WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

матеріали поступають на склад у залізничних вагонах та ван-тажними машинами.
Кожен вид сировини повинен зберігатися в умовах, котрі виключають його забруднення або змішування різних матеріалів. Склади сировинних ма-теріалів і складальні цехи розташовуються в одній будівлі, яка складається з трьох приміщень:
складу матеріалів, що перевозяться навалом;
складу матеріалів, що перевозяться в тарі;
складального цеху з відділеннями, підготовки компонентів і приготуван-ня шихти.
Склад матеріалів, що підвозяться навалом, обладнаний грейферним краном та залізничною колією. Сировину розвантажують за допомогою меха-нічних завантажувачів у траншею складу.
Склад розділений підпірними стінами на відсіки по числу сировинних матеріалів. Грейферним краном матеріали переміщуються з траншеї у відсік складу або безпосередньо у відповідний приймальний бункер.
Склад матеріалів, що поставляються у тарі є продовженням складу ма-теріалів, що поставляються навалом. Підлога складу розташована на рівні за-лізничних рейок, що введена у приміщення складу. Мішки розвантажуються і укладуться в штабелі за допомогою механічного навантажувача. Висота укла-дання мішків дорівнює 5 м. Площа складу розрахована на місячний запас си-ровини.
Пісок підвозиться залізничними вагонами і машинами і розвантажується у траншею.
Каолін поступає у цементовозах та мішках.
Сульфат привозять у залізничних вагонах у мішках.
Сода поступає у цементовозах, цистернах або мішках, розвантажується крізь течку , а потім поступає у силосну банку.
Доломіт підвозиться залізничними вагонами та розвантажується у тран-шею.
Крейда поступає у залізничних вагонах навалом та у мішках.
Запас підготовлених сировинних матеріалів становить:
Пісок 2 тижні; каолін 1 місяць; сода 1 місяць; сульфат натрію 1 місяць доломіт 1 місяць; крейда 1 місяць.
2.2. Сировинні матеріали для введення SiO2.
Кварцовий пісок.
Кварцовий пісок являється основним матеріалом для введення в скло SiO2. Якість кварцового піска визначається вмістом в ньому кремнезему та до-мішок. Кварцові піски високої якості повинні містити 99 - 99.8% кремнезему та 1 - 0.2% домішок. Звичайно в кварцовому піску міститься домішки різно-манітних мінералів: магнезиту, польового шпату, каоліну, карбонатів каль-цію, магнію та ін. Для безкольорового скла найбільш шкідливими домішками є сполучення заліза, які фарбують скло в зелений або жовтий колір. При тем-пературах варіння скла стійкими є дві форми: Fe2O3 та FeO, при чому, їх вплив на колір скла різний. Fe2O3 надає склу жовтого кольору, а FeO надає синій. Інтенсивність відтінку, який надає двохвалентне залізо у 15 більше ніж трьохвалентне, а причиною появи зеленого кольору є те, що у склі одночасно можуть існувати обидві оксидні форми. В залежності від того, яка форма пе-реважає скло набуває відповідного жовтувато зеленого, або синювато зелено-го кольору Крім сполучень заліза пісок може містити наступні фарбуючи ок-сиди: Cr2O3 та ТІО2.
У виробництві різноманітних видів склотари дозволяється вміст оксидів заліза в піску (в%):для безкольорової склотари до 0.1 для напівбілої склотари до 0.3.
Для виробництва склотари, особливо пофарбованої в зелений колір, вміст оксидів заліза не нормується та у зв'язку з цим часто використовуються піски, видобуток яких можна організувати неподалік від скляного заводу. Розміри зерен піску, та особливо кількісне відношення зерен по розмірам, ду-же важливо враховувати при варінні скла. У випадку використання однорід-них за розмірами зерен піску досягається рівномірне їх розчинення з утворен-ням гомогенного розплаву. У виробництві склотари бажано вживати такі ква-рцові піски, в яких вміст фракції розміром 0.2 - 0.5мм складає 85-90%. Бажа-но вживати дрібний, з гострокутною формою зерен, пісок тому, що в цьому разі значно підвищується швидкість розчинення завдяки збільшенню реакцій-ної поверхні. Це в свою чергу прискорює процес варіння.
