WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

"Вільногорське скло" випускає і реалізує в Україні і за кордоном (в Молдавію) близько 16 видів зе-леної і оливкової пляшки. Завод має постійний запас пляшки практично в пов-ному асортименту і у достатньому обсязі. Це дозволяє в повному обсязі вико-нувати свої зобов'язання перед своїми основними покупцями, що представлені в таблиці 1.
Таблиця 1. - Перелік найбільш великих споживачів склотари ТОВ "Ві-льногорське скло" (більш 5%).
Споживач
Вид пляшки
Частка в товарообігу, %
Артемівський Завод шампанських вин
Шампанка
21%
Ки-Прага
винна
13%
Одесавинпром
шампанська
9%
Вин концерн
винко
8%
Коблево
коблево
8%
Укрвино
шампанська
5%
Масандра
винна
5%
Таблиця 2. - Основні споживачі білої пляшки
Покупець
Споживання
Відстань між за-водами та споживачами, км. Виробники склотари
СП "Пекл--Зоря"
Рокитновський склозавод
Гостомельський склозавод
Вільногор-ське скло
Місце розташу-вання
м. Рівне
пгт. Рокитне, Рівненьська обл. п. Гостомель, Ки-ївська обл.
м. Вільно-горськ
Фірма"Союз-Ви-ктан"
10 млн.шт./міс м. Сімферополь
989 1007 753 457
ТМ"Олімп" 8 млн.шт./міс м. Донецьк
1010 981 708 374
ТМ"Шустів"
5 млн.шт./міс м. Одеса
644 691 450 392
ТМ"Немирів"
9 млн.шт./міс м. Немирів
296 338 230 433
ТОВ "Вільногорське скло" має диверсифікований портфель споживачів, частка найбільшого - Артемівський ЗШВ - складає 21%, інші - не більш 15% у загальному товарообігу. Таким чином, відхід або зниження оборотів по декі-лькох клієнтах не викликає значного зниження обсягів реалізації, і надає мож-ливість пошуку нових клієнтів.
Основний асортимент реалізованої пляшки по кількості і цінам предста-влений у таблиці 1. З таблиці видно, що основну частку в продажах займає шампанська пляшка - близько 38%, потім винна класична - 14%, винна екс-клюзивна - Коника - 11%, Коблево - 8 % і інші. Тобто, поки основні продажі сконцентровані в сегменті - пляшки для шампанських вин і винної промисло-вості.
Оцінений обсяг ринку шампанської пляшки - близько 40 млн. шт. у рік. Позиція заводу в цьому сегменті складає 48%, а планується довести до кінця року цей показник до 60% - тобто загальна реалізація складає порядку 19,7 млн. шт. у рік, і планується довести до 24 млн. шт.(це біля - 2 млн. шт. на мі-сяць).
По винній пляшці обсяг ринку більш 130 млн. шт. у рік. ТОВ "Вільно-горське скло" у цьому сегменті займає близько 45%, а планується досягти 52%, тобто обсяг реалізації складає 57,6 млн. шт. у рік , а плановий - 70 млн. шт.(це близько 4,8 млн. шт. на місяць - по факту, і план - 5,8 млн. шт.).
На даному етапі ТОВ "Вільногорське скло" ще не зайняло такий сег-мент ринку як біла пляшка 0,5л. Цей сегмент ринку є досить перспективним, оскільки виробництво горілчаних виробів є стабільним, ринок має тенденції до розширення. Підприємство планує вийти на ринок з конкурентноспромож-ною ціною та високою якістю продукції. Географічно вигідне положення (відображено у таблицях 2 та 4) до сировинних джерел та основних спожива-чів продукції, висока якість та конкурентноспроможна ціна повинні вивести завод у лідери по продажах у південно-східному регіоні України. Компанія орієнтується на наступних покупців:
Таблиця 3. - Плановані обсяги реалізації білої пляшки 0,5 л.
Споживач
Споживання пляшки на місяць, млн. шт...
Планований обсяг реалі-зації, млн. шт.
Частка обсягу реаліза-ції в загальному спо-живанні, %
ТМ "Союз-Виктан"
10 4 40%
ТМ "Олімп"
8 2 25%
ТМ "Шустів"
5 2 40%
ТМ "Немирів"
9 2 22%
Разом
32 10 31%
