -
23-24 1 - 0,4 - 43,15 -
Визначаємо експлуатаційну кількість автобусів:
Ае = Qгод
Uгод
АеІ4-5 = 220 = 0,7 ~ 1авт.
327
АеІ5-6 = 140 = 0,4 ~ 1авт. і т.д.
327
Визначаємо коефіціент наповнення автобусу по кожній годині доби:
?нІ = Qгод
qн . ?зм . Zгод . Ае
?нІ4-5 = 220 = 0,5
72 . 4,05 . 1,4 . 1
?нІ5-6 = 140 = 0,3 і т.д.
72 . 4,05 . 1,4 . 1
Визначаємо інтервал руху автобусів:
ІІ = tоб
Ае
ІІ4-5 = 43,15 = 43,15 хв.
1
ІІ5-6 = 43,15 = 43,15 хв.
1
ІІ6-7 = 43,15 = 21,5 хв. і т.д.
2
2.5.5. Згідно таблиці будуємо діаграму роботи автобусів на маршруті і дзеркальне

 
 

Цікаве

Загрузка...