WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин - Реферат

Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин - Реферат


реферат
з "Землевпорядного проектування"
Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин.
Зміст
1. Вступ.
2. Коротка фізико-географічна характеристика об'єкту .
3. Виготовлення проектного плану:
3.1 Накладка окружної межі за координати вершин;
3.2 Перенесення ситуації з плану оригіналу
3.3 Креслення і оформлення плану.
4. Обчислення площі землекористування :
4.1 Обчислення загальної площі землекористування;
4.2 Обчислення площі секції ;
4.3 Обчислення площі контурів.
5. Складання поконтурної відомості.
6. Складання експлікації земель.
7. Організація системи угідь і сівозмін.
1.Вступ
Землевпорядне проектування - складова частина землевпорядної діяльності та землевпорядного процесу, що обґрунтовує методи проектування і закономірності функціонування землі, як головного засобу виробництва та просторового базису для найбільш повного науково-обґрунтованого, раціонального і ефективного використання земель.
Результатом землевпорядного проектування є землевпорядний проект - сукупність документів (розрахунків та креслень) зі створення нових форм устрою землі, їх економічному, технічному, екологічному та правовому обґрунтуванні, які забезпечують організацію раціонального використання землі у сфері народного господарства, і в першу чергу - в сільському господарстві.
При складанні даного проекту я врахував такі вимоги:
" Пріоритет сільськогосподарського виробництва;
" Висока ефективність використання продуктивних земель;
" Забезпечення кругообігу органічних речовин у ґрунті;
" Охорона земель;
" Поліпшення земель.
2. Коротка фізико-географічна характеристика об'єкту.
Село Лісний Хлібичин належить до Коломийського району і розміщене в його північній частині .
Населення села близько 2340 осіб, площа земельних угідь 1540 га.
Місцевість горбиста з густою мережею потічків та мальовничі ліси навколо додають цьому селу мальовничої краси.
Середньорічна температура повітря становить +8,3оС, температура найтеплішого місяця - липня +18оС, а найхолоднішого - січня -4,5оС.
Сума опадів коливається від 600 до 1200 мм. на рік, найбільша їх кількість випадає у січні-лютому. Згідно з кліматичним районуванням дана територія належить вологої, помірно-теплої агро кліматичної зони.
В селі переважають західні та північно-західні вітри .
Ґрунтовий покрив більшої частини села виражений сірими та буро-сірими опідзоленими ґрунтами, які не мають високої родючості.
3. Виготовлення проектного плану
:
1.1. Побудова координатної сітки.
1.2. Складання плану.
1.3. Креслення і оформлення плану.
3.1. Побудова координатної сітки
Проектний. план землекористування складається в масштабі 1:10000 на аркуші креслярського паперуА1.
Координатну сітку будують з розрахунком відповідного розміщення на аркуші формату, фігури землекористування земельної ділянки, зовнішньої і внутрішньої рамок, основних надписів штампа, експлікацій, опису суміжників, умовних позначень ,та інших елементів плану.
Зовнішню рамку розміщують на віддалі 10мм від краю аркуша. Внутрішню рамку, що обмежує робоче поле аркуша, розміщують з лівого боку аркуша на віддалі 20 мм, з інших боків віддалі 5 мм від загальної рамки.
Для зручності розміщення інших елементів плану фігуру зміщують у лівий верхній кут аркуша. В верхній частині аркуша залишають приблизно одну четверту вільного місця, а в нижній частині - три четвертих. З західній частині аркуша залишають приблизно одну третину вільною, а в східній - дві третини. Але межі фігури земельної ділянки розміщують не ближче 30 мм від північної і західної внутрішніх рамок. Вільне місце в західній частині аркуша використовується для розміщення експлікації, умовних позначень.
Для побудови координатної сітки проводять розрахунок початку координат. Він включає визначення: розмірів фігури землекористування і зручного розташування її на плані з розрахунком конфігурації; вільного простору між межами фігури землекористування і рамкою плану; положення початкових осей координат або ліній, паралельних цим осям прийнятих за початкові. Наприклад, нехай аркуш паперу на якому буде розміщатися фігура землекористування, має розміри за осями ХА=80 см і Уд=60 см. Значення найбільших і найменших абсцис і ординат фігура землекористування дорівнюють:
Хmах =6235м; Хmіп=1048м; .
Уmах=5326м; Уmіп=1879м.
Максимальна протяжність фігури землекористування за осями координат з врахуванням масштабу плану визначається так:
Як видно, фігура землекористування видовжена вздовж осі абсцис. Тому її необхідно розмістити на аркуші так, щоб довший бік аркуша був лінією абсцис.
Віддалі від південної рамки аркуша до самої південної точки землекористування Ln і від західної рамки до самої західної точки землекористування Lз з врахуванням розміру робочого поля аркуша 77,0 і 55,5см визначаються так:
Якщо від одержаних значень LA і Lз відняти відповідно значення Хтіп і Утіп, то отримаємо віддалі від південної рамки до осі ординат і від західної рамки до осі з нульовим значенням. Розміри аркуша паперу не завжди дають змогу розмістити сітку з таким початком координат. В цьому випадку за початок координат Хп і Уп приймають значення кратні 1000 або 500м. Надалі визначають віддаль від прийнятого початку координат до самої південної і західної точок фігури так:
Віддаль від південної і західної точки рамок аркуша Іх іIу, до прийнятих за початкові-осі координат Хп і Уп дорівнюють:
lx = Ln - ln = 18.8-0.5 = 18.3см
lx = Lз - lз = 7.0 + 3.8 = 3.2 см
Координатну сітку будують з боками квадратів 10 см. За допомогою лінійки Дробишева . Точність побудови координатної сітки перевіряють за допомогою вимірника за діагоналями квадратів. Якщо відхилення від теоретичної довжини діагоналі /14,14см/ перевищує ± 0,2мм, то координатна сітка повинна бути побудована заново. Точність побудови координатної сітки перевіряється студентом і викладачам.
3.2.Складання плану.
Складання проектного плану розпочинають з накладення за координатами вершин кутів межі користування і діагональних теодолітних ходів, прокладених вздовж смуг відведення шосейних доріг, залізниць та інших об'єктів. Положення координатних дочок на плані контролюють за довжинами ліній між ними горизонтальним проложенням. Розходження при цьому не повинно перевищувати ± 0,2мм на плані.
Ситуацію переносять на проектний план з плану оригіналу за допомогою світлокопіювального столу або іншими способами.
При наявності значної деформації паперу - ситуацію переносять на проектний план окремими частинами або по квадратах координатної сітки .
3.3. Креслення і оформлення плану.
Складений в олівці проектний план викреслюють тушшю в умовних знаках, прийнятих в землевпорядкуванні для відповідних

 
 

Цікаве

Загрузка...