WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

приводяться у рух від електроприводу або від механізму приводу склоформуючої машини.
Рисунок 3.3.-схема утворення краплі на різних стадіях роботи живиль-ника
Крім того механічні живильники розділяються за способом обігріву скломаси на 4 групи:
з рідинним опалюванням;
з газовим опалюванням;
з електричним опаленням;
з комбінованим опаленням.
До роботи живильника ставляться жорсткі вимоги. Він повинен в зада-ному режимі видавати в форми склоформуючої машини порції скломаси у ви-гляді крапель, які мають визначенні параметри: температуру(в'язкість), масу(-об'єм) і форму. Швидкість утворення крапель залежить від методу і конструк-ції склоформуючої машини, від товщини виробів, їх форми, складу скла. Час-тота відрізу крапель повинна бути рівномірною. Необхідно дотримуватися синхронності роботи живильника та склоформуючої машини. Скломаса пови-нна мати температуру, яка перевищує верхню межу її кристалізації.
Жорсткі умови роботи та потреба у точному дозуванні скломаси приво-дять до частої заміни деталей живильника. Наприклад очко працює близько 2 місяців, плунжер 3-6 місяців, бушинг - до року.
В'язкість і межі температур кристалізації скломаси залежать від її хіміч-ного складу. Маса краплі повинна відповідати масі виробу і знаходитися в ме-жах стандарту. На відхилення від цього стандарту, а також на зміну маси і конфігурації краплі, можна впливати шляхом зміни температури. Форма кра-плі повинна відповідати конфігурації формуючої частини чернової форми ви-дувної склоформуючої машини.
Стабільність об'єму (маси) краплі, що видається живильником, забезпе-чується постійністю рівню скломаси в печі і в каналі живильника, надійністю настройки механізмів живильника, своєчасним чищенням або заміною очка живильника.
Таблиця 3.2. - технічна характеристика живильника склоформувальної машини ВВ-7
тип живильника
2ПМГ-521
тип живлення
одно крапельне
двох крапельне
продуктивність, крап/хв
18.7 36.14
тип машини
ВВ-7
маса краплі, г
до 1500 до 450
діаметр отвору вічка, мм
29-95
хід плунжеру, мм
30-100
відстань від рівня скломаси до рівню підлоги цеху, мм
3290
відстань від брусу печі до центра ві-чка, мм
5.065
товщина слою скломаси в каналі, мм
155
ширина каналу, мм:
:в зоні охолодження
660
в зоні кондиціювання
360-420
природний газ:
тиск, МПа 0.02-0.05
витрати, м3/с
0.0091
стиснене повітря:
тиск, Па 0.21-0.35
витрати, м3/с
0.066
вентиляторне повітря
тиск, Па 1470
витрати, м3/с
0.4444
вода для охолодження ножиців та зливного лотку
тиск, Па 0.1
витрати, м3/с
0.007
потужність двигуна, кВт
2.8
розміри живильника, мм:
довжина
5600
ширина
2300
висота
5605
маса, кг
13050
3.3. Формування скловиробів
Формування виробів виконується на роторних склоформуючих маши-нах ВВ-7 та S-10.
Машина ВВ-7 має два столи - чорновий та чистовий на яких знаходять-ся 7 чорнових та 7 чистових формових комплекти. Чорновий стіл розташова-ний над чистовим.
Формування виробів на роторних машинах виконується наступним чи-ном. Перед прийомом чергової краплі скломаси форма змащується за допо-могою двох форсунок високого тиску, що розбризкують графітову суспензію ML-7 (Німеччина). В момент подавання краплі в чорнову форму в горловій її частині починає діяти вакуум. Дія вакууму припиняється після оформлення шийки виробу. За цей час направляюча вирва відводиться в сторону, і чорно-ву форму, яка обернулася вверх дном зверху замикає донний затвор. виду-вання пульки виконується знизу вверх, після чого чорнова форма відчиняєть-ся, і пулька обертаючись на 1800 разом з горловими кільцями передається на чистовий стіл, де після розкривання горлових кілець виконується вакуумне видування виробу. Перед відчиненням чистової форми дія вакууму припиня-ється,відставлювач захоплює виріб за горлову частину і встановлює його на охолоджуючий стіл.
