WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

дорівнює1013-1014 Па*с , то незалежно від того, яку швидкість охолодження використано, залишкові напруження в склі вже не виникатимуть.
Відпал скловиробів проводиться в чотири стадії:
попередній нагрів або охолодження виробів до вищої температури від-палу;
витримка виробів при цій температурі;
повільне охолодження, в інтервалі відпалу;
швидке охолодження виробів від нижчої температури відпалу до нор-мальної температури.
Відпал проводять в печах відпалу по попередньо розрахованому режи-му. Від склоформувальної машини до печі відпалу вироби подаються у за-критих з верху та з боків конвеєрах. Для запобігання виникнення заторів на поворотах до транспортеру та вході в піч відпалу встановлюється диск-діли-льник для формування щілин поміж виробами.
Переставник формує паралельні ряди виробів з щілинами проміж ними в ряду 5-30 мм. Такі самі щілини підтримує конвеєр печі відпалу. вхід та ви-хід печі теплоізольовані "п -подібною" шторкою.
Печі відпалу скляної тари класифікують по режиму роботи, джерелу те-пла, способу передачі тепла, напрямку руху виробів, що відпалюються, та конструкції транспортних засобів.
Печі відпалу бувають періодичної та безперервної дії. В якості теплоно-сія використовують рідке, газоподібне паливо та електричний струм. За спо-собом передачі тепла їх розділяють на печі прямого відпалу, муфельні та цир-куляційні. До печей відпалу висувають жорсткі вимоги щодо рівномірного розподілення температур у внутрішньому просторі печі та точного утриман-ня режиму відпалу скла.
У виробництві склотари використовують печі безперервної дії. Ці печі мають високу продуктивність, низькі витрати теплоносія на відпал виробів та надають можливість більш точно регулювати температурний режим.
Найбільш зручні, прості та ефективні електричні печі відпалу. Вони ма-ють нагрівачі опору, які розміщуються всередині печі та концентруються на тих або інших ділянках печі у відповідності до кривої відпалу.
У виробництві склотари найкращішими себе виявили циркуляційні печі. Вони характерні тим, що для вирівнювання температури в них створюють пе-ремінний рух повітря по висоті тунелю.
Таблиця 3.4. - технічна характеристика печей відпалу
тип печі
ПГУ 323 ПЕО 323
продуктивність, кг/год
2500 2500
розміри робочого простору, м
висота
0,45 0.45
ширина
1,2 1.2
довжина
16 16
габарити печі, м
висота
2,51
ширина
3,26
довжина
23,67
ширина транспортуючої сітки, м
1800
швидкість сітки, м/хв
0,04-0,8
маса металоконструкцій футерівки, кг
витрати електроенергії,кВт
250
матеріал та строк служби нагрівачів, год.
Рисунок 3.5. - Схема дії конвективного теплообміну
Циркуляційним вентилятором 3 гаряче повітря забирається в верхній частині тунелю і поступає по боковим каналам поступає під конвеєрну стрічку 2, при цьому воно обмиває знизу вверх встановлені на ній вироби. Підігрів циркулюючого повітря здійснюється в бокових каналах за допомогою нагрі-вачів 1. циркуляційні вентилятори забезпечують вирівнювання температури виробів по довжині та по ширині відповідних секцій печі.
Для забезпечення заданої температури по довжині тунелю одночасно з нагрівачами встановлені охолоджуючі пристрої. Для охолодження передбаче-ні вентилятори 4, які подають зовнішнє повітря у канали, які примикають до нижньої та бокових сторін тієї частини тунелю, що опалюється. Ці вентилято-ривмикаються тоді, коли температура в тій чи іншій секції перевищує задану. Контроль за температурою виконується за допомогою термопар. Також мож-ливим є автоматичне регулювання заданого режиму відпалу.
Для кожного типу виробів, тобто для виробів маса та товщина стінок яких відрізняються неістотно розраховується окремий режим відпалу. Для більшості виробів застосовується режим відпалу, що наведений на рисунку 3.6.
Рисунок 3.6. - режим відпалу пляшок
3.5. Нанесення захисного покриття
Нанесення захисних оксидно металевих покриттів на зовнішню поверх-ню скляної тари з метою підвищення її експлуатаційної надійності здійснюєть-ся шляхом обробляння свіжо відформованих скловиробів пароповітряною су-мішшю , яка вміщує тетрахлорид олова або титану, у спеціальному приладі, який монтується на конвеєр, що з'єднує склоформувальну машину та піч від-палу. Через взаємодію пароповітряної суміші з поверхнею скляної тари утво-рюється захисна плівка з оксиду олова або титану, яка захищає поверхню від впливу навколишніх чинників. Установка монтується на "гарячому конвеєрі" на відстані 1-1,5 м від стола охолодження скловиробів. Контроль кількості стисненого повітря, здійснюється ротаметрами. В конструкції парад бачено підігрів реагенту в випарнику з автоматичним підтриманням заданої температури. Для цього під випарником закріплений вузол підігріву.
Тетраізопропілат титану - світло - жовта рідина, горить, при контакті з водою розкладається і перетворюється в кристалічний гідроокис титану. розчиняється у бензолі, гексані, ацетоні. Температура підігріву тетраізопропілату титану 100-1200С. Якщо його перегріти, то він втрачає свої властивості. При нанесенні на вироби, температура яких перевищує 3500С розкладається.
Таблиця 3.5. - технічна характеристика устаткування для нанесення захисного покриття
асортимент виробів, які можна оброблювати скляні пляшки та банки
продуктивність, шт./год в залежності від продуктивності склоформувальної машини
хімікат для нанесення покриття тетраізопропілат титану (СН3-СНО-СН3)4Ті
спосіб нанесення покриття осадження пароповітряної суміші
робоча температура хімікату в залежності від хімікату
витрати хімікату, л/добу 1,5-2
кількість випарників, шт. 2
місткість випарників, л 6
тиск стисненого повітря, МПа 0,3
витрати стисненого повітря, м3/год 0,25
підігрів реагенту електричний
живлення системи підігріву
напруження? V 220
частота, Гц 50
потужність нагрівачів, кВт 2 0,75
кількість зон підігріву 2
вентилятор наддуву
оберти двигуна, хв.-1 2800
двигун 5KG 56-2B/6
живлення двигуна
напруження, V 380АС
частота, Гц 50
потужність, кВт 0,12
3.6. Пакування готових виробів
Склотару упаковують різноманітними способами: в ящики, контейнери, та ін., але найбільш раціональним є спосіб упакування в безтарні пакети на піддонах - полети. Як показала закордонна та вітчизняна практика кращим способом упаковки, а особливо з точки зору схоронності якості тари, є безта-рне пакування.
В цьому випадку дуже спрощується процедура пакування, виникає мо-жливість використовувати електричні навантажувачі, крім того забезпечуєть-ся достатня чистота виробів, тому замість миття достатньо ополіскування вну-трішньої поверхні виробів водою. Упаковування в безтарні пакети на піддо-нах різко знижує кількість бою при перевезенні та завантажувально - розван-тажувальних роботах.
Безтарний пакет уявляє собою укладені в кілька рядів на піддон низько-бортні лотки(з гофрованого картону)з пляшками. Зверху на лотки та піддон натягується рукав термоусадочної плівки, після чого піддон термічно оброб-ляється(Тобробки=2000С) та утягується двома капроновими стрічками.
Упаковування в безтарні пакети має ряд переваг:
Механізована та автоматизована зборка та розбирання пакетів;
Механізоване завантаження та розвантаження на вантажні машини та в

 
 

Цікаве

Загрузка...