Пісок підприємство видобуває у кар'єрі неподалік. Хімічний склад піску(у мас. %)
SiO2 - 98.64;
Al2O3 - 0. 44;
Fe2O3 - 0.08;
ТiO2 - 0.12;
в.п.п. - 0.21;
важка фракція - 0.54%.
Пісок відповідає ДСТу 22551-77.
2.3. Сировинні матеріали для введення Al2O3.
Матеріали, що утримують глинозем.
Додавання Al2O3 в певних кількостях у склад скла сприяє зниженню КТР скла, підвищує механічну та термічну витривалість, поліпшує кристалі-заційні властивості. АІ2О3 вводять у склад скла за допомогою технічного ок-сиду алюмінію, гідрооксиду алюмінію, польових шпатів, каолінів та ін. Крім того можна застосовувати відходи гірничо-збагачувальних фабрик, полевош-патного та нефелінового концентратів. Для введення АІ2О3 також використо-вують пегматити.
Пегматити уявляють собою природну суміш польових шпатів та оксиду кременю. Вміст оксиду алюмінію в них може досягати 20-22%. У вигляді су-путніх домішок у пегматитах зустрічаються оксиди заліза, лужноземельних металів, титану. На різницю від польових шпатів, в пегматитах оксиди заліза містяться у вигляді крупнокристалічних включень, і легше піддаються відді-ленню від основної породи
На підприємстві Al2O3 вводять каоліном, що відповідає ДСТу 19609,0-89.
Каолін має наступний хімічний склад( мас. %):
Al2O3 -36.7;
Fe2O3 - 0.52;
ТiO2 -1.13;
CaO -1.18;
MgO -0;
SiO2 - 46.35;
в.п.п. -13.75;
волога -0.51.
2.4. Сировинні матеріали для ведення оксидів лужноземельних металів
Матеріали, що утримують кальцій.
Оксид кальцію прискорює реакції силікатоутворення, сприяє полегшен-нюваріння та освітлення, поліпшує виробку скломаси, підвищує його хімічну стійкість.
Оксид кальцію вводять у скло за допомогою вуглекислих солей кальцію, які містять 56% СаО та 44% СО2. на підприємствах використовують мінеральні різновиди вуглекислого кальцію. Серед них крейда, вапняк, мар-мур та вапняковий шпат. В цих мінералах міститься до 90-98% СаСО3, а все інше -домішки.
На підприємстві оксид кальцію вводять крейдою, хімічний склад якої відповідає ДСТу 12085-88.
Крейда Слав'янського родовища має наступний хімічний склад(мас. %):
?СаСО3*MgСО3 -96.55;
СаСО3 -95.51;
MgСО3 -1.04;
Fe2O3 -0.03;
волога -0.07.
Крейда Бєлгородського родовища:
?СаСО3*MgСО3 -96.65;
СаСО3 -95.65;
MgСО3 -1.00;
Fe2O3 -0.02;
волога -0.08.
Матеріали, що утримують магній.
Оксид магнію сприяє поліпшенню кристалізаційних властивостей скла, зниженню КТР, підвищенню механічної витривалості. При одночасному вве-денні Al2O3 та MgO поліпшується вироблення скла, підвищується його хімічна стійкість.
В якості сировини для введення MgO звичайно використовують доломіт - СаСО3*MgСО3 - природній подвійний карбонат кальцію та магнію. Доломіт це гірська порода, тому крім СаСО3 і MgСО3 уній містяться домішки SiO2, Al2O3, Fe2O3. в залежності від виду та концентрації домішок, доломіт може на-бувати жовтого, бурого або сірого кольору. Припустимий вміст оксидів залі-за, при виготовленні тарного скла, складає не більше ніж 0.05%
У чистому вигляді доломіт містить 30.4% CaO, 21.9 MgO та 47.7% СO2. Природні доломіти завжди містять домішки піску, глинозему і заліза. Тому постійність складу та мінімальний вміст шкідливих домішок має дуже важливе значення при виготовленні безбарвної тари. У якості матеріалів за

 
 

Цікаве

Загрузка...