Тобто, планується сконцентрувати свої зусилля і монополізувати ринок білої і зеленої пляшки в південно-східній частині України, де знаходяться ос-новні виробники горілки, вина і шампанських вин. Таким чином, після введен-ня в дію печі №2 ТОВ "Вільногорське скло" буде виробником, у якого в до-статньому асортименті буде представлені пляшки зеленого, оливкового і бі-лого кольорів.
Позиції конкурентів в Україні наступні:
СП "Пекло-Зоря" (м. Рівне) - виробник білої пляшки, знаходиться в стадії продажу. Устаткування і печі відпрацювали 6 років. Максимальний тер-мін до зупинки на капітальний ремонт 1,5-2 року. При цьому необхідний капі-тальний ремонт машин і печі. Необхідний обсяг інвестицій - близько 15 млн. $.
Рокитне (Житомирська область) - належить ЗАТ "Оболонь", має сезон-ність у виробництві пляшки - пивна влітку, у період росту попиту на пиво, винна пляшка - взимку. Не забезпечує системного споживача винної пляшки в зв'язку із сезонною роботою по пивній пляшці для ЗАТ "Оболонь".
Гостомель (Київська область) - монопольно працює на ринку пивної пляшки. Устаткування для виробництва білої пляшки вже застаріло.
У всіх трьох конкурентів історично, (тому що вони будувалися в часи Радянського Союзу) невдале географічно-економічне положення в умовах су-часної України, стосовно великих споживачів білої склотари.
Слід зазначити, що дуже важливим фактором для виробничого підпри-ємства є близькість сировинної бази. ТОВ "Вільногорське скло" займає дуже вигідне положення стосовно основних сировинних компонентів, що познача-ється на зниженні собівартості виробленої продукції і необхідності формуван-ня достатніх сировинних запасів, і відповідно "заморожуванні" оборотних коштів у сировині. (див. табл. 4).
Таблиця 4. - Наближеність до основних сировинних джерел.
Найменування
Відстань між завода-ми Виробники склотари
СП "Пекл-Зоря"
Рокитновсь-кий склозавод
Гостомельсь-кий склозавод
Вільно-горське скло
Місце розташування
м. Рівне
пгт. Рокитне, Рівненська обл. п. Гостомель, Київська обл.
м. Віль-ногорськ
Пісок
пгт. Нова Водолага, Харківська обл.
788 756 467 3
Сода
Кримський содовий завод
980 1000 750 450
Лисичанський содо-вий завод
997 968 680 433
Доломить
Докучаєвськ, Донець-ка обл. 1023 993 710 364
Глинозем
Запорізький черво-ний комбінат
836 807 524 166
Сульфат Натрия
г.Черкассы
479 452 524 210
Таким чином, можна виділити наступні конкурентні переваги ТОВ "Ві-льногорське скло":
Висока якість і різноманітний асортимент продукції.
Близьке розташування до основних споживачів продукції.
Достатні запаси готової продукції, що дозволяють підтримувати збут у запланованих обсягах.
Низька собівартість продукції, оскільки будутьвикористовуватися енер-гозберігаючі технології і нове передове обладнання.
Вигідне розміщення сировинних джерел.
Високий рівень менеджменту компанії.
Досить зношені основні виробничі фонди наших конкурентів.
Високий вхідний бар'єр у дану галузь. Тільки для модернізації існую-чих потужностей нашим конкурентам (СП "Пекло-Зоря") необхідно близько 15 млн. дол. інвестицій. А для будівництва нового заводу необхідно по оцін-ках експертів близько 18-21 млн. дол.
Основна конкурентна боротьба в сегментах зеленої і білої пляшки буде відбуватися серед вже існуючих лідерів: СП "Пекло-Зоря", Рокитнянський склозавод, Гостомельский склозавод. Ключовим фактором боротьби буде співвідношення ціни і якості. По зеленій пляшці -для шампанського і вина співвідношення ціна-якість вже знайдено. По білій пляшці -планована ціна для основних споживачів складе 380 грн. за 1000 шт. Ціни

 
 

Цікаве

Загрузка...