WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Вільногорське скло
Вступ. 2
1. Асортимент та характеристика виробів 9
2. Склад сировини, характеристика сировини, їх обробка, складання шихти 11
2.1. Складування та зберігання сировини 13
2.2. Сировинні матеріали для введення SiO2. 14
2.3. Сировинні матеріали для введення Al2O3. 15
2.4. Сировинні матеріали для ведення оксидів лужноземельних металів 16
2.5. Сировинні матеріали для ведення оксидів лужних металів 18
2.6. Оброблення сировинних матеріалів та підготовка склобою 19
2.7. Виготовлення шихти 21
2.8. Завантаження шихти та склобою у скловарну піч 22
3. Машино - ванний цех 23
3.1. Варіння скломаси 24
Характеристика скловарних печей. 26
Скловарна піч №1 26
Температурний режим варіння забезпечується трьома зонами горіння 28
Скловарна піч №3 28
Температурний режим варіння забезпечується трьома зонами горіння 30
3.2. Підготовка скломаси до формування 31
3.3. Формування скловиробів 33
3.4. Відпалювання виробів 35
3.6. Пакування готових виробів 39
3.7. Контролювання якості виробів 41
4. Охорона праці. Охорона навколишнього середовища. 43
5. Автоматичний контроль та керування процесами 44
6. Економіка та організація підприємства 44
Вступ.
Скло - штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скло широко використовують майже у всіх галузях техніки, медицині, у наукових дослідженнях , та у побу-ті.
Скло отримують шляхом термічної обробки шихти, яка є сумішшю природних або штучних сировинних матеріалів. Шихту завантажують у піч, і при визначеній температурі та витримці, отримують розплав - скломасу. При охолодженні скломаси в'язкість її зростає, що надає можливість формувати вироби шляхом видування, прокатки, витягування, пресування чи пресовиду-вання.
В залежності від практичного використання скляних виробів змінюється хімічний склад скла, форма, розміри, та спосіб їх виготовлення.
Сучасна скляна промисловість виготовляє найрізноманітніші вироби - промислове та побутове листове скло, скляні труби і ізолятори, медичне та парфумерне скло, тарне та сортове скло, піноскло, скловолокно, ситали та ін-ше.
Тарне скло займає досить велику частку від загального об'єму продук-ції, що виготовляють скляні заводи. Це відбувається тому, що тарне скло ви-користовується для фасування зберігання та транспортування різноманітних рідких пастоподібних та твердих продуктів.
Перевагами скляної тари, що обумовлюють широке її використання у різноманітних галузях промисловості та в побуті є: гігієнічність, прозорість, можливість виготовлення тари різноманітних розмірів та форми, можливість герметичного закривання та багаторазового використання, доступна ціна.
Скло не виділяє шкідливих речовин, не має запаху, забезпечує тривале зберігання продуктів, добре миється та дезінфікується, легко утилізується, має добрі декоративні можливості. Крім того скляна промисловість забезпе-чена найбагатшими сировинними ресурсами.
"Вільногорський завод електровакуумного скла" (ВЗЭВС) повинний був стати самим могутнім підприємством у своїй галузі. Виробництво компле-ктуючих зі скла і металу для кольорових кінескопів повинне було забезпечу-вати своєю продукцією заводи по виробництву кінескопів усього СРСР. Нада-лі на підприємстві передбачалося освоїти складальне виробництво кольоро-вих кінескопів. Але в зв'язку з розривом економічних зв'язків, викликаних розпадом СРСР, через відсутність замовлень у 1990 році було припинене бу-дівництво нових об'єктів, зупинене основне виробництво.
З 1992р. Вільногорський завод електровакуумного скла перейменова-ний у Завод "ЭКМА", а вже в 1994 році була почата приватизація державно-го підприємства "Завод "ЭКМА". З 1996р. державне підприємство "Завод "ЭКМА" перетворено у Відкрите акціонерне товариство"3авод "ЭКМА". За-вод спробував власними силами перепрофілюватися на випуск склотари, част-ково задіявши виробничі площі колишнього заводу.
Основна номенклатура виробництва заводу на той момент була наступ-ною:
пляшки ємністю 0,5 літра, банки ємністю 1,5 до 3 літри, побутові світи-льники, кінескопи регенеровані, кисень, тара з гофрованого картону.
Але підприємство не змогло вийти на нормальний режим роботи. У 1997 році були створені економічно відособлені виробничі підрозділи ВАТ "Завод "ЭКМА" з окремими субрахунками в банку, основною задачею яких було розвиваючи свої виробництва в різних напрямках, цілеспрямовано змен-шувати заборгованості по енергоносіях, у бюджети різних рівнів: пенсійний фонд, по заробітній платі працюючим, тим самим виводячи завод із кризово-го положення.
Але спроби утворення мережі економічно відособлених виробництв, ні до чого не привели. Занадто важко було піднімати підприємство, що розва-люється, що несло на своїх плечах вантаж заборгованостей.
За чотири роки приватизації основне виробництво ВАТ "Завод "ЭК-МА" - склотара і тіньові маски - було цілком зупинене. Чисельність працюючих з 1995р. - по 2000р. скоротилося з 2500 до 198 чоловік. Зросли борги по усіх видах платежів, через невиплату заробітної плати росла соціа-льна напруга, показники роботи підприємства погіршувалися. Активна части-на виробничих фондів заводу за це десятиліття морально і фізично застаріла, була демонтована і вирізана на металом.
Постановою Арбітражного суду Дніпропетровської області від 07.05.2001р. ВАТ "Завод "ЭКМА" був визнаний банкрутом.
На цьому історія підприємства фактично і закінчилася, якби в червні 2000 року на базі ВАТ "Завод ЭКМА" не було створене підприємство ТОВ "Вільногорське скло".
Суворі закони ринку змістили акценти виробництва, але не дали згасну-ти - майстерності скловарів, так і з'явилася на світ вільногорська пляшка.
За півтора року існування ТОВ "Вільногорське скло", на підприємстві були введені в експлуатацію 2 скловарні печі з виробничою потужністю більш 250 тонн зеленого скла в добу; встановлені і запущені 5 нові лінії по випуску склотари, оснащених сучасними склоформуючими машинами, автоматизова-ними лініями контролю якості й упакування продукції.
У результаті за цей період виробничі потужності підприємства виросли більш ніж у 4 рази. Якщо обсяг виробництва у вересні 2000р. складав 1,3 млн. пляшок на місяць, у вересні 2001р. він склав більш 8,5 млн. пляшок на місяць. На сьогоднішній день виробничий потенціал заводу дозволяє випуска-ти до 10 млн. пляшок на місяць.
За короткий період у ТОВ "Вільногорське скло" налагодили тісні зв'яз-ки більш з чим 30 виробниками тихих і гристих вин у різних регіонах Украї-ни.
З конвеєрів заводу нині сходить двадцять найменувань пляшок стандар-тного класичного зразка, до яких звик споживач. Але час диктує і свої вимо-ги, а значить необхідність виготовлення товару нової, незвичайної форми. За-водські конструкториза бажанням замовника можуть розробити будь-яку оригінальну винну ємність, що відповідає вимогам самого вимогливого замо-вника.
000 "Вільногорське скло" працює над освоєнням міжнародних стандар-тів якості серії ISO 9000.
Усе це - дозволить ТОВ "Вільногорське скло" у найближчому майбут-ньому зайняти лідируюче положення на ринку СНД серед виробників пляш-ки для розливу тихих і гристих вин. В даний час ТОВ

 
 

Цікаве

Загрузка...