WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

основних конкуре-нтів складають 420-450 грн. за 1000 шт. Таким чином, ціна є конкурентносп-роможною, а з урахуванням вартості доставки до кінцевого споживача виникає впевненість у досягненні планованих обсягів продажів.
Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити наступні висновки про ринкову стратегію ТОВ "Вільногорське скло" на найближчі 2-3 роки:
Зайняти близько 1/3 ринку білої пляшки серед основних виробників го-рілочних виробів південно-східної частини України, вийти на обсяг продажів у 10 млн. шт. на місяць (120 млн. шт. у рік.).
Бути конкурентноспроможними за ціною, установити на найближчий період ціну в розмірі 380 грн. за 1000 шт., вести постійний моніторинг за ці-новою політикою конкурентів і адекватно реагувати на сформовану ситуацію.
За рахунок територіальної близькості до основних споживачів - робити безперебійні постачання продукції.
ТОВ "Вільногорське скло" працює через ТОВ Торговий дім "Вільно-горське скло" прямо з основними споживачами, тобто кількість ланок у систе-мі дистрибуції зведено до мінімуму. Уся додана вартість знаходиться в розпо-рядженні заводу. Оскільки встановлено прямий зв'язок між виробником і спо-живачем можливо оперативно реагувати на ситуацію на ринку і запит спожи-вачів.
Хоча в бізнес-плані закладається фіксований обсяг реалізації склотари, у своїх прогнозах можна розраховувати , що буде незначний ріст, що буде викликаний також незначним зростанням доходів населення і відповідно рос-том споживання кінцевої продукції - вина, шампанських вин, горілчаних ви-робів.
1. Асортимент та характеристика виробів
Скляну тару класифікують:
за розмірами шийки;
за кольором скла;
за типом шийки;
за призначенням.
За розміром розрізняють вироби з вузькою шийкою ( внутрішній діа-метр горличка менше ніж 30 мм ) і вироби з широкою шийкою ( внутрішній діаметр горличка більше ніж 30 мм ).
Тара з вузькою шийкою використовується, як правило для розливу, зберігання і транспортування вин (в тому числі й шампанських), лікеро - го-рілчаної продукції, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, соків. Виготовляють вироби з вузькою шийкою місткістю від 50 до 1000 мл. В разі виникнення потреби можливе виготовлення тари з вузькою шийкою іншої міс-ткості, ніж вказані. Для виготовлення використовують безкольорове, напівбі-ле, темно - зелене, і жовтогаряче скло. В пляшках виготовлених з безкольо-рового скла припускається слабкі кольорові відтінки: зеленуватий, блакитний, жовтуватий та сіруватий. В пляшках виготовлених з напівбілого скла припус-каються зелені, блакитні і жовтуваті відтінки.
Тара з широкою шийкою використовується для розфасовування, збері-гання та транспортування рідких, пастоподібних та твердих речовин. Широко використовується у харчовій та хімічній промисловості. Виготовляють виро-би з широкою шийкою місткістю 500,700,1000,1500,2000,3000,5000 мл, а та-кож місткістю 10, 15, 20 літрів. Для виготування тари з широкою шийкою ви-користовують безкольорове та напівбіле скло.
Пляшка - це споживча тара, найчастіше - циліндричної форми, з плес-куватим або увігнутим дном, зі звуженою шийкою, діаметр якої значно менше ніж діаметр корпуса. Пляшки для харчових продуктів виготовляють велики-ми партіями, якщо виготовляються стандартні серійні вироби. Найчастіше во-ни є багато обертовими, тобто, багато разів проходять цикл використання: розфасовка, зберігання продукту, продаж продукту, повернення тари на по-вторне використання. Цей цикл проходить між підприємствами харчової про-мисловості та торговими організаціями.