Охолоджуючий стіл призначений для зовнішнього охолодження виро-бів. На відміну від машини охолоджуючий стіл виконує переривчасті рухи. На столі можливо встановлення пристроїв для внутрішнього охолодження ви-робів або для оплавлення вінчику виробів.
Форми машини охолоджують вентиляторним повітрям, яке поступаючи у полу центральну колону, направляється по спеціальним каналам до керова-них повітряних патрубків обдування форм чорнового та чистового столів.
Ці машини можуть бути оснащенні як одномісцевими та і двохмісцевими формами. Продуктивність машини ВВ-7 при однокрапельному живленні ста-новить до 50 пляшок місткістю 500 мл за хвилину та до 80 пляшок за хвилину при використанні двохкрапельного живлення.
Машина S-10 є результатом удосконалення машин ВВ-7 та R-7. Прин-цип дії автомата S-10 аналогічний до дії ВВ-7, але він має 10 комплектів форм. Наявність парного числа секцій дозволяє одночасно виготовляти на ав-томаті два види виробів однакової ваги, в тому числі і вироби, які мають різ-ну висоту або діаметр горлової частини.
Таблиця 3.3. - технічна характеристика склоформуючої машини ВВ-7
тип машини
ВВ-7
продуктивність, тис. шт./добу.
37-100
розміри виробів, мм
діаметр шийки
до 52
діаметр корпусу
до 125
висота
до 375
маса виробів, г
125-1150
витрати стисненого повітря, м3/год
4
тиск стисненого повітря, МПа
0,2
витрати повітря, що подається вентилятором, м3/год:
на охолодження форм
8
на охолодження виробів
2,5
тиск повітря, що подається вентилятором, МПа
0,0025-0,015
потужність двигуна, кВт
3
витрати вакууму, л/с
16000
розміри мм:
довжина
2800
ширина
1900
висота
2400
маса, кг
7000
Таблиця 3.4. - технічна характеристика склоформувальної машини S-10
місткість пляшок, мл 250 500 1000
продуктивність, шт./хв 90 70 50
число секцій 10
тиск стисненого повітря, МПа
для пресування 0.24
для руху робочих циліндрів 0.17-0.21
тиск вакууму, МПа 0.08
витрати стисненого повітря, м3/с 0.146
габаритні розміри, м
довжина 5.2
ширина 2.9
висота 3
маса, кг 10000
3.4. Відпалювання виробів
Під час формування виробів та їх охолодження між поверхневими та внутрішніми шарами виникає різниця температур, яка пов'язана з низькою теплопровідністю скла. В результаті нерівномірного охолодження внутрішніх за зовнішніх шарів скла в склі виникають напруження стиску та розтягання. швидкість зникнення напруження прямо пропорційна текучості та зворотно пропорційна в'язкості середи.
Після повного охолодження скла, тобто, коли температура по всьому об'єму стане однаковою, напруження, які виникли під час охолодження, або зникають або залишаються. Перше спостерігається, коли процес швидкого охолодження протікає при температурах, що виключають в'язкі деформації. Другий випадок пов'язаний з в'язкими змінами форми скла і дуже розповсю-джений при отриманні загартованого або відпаленого скла.
Залишкові внутрішні напруження в склі тим більше, чим більше швид-кість охолодження, чим товстіше стінка виробу і чим вище температура, від якої починається охолодження.
Якщо швидко охолоджувати позбавлене напружень скло, починаючи від температур, при яких воно набуває крихкість, тобто, якщо його в'язкість

 
 

Цікаве

Загрузка...