WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Проведення топографо - геодезичних робіт при розпаюванні земель колективної власності - Дипломна робота

Проведення топографо - геодезичних робіт при розпаюванні земель колективної власності - Дипломна робота

розглядатися питання, зв'язані з технічними теодолітами серії ТЗО. Основні технічні характеристики теодолітів серії ТЗО наведені в таблиці 7
Основні технічні характеристики теодолітів серії ТЗО
Таблиця 7
Технічні характеристики Назва теодоліта
Т3О 2Т3ОП 2ТЗОМ
Середня квадратична похибка вимірювання одним при-
Йомом, сек..
горизонтального кута ЗО ЗО ЗО
вертикального кута 45 зо 45
Збільшення зорової труби, крат 20 20 21
Світловий діаметр об'єктива, мм 29 25 25
Найменша віддаль візування, м 1.2 1.0 1.0
Діаметр горизонтального / вертикального круга, мм 72/72 72/72 72/72
Ціна поділкилімба 1010' 1010 1010
Ціна поділки шкал мікроскопа - 5' 10
Ціна поділки рівня, сек
на алідаді горизонтального круга 45 45 60
на зоровій трубі 20 20 20
Висота теодоліта, мм
Загальна 240 235 275
від горизонтальної вісі 175 180 200
Маса, кг
Теодоліта 2.2 2.2 3.0
Футляра 1.0 1.3 3.5
3.9.1 Конструкція теодоліта технічної точності
Конструктивно теодоліт складається з верхньої рухомої частини і нижньої нерухомої - підставки Підставка з трьома підйомними гвинтами , жорстко скріплена з круглою основою, металевого установочного футляра теодоліта. Теодоліт встановлюється на головку штатива і прикріпляються становим гвинтом.
За функціональним призначенням окремі конструктивні елементи теодоліта об'єднані в такі пристрої: орієнтування в просторі, наведення і вимірювання.
Пристрої орієнтування в просторі включають осьові системи, горизонтуючий пристрій і центри.
Осьові системи призначені для реалізації геометричної схеми приладу і приведення елементів теодоліта у певне положення в просторі у відповідності з принципом кутових вимірювань. За призначенням і розміщенням розрізняють вертикальні і горизонтальні осьові системи. Під вертикальною осьовою системою розуміють систему, що з'єднує нижню частину теодоліта (підставку), з його верхньою частиною, яка несе пристрої наведення і вимірювання.
У теодолітах серії ТЗО використовується вертикальна осьова система повторювального типу, циліндрична, порожня.
Вона забезпечує два види обертання верхньої алідадної частини теодоліта: спільне з лімбом і відокремлене від лімба.
Під час загального обертання, коли відкріплено закріпний гвинт лімба, відлік по лімбу не змінюється. Під час часткового обертання, коли відкріплено закріпний гвинт алідади, а закріпний гвинт лімба, затиснутий, змінюються відліки по лімбу.
Горизонтальна осьова система встановлюється перпендикулярно до вертикальної осьової системи. Вона служить для обертання зорової труби, розміщення вертикального кутомірного круга та інших деталей. Горизонтальна вісь виконана заодно з корпусом зорової труби і встановлена в лагерах - втулках і . Внутрішні діаметри втулок ексцентричні відносно зовнішніх посадочних діаметрів. Це дає можливість виконувати юстирування нахилу осі обертання зорової труби.
Пристрій горизонтування призначений для приведення вертикальної осі у прямовисне положення. Він складається з підставки, що має форму тригранної призми з циліндричною втулкою, трьох підйомних гвинтів і установочного циліндричного рівня, з виправними гвинтами.
Установочний циліндричний рівень або циліндричний рівень біля алідади горизонтального круга складається з двох частин: чутливого елемента і підставки. Як чутливий елемент рівня використовується ампула з рідиною, внутрішня поверхня ампули має тороїдальну форму.
Радіус шліфованої поверхні, перпендикулярної до нижньої площини підставки (лінія АБ), перетинає цю поверхню в деякій точці N, що називається нуль пунктом. Дотична , що проходить через нуль-пункт рівня, називається віссю рівня. Таким чином, лінії LL і АВ повинні бути паралельні, в цьому полягає головна властивість нуль пункту. На зовнішній поверхні ампули нанесені поділки через 2 мм. Нуль-пункт - це точка на ампулі рівня, розміщена посередині ампули, відносно якої симетрично нанесені поділки шкали рівня.
Як наповнювач для ампули використовують етиловий ефір. Кінці ампули після заповнення рідиною в гарячому стані запаюються. При охолодженні з пару наповнювача утворюється бульбашка рівня. Вона має витягнуту форму з півколами на кінцях. Бульбашка рівня приймає вищу точку шліфованої поверхні ампули. Таким чином, для того, щоб лінію підставки АВ привести в горизонтальне положення, необхідно привести бульбашку рівня в нуль-пункт. При цьому вісь циліндричного рівня займе горизонтальне положення.
Основними параметрами циліндричного рівня є ціна поділки рівня т і
чутливість рівня DT. Ціна поділки рівня - це центральний кут, який відповідає дузі в одну поділку шкали ампули.
Чутливість рівня - це найменший кут, на який потрібно нахилити вісь рівня, щоб бульбашка перемістилася на десяту частку поділки шкали.
В теодоліті ТЗО застосовується циліндричний рівень з ціною поділки 45". Він являє собою просту ампулу, яка залита гіпсом в оправі. Один кінець оправи з'єднується з корпусом фіксовано, а другий юстувальними гвинтами. Для усунення зазору в сферичному шарнірі, використовується регулювальна гайка.
Для суміщення центра горизонтального круга з прямовисною лінією, що проходить через точку стояння теодоліта, застосовують нитковий висок або оптичний центрир. Як оптичний центрир теодоліта ТЗО використовується зорова труба. Теодоліт має порожнисту вертикальну вісь і отвір в дні футляра. Це дає можливість центрувати теодоліт над точкою місцевості за допомогою зорової труби, встановленої для цього вертикально об'єктивом вниз.
Для наведення зорової труби на предмет теодоліт має закріпні і навідні гвинти зорової труби, алідади і лімба.
Закріпні гвинти фіксують у нерухомому положенні зорову трубу, алідаду і лімба, навідні гвинти забезпечують їх повільне і плавне обертання.
Зорова труба - це оптичний пристрій, призначений для візуальних спостережень віддалених предметів. Зорові труби бувають астрономічні і земні; перші дають обернене, а другі - пряме зображення предметів. Вони розділяються на два види: труби з зовнішнім фокусуванням; труби з внутрішнім фокусуванням.
Сучасні геодезичні прилади мають зорові труби з внутрішнім фокусуванням. Зорова труба є складним оптико-механічним пристроєм, який включає такі оптичні елементи: об'єктив, лінзу фокусування 31, площин-но-паралельну пластинку з сіткою ниток і окуляр.
Об'єктив теодоліта ТЗО - це дволінзовий ахромат. Об'єктив і компонент фокусування утворюють телеоб'єктив, який дозволяє зменшити габарити зорової труби.
Між окуляром і фокусуючою лінзою розмішують сітку ниток, в площині якої формується зображення предмета, що розглядається. Для візирних цілей, що розташовані на різних віддалях, переміщають фокусуючу лінзу, обертанням кремальєри. Ця операція носить назву фокусування або установки зорової труби за предметом.
Сітка ниток - це

 
 

Цікаве

Загрузка...