WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Проведення топографо - геодезичних робіт при розпаюванні земель колективної власності - Дипломна робота

Проведення топографо - геодезичних робіт при розпаюванні земель колективної власності - Дипломна робота

аналітичний, коли площу вираховують за результатами вимірювань ліній і кутів, або їх функцій координат вершин ділянок;
o графічний, коли площу визначають за результатами вимірювань ліній і кутів, чи координат на планах, картах або з допомогою палеток;
o механічний, коли площі визначають на плані за допомогою спеціальних приладів - планіметрів, картометрій тощо.
За результатами вимірювань ліній і кутів на місцевості для визначення площ ділянок використовують формули геометрії, тригонометрії та аналітичної геометрії для геометричних фігур різної конфігурації і їх комбінацій.
Для визначення площі багатокутника з відомими координатами вершин поворотів використовують формулу Гауса:
(4.1)
Точність визначення площі за даною формулою визначається згідно з співвідношенням:
(4.2)
деХІ,YI|. - координати поточної точки; Р - площа ділянки;
mp - середня квадратична помилка визначення площі; ,
mx,my - середні квадратичні помилки визначення координат.
Графічний спосіб визначення площ полягає в тому, що земельні ділянки на плані розбивають на елементарні фігури (трикутники, прямокутники), в яких вимірюють на плані відповідні елементи і вираховують площі. Загальна площа дорівнює сумі площ елементарних фігур. Ефективність цього способу тим вища, чим менше сторін має земельна ділянка.
Для наближеного визначення площ земельних ділянок на топопланах можна використати палетку, яка представляє собою сітку квадратів. Залежно від масштабу плану буде відповідний розмір палетки.
Для визначення площі угідь, обмежених на плані криволінійними контурами, використовують планіметри Площа, коли полюс приладу знаходиться поза контуром угіддя - вираховується за формулою :
(4.3)
де µ - ціна поділки планіметра; ?Uc = (U2-U1) - кількість поділок, які одержані при обведенні контуру і визначені як середнє з декількох прийомів. Ціна поділки планіметра µ- це площа, яка відповідає одній поділці і визначається за формулою
(4.4)
де S0 - еталонна поверхня, яка дорівнює площі одного або декількох квадратів координатної сітки. Для підвищення точності фігуру обводять не менше ніж чотири рази (по два рази при двох положеннях полюса планіметра в прямому і зворотному напрямку).
Перед початком вимірювань на карті намічають контури угідь, площі яких необхідно визначити, присвоюють цим ділянкам відповідні номери чи назви, складають відомості, в які записують виміряні елементи і вирахуванні значення площ.
4.2 Точність визначення площ і геодезичних вимірювань з врахуванням економічних факторів
Основними видами геодезичних вишукувань при кадастрових роботах є координування межових точок ділянок землеволодінь та землекористувань. встановлення і координування меж території населених пунктів й адміністративно-територіальних одиниць, визначення геометричних розмірів і площ земельних ділянок та розташованих на них будівель і споруд.
Технологія і точність цих робіт регламентується , де зокрема зазначено, що точність визначення координат межових пунктів не нижча ніж: 0,1 м, а відносна помилка визначення площі - 1/1000. Ці допуски враховують лише технічні параметри, не беручи до уваги економічні - вартості землі і нерухомого майна. Така проблема виникає при проведенні операцій купівлі - продажу земельних ділянок, грошовій оцінці ділянок та визначенні їх стартової ціни.
Розглянемо точність геодезичних вимірювань залежно від
помилок у визначенні площі.
Середня квадратична помилка вирахування площі по координатах визначається, виходячи з формули Гауса
де (4.5)
діагональ, що з'єднує і+1 та і-1 пункти, Р - площа ділянки, і -номер точки повороту (межового пункту), ХІ, уі - координати і- го пункту, n- число пунктів.
Здійснення оцінок вартості нерухомого майна обумовлює диференційований підхід до точності геодезичних вимірювань при інвентаризації земельних ділянок, будівель та споруд, розташованих на них, а також смуг інженерно-технічних мереж. Земельні ділянки поступово стають предметом економічних операцій разом із нерухомістю, яка є предметом ринкових відносин у процесі товарного обігу.
Грошова оцінка об'єктів нерухомості здійснюється різними методами. Ці методи ґрунтуються на ринковій ціні цих об'єктів або на безпосередньому розрахунку їх дійсної вартості, виходячи із нормативних цін. В усіх випадках при визначенні вартості нерухомості враховуються геометричні параметри (площа, об'єм, протяжність тощо), які визначаються з геодезичних вимірювань, а також кадастрові характеристики як самого об'єкта, так і навколишнього середовища.
Відхилення значень цих характеристик від найімовірніших і помилки в результатах визначення геометричних і кадастрових параметрів будуть впливати на величину вартості цих об'єктів. Вплив економічних факторів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах проаналізуємо на прикладі визначення площі земельних ділянок.
Помилки у визначенні площі земельних ділянок при проведенні інвентаризаційних знімань визначаються із співвідношення:
?PР/Р= 1/1000 або АР < 0,001 Р (4.6)
Виходячи з цього співвідношення, вартісний еквівалент величини помилки площі при певному значенні ціни одного кв. м землі можна виразити
АС= 0,001Р· Ц, (4.7)
де ?С - відхилення ціни земельної ділянки від імовірної, Р - площа ділянки, Ц - ціна квадратного метра землі.
Таким чином, помилка в площі одержує вираження в одиницях
вартості земельної ділянки.
Грошова оцінка земельної ділянки С визначається з виразу :
С = Р · Ц, (4.8)
де Р - площа, Ц - іона одного кв. м землі.
Ціна квадратного метра землі в населених пунктах згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів України.
В таблиці 8 наведено значення величин площ і помилок визначення площ земельних ділянок, характерних розмірів, що регламентуються Земельним кодексом згідно з вимогами , формула (4.6). Визначимо вартісні значення цих помилок, ґрунтуючись на методиці грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженій Кабінетом Міністрів .
Для цього було розраховано ціну 1 кв. м земельних ділянок у м.Красилеві і в приміській зоні для трьох характерних значень функціонального використання земель: житлової забудови - Кф = 1,0 ; рекреаційного призначення. Кф = 0,5 ; комерційного використання - Кф = 2,5, де Кф- коефіцієнт функціонального використання.
Коефіцієнт Км=Км1- К"2 o Кмз, де К"і- коефіцієнт, який враховує адміністративний статус у системі розселення України, для Красилева -
Кмі = 2,0.
Для коефіцієнтів Км2, які враховують ступінь містобудівної цінності територій у межах населеного пункту, прийнято два близьких до граничних значення: К'м2 = 4,0, К"м2 = 1,0. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...