Скляні пляшки призначені для харчових рідких продуктів відповідають ДСТу 10117-91.
Таблиця 1.1. - типи, основні параметри і розміри скляних пляшок для харчових рідин
тип пляшки
колір скла пляшки
номінальна місткість, см3
тип вінчику горловини
І
Зелений, коричневий напівбілий, безкольоро-вий 700, 200 К
ІІ Зелений, безкольоровий
740, 400 Ш або КПШ
ІІІ Безкольоровий
500,
200,
100 К
К
А або В1
ІV Безкольоровий, напівбілий
500, 250 К
V Безкольоровий
330 КП
VI Коричневий
700 В
VII Безкольоровий, напівбілий, зелений
775 КП або В
ІХ Безкольоровий, напівбілий, зелений, коричне-вий 544 К або В
Xа Безкольоровий, напівбілий, зелений, коричне-вий 500 КП
Xб Зелений, коричневий
330 КП
XI Безкольоровий, напівбілий, коричневий
200 КП
XII Безкольоровий, зелений,
750, 500 К або В
XIII Безкольоровий,
750 В
Зокрема, на підприємстві виготовляють пляшки типу ІІІ з зеленого та оливкового скла.
Таблиця 1.2. - параметри пляшки типу ІІІ
місткість, см3
розміри, мм
номіна-льна
повна
Н D D1 h1 h2 h3 h4 d d1 R1 R2 маса , г
500 535±10 278±2 68,5±1,5 46 150 5 74 23 33 25.5 55 50 450
250 270±10 219,5±1,5 55±1 35 114 3 56 20 28 25.5 52 55 260
Рисунок 1.1. - пляшка типу ІІІ.
Рисунок 1.2. - вінчик типу К
Технологічну схему виробництва пляшок приведено на рисунку 1.3.
2. Склад сировини, характеристика сировини, їх обробка, складання шихти
Скляна тара має різноманітне призначення, тому до скла, з якого вона виготовляється пред'являються певні вимоги. Комплекс фізико - хімічних властивостей, необхідних для склотари, задовольняється, в основному при ви-користанні скла лужносилікатного складу. Окремі види склотари медичного призначення виготовляють з боросилікатного скла.
Склад тарного скла загального призначення відносяться по хімічній стійкості до ІІІ гідролітичного класу; скло до якого пред'являються підвищен-ні вимоги, відносяться до ІІ гідролітичного класу. Скло медичного призначен-ня звичайно відноситься до І гідролітичного класу.
Склад тарного скла призначеного для механізованого вироблення масо-вих виробів, по вмісту основних компонентів можна вважати стабілізованим. Деякі відмінності складів скла пов'язані з видом склотари, способом її вигото-влення та призначенням. Можливим є застосування добавок деяких оксидів або зміна їх сполучення для поліпшення експлуатаційних ітехнологічних вла-стивостей скла.
Основні оксиди, що утворюють скло (при виготовленні тари), містяться в ньому в наступних кількостях, (мас. %).
Для виготовлення зеленого тарного скла
SiO2 -71.2;
Na2O -14.2;
Al2O3 -1.8;
Fe2O3 -0.3;
CaO -9.14;
MgO -3.1;
SO3 -0.3;
Cr2O3 -0.15;
Для виготовлення оливкового тарного скла
SiO2 -71.2;
Na2O -14.2;
Al2O3 -1.8;
Fe2O3 -0.3;
CaO -9.1;
MgO -3.1;
SO3 -0.3;
Cr2O3 -0.1.
Вміст лужних оксидів збільшується при виробленні на видувних авто-матичних машинах дрібної склотари місткістю до 200 мл, а також склотари з дрібною різьбою на горлі під гвинтовий ковпачок.
Іноді при формуванні вузькогорлої склотари зменшують вміст MgO до 0,8 - 1,5%. Зменшення вмісту MgO до 0,8 - 1,5% у складі скла знижує схиль-ність скломаси до кристалізації в температурному інтервалі формування, що особливо відчувається в складі скла з підвищеним вмістом Al2O3.
При варінні безкольорового скла доречно замінити частину Na2O (до 3%) на К2О, що широко використовується на провідних підприємствах. Це утворює у склі ефект двох лугів, який дозволяє отримати підвищення хімічної стійкості скла та поліпшити технологічні властивості при підвищеному вмісті лужних оксидів.
2.1. Складування та зберігання сировини
Сировинні

 
 

Цікаве

Загрузка...