WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

залізничні вагони;
складування пакетів виконується навантажувачами в два яруси;
безтарні пакети по зрівнянню з груповими зв'язками забезпечують:
збільшення продуктивності праці при упаковці;
зменшення необхідної для складування пляшок території в 1,7 рази, а зменшення працемісткості та кількості поїздок навантажувачів в 1.3 рази;
зменшення працемісткості завантаження та закріплення пляшок у заліз-ничні вагони в 4,1 рази;
зменшення працемісткості при розвантаженні пляшок з залізничних ва-гонів у 11,6 рази;
зменшення працемісткості при видачі пляшок зі складу на лінію розли-ву у 5,5 рази;
підвищення рівня механізації на операціях збирання та розбирання, за-вантажувально - розвантажувальних і складських роботах в 1,6 рази;
зменшення бою пляшок у 8 разів;
скорочення загальних витрат на 1 млн. пляшок у 1.58 разів;
Таблиця 3.6. - норми пакування
тип пляшки кількість пляшок в упаковці
шампанка 845
коблево 1165
винко 1350
хімреактив 1160
логос 1090
3.7. Контролювання якості виробів
Контроль за якістю починається з вхідного контролю сировинних матеріалів. З кожної завезеної партії сировини відбирається проба та передається у центральну заводську лабораторію, де видається паспорт на сировину, її відповідність нормам та стандартам. Наступний контроль відбувається після змішування шихти. Вона повинна відповідати всім вимогам - однорідності, відповідності паспорту. На однорідність контролюється кожний кюбель. Склад шихти перевіряється раз за зміну. Контроль за якістю скломаси здійснюється скловаром шляхом відбору проб перед протоком, а при необхідності з робочої зони. Контроль проводиться візуально, на провар.
Якість відпалу, яка оцінюється по кількості залишкових внутрішніх на-пружень та по їх розподіленні у виробі, визначає експлуатаційну надійність скляної тари. Поганий відпал приводить до зниження термостійкості і механі-чної міцності тари, а часто до її самовільного руйнування без зовнішнього впливу.
Напруження відшукують за допомогою полярископу. На сьогоднішній день найбільш розповсюджений полярископ ПКС-500(рис.3.6)
Рисунок 3.6. - оптична схема полярископу ПКС-500
Пучок світла від електролампи 1 проходить конденсатори 2 та 3 і попа-дає на дзеркало 4 , а потім на поляризатор 5 . проходячи крізь виріб, що ви-пробовується 6 плоскополяризоване світло при наявності напружень у виробі розкладається на два промені.
Аналізатор 10 приводить коливання цих променів у одну площину, і в результаті виникає інтерференція світла. Аналізатор дозволяє побачити колір, яскравість та різкість інтерференційної картини, яка залежить кількості і роз-поділення напружень у готовому виробі.
Інтерференційна кольорова картина у виробі змінюється в залежності від різності ходу променів.
По цим кольорам можливо судити про якість відпалу: добрий відпал - рівномірне фіолетово - червоне поле зору; задовільний відпал - червоно - жовтогарячий, та синій кольори, про поганий відпал свідчать блакитний, зе-ленийта жовтий кольори.
Таблиця 3.7. - різність ходу променів
Колір нм/см
жовтий
325
жовтувато - зелений
275
зелений
200 вирахування кольорів
блакитно - зелений
145
блакитний
115
пурпурно - фіолетовий0
0
червоний
25
жовтогарячий
130
світло - жовтий
200 складення кольорів
жовтий
260
білий
310
Якість тари - це кінцевий результат всього технологічного процесу. Отримання високоякісного продукту знаходиться у прямій залежності від сту-пеню досконалості всіх стадій виробництва, починаючи від видобутку та об-робки сировини, складення шихти, варіння скломаси в закінчуючи виробіт-ком, відпалом та транспортуванням.
Якість скла визначається його однорідністю, наявністю включень, повіт-ряних та лугових пузирів, а також кольоровістю та прозорістю.
Останній етап - перевірка виробів на відсутність або наявність подвій-них швів, посічок, плям від змащення форм, зморшок, покованості, потертос-ті, задирок, ріжучих швів, слідів від ножиців, недоформованості шийки виро-бів. Цей контроль проводиться постійно.
Важливе значення має жорстке дотримання стандартних геометричних розмірів і повної сумісності скляної тари. Дефекти геометричних розмірів, а саме: непаралельність торця вінчику площині дна, овальність шийки та корпу-су, відхилення вісі шийки від вісі корпусу, відхилення маси від стандарту, зменшення або збільшення наливної ємності виробів контролюються раз на зміну Дефекти виробки склотари визначають її механічну витривалість і тер-мостійкість, можливість її використання на автоматичних лініях розливу, ве-личину втрат склотари та харчових продуктів. Окремі дефекти виробки мо-жуть бути шкідливими для здоров'я споживача(ріжучі шви, задирки та ін).
Якість тари може значно погіршитись при транспортуванні, зберіганні і завантажувально - розвантажувальних роботах. незадовільна упаковка і умо-ви зберігання приводять до появи щербин, відколів, тріщин, потертостей.
Кількість бракованих виробів прямо залежить від з'єму скломаси: - зі збільшенням з'єму скломаси підвищується процент браку. Та при максимальних з`ємах процент браку становить 5-7%, а при нормальній роботі - 3-4%.
4. Охорона праці. Охорона навколишнього середовища.
В цілому виробництво склотари не є шкідливим. Проте ділянка підготовки сировинних матеріалів та складання шихти має високий рівень запиленості. Тому працівники ДСО повинні забезпечуватися засобами особистої безпеки - респіраторами. Всі запилені зони обладнані витяжною вентиляцією. Працівники скловарного цеху - скловари, формувальники, машиністи печі, які працюють в умовах підвищених температур забезпечуються сукняними рукавицями та костюмами, а для захисту обличчя використовують маски.
Виробництво має безперевний графік роботи, тому приміщення обладнані штучним освітленням - люмінесцентними лампами.
Димові труби печей забезпечують достатню природну тягу, тому витяжні вентилятори відсутні. Висота труб забезпечує розбавлення SO3, що міститься у димових газах до безпечної концентрації. Вихлопи витяжної вентиляції очищуються за допомогою циклонів та рукавних фільтрів.
Вода для, для заповнення грануляторів, охолодження завантажувачів шихти, компресорних установок, вакуум-насосів циркулює у замкненому циклі, тому стічні води відсутні.
5. Автоматичний контроль та керування процесами
Питання автоматизації дуже гостро стоїть на сьогоднішній день. В умовах жорсткої конкуренції виграє той, хто має більш досконале обладнання. При використання автоматики підвищується якість продукції, продуктивність праці, підвищується безпека працівників, та зменшуються втрати. На цей час автоматизована незначна частина обладнання, а саме: важення сировинних матеріалів, змішування компонентів шихти, робота завантажувачів шихти на обох печах нагляд за параметрами скловарної печі №3 (див. рисунок 5.1), температурний режим відпалу пляшок. Саме відповідальні та важкі операції проводяться дистанційно або вручну - перекидання напрямку руху полум'я, за допомогою перекидних шиберів, регулювання температури в скловарній печі, добір проб. Візуальне спостереження за станом та роботою обладнання виконує черговий скловар. При цьому він знаходиться дуже близько до розжарених частин печі.
6. Економіка та організація підприємства
Організація

 
 

Цікаве

Загрузка...