WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міст - Реферат

Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міст - Реферат

точки Кількість, шт Підлягає маркуванню Метод маркування, розміри маркувального знака
Планово-висотні 30 8 Методом окопки в комплексі з закладкою центрів
Планові 20 5 Розміром 3.4*3.4 м
Всього: 50 13
В проекті бажано замаркувати приблизно 25% від усієї кількості геодезичних точок.
Прив'язка розпізнавальних точок
Таблиця 1.6
Вид прив'язки Метод прив'язки Одиниці виміру Категорія складності Обсяг робіт
Планова Теодолітні ходи шт III 30
Висотна Технічне нівелювання км III 101.25
При розрідженій висотній прив'язці довжина ходів технічного нівелювання визначається за формулою:
L= *D*K,
де
D - довжина об'єкта;
C - ширина об'єкта вздовж маршрутів, км;
K - коефіцієнт злому висотних ходів, вибирається в залежності від фізико-географічних умов в межах 1.1-1.5.
При суцільній висотній прив'язці аерознімків довжина ходів технічного нівелювання визначається за формулою:
L=C*(N+1)*K,
де
С - ширина об'єкта вздовж маршрутів, км;
N - кількість маршрутів аерознімання, ня.;
К - коефіцієнт злому висотних ходів, вибирається в залежності від фізико-географічних умов в межах 1.1-1.5 (в моїх розрахунках я вибрав К=1.5).
Розділ II. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
2.1 Підрахунок обсягів робіт
Підрахунок обсягів польових і камеральних робіт виконують з метою подальшого їх планування: визначення необхідної кількості бригад, транспорту, приладів, складання сіткових і календарних графіків робіт та інше. Встановлені обсяги робіт є вихідними для складання кошторисів на виконання польових і камеральних робіт. Підрахунками обсягів польових і камеральних робіт виконують у відомості форма, якої приводиться в таблиці № 2.1. Її складають в натуральних і трудових показниках на основі таблиць № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5 та №1.6. Згідно з чинними нормативними документами ЄНВ (польові і камеральні роботи) та "Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи".
Таблиця № 2.1 заповнюється в такій послідовності:
- в графі 1 вказується нормативний документ, з якого вибирається робота;
- перелік робіт в технологічній послідовності подається в графі 2;
- в графі 3 вказуються одиниці виміру згідно нормативних документів;
- в графі 4 - категорія складності для кожного процесу встановлюється за фізико-географічними умовами району робіт;
- в графі 5 - записується норма часу в днях;
- норма часу на виконані одиниці робіт визначається згідно з вказаними нормативними документами і записується в графу 5;
- обсяг роботи встановлюється згідно з технічним проектом і записується в графу 6;
- обсяг робіт в трудових затратах вираховується за формулою і записується в графу 7:
Qнорм = Q*Н,
де
Q - об'єм натуральних показників;
Н - норма часу в днях;
- в графі 8 підраховується необхідна кількість бригадоднів з врахуванням запланованого перевиконанням норм виробітку для польових робіт 130%, а для камеральних - 110.
Відомість обсягів польових і камеральних робіт
в натуральних і трудових показниках.
Таблиця 2.1
- Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
Таблиця 2.2
Кошторис - це документ, в якому представлені всі необхідні витрати на виконання польових і камеральних робіт, організацію і обслуговування виробництва на даному об'єкті.
Обчислення кошторисної вартості робіт на об'єкті виконують в такій послідовності:
- знаходять вартості Ві окремих робіт:
Ві = Ці*Оі*К1*К2*…..*Кn
Розрахунки виконують окремо для польових (в чисельнику) і камеральних (в знаменнику) робіт.
- знаходять сумарні вартості польових Впол і камеральних Вкам робіт;
- обчислюють додаткові витрати до сумарної вартості:
а) на внутрішній транспорт:
вн = Впол * К1 * К2
К1 вибирається з таблиці 4 "збірника цін" за аргументами кошторисної вартості вишукувань;
К2 = 1,25 - підвищувальний коефіцієнт, встановлений постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року;
б) на зовнішній транспорт:
зовн = ( Впол = вн) * К1 * К2
К1 вибирається з таблиці 5 "Збірника цін";
К2 = 1,4 - підвищувальний коефіцієнт, встановлений постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року;
в) на організаційно-ліквідаційні роботи:
орг лік = ( Впол = вн) * К1 * К2
К1 вибирається з таблиці 6 "збірника цін";
К2 - підвищувальний коефіцієнт, який, згідно з постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року, дорівнює: 2,5 при кошторисній вартості до 2 тис. нят.; 2,0 при кошторисній вартості від 2 до 5 тис. нят.; 1,5 при кошторисній вартості більше 5 тис. нят.
г) на метрологічне забезпечення робіт:
метр = ( Впол = вн) * К
К = 0,05 встановлений постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року;
д) на складання програми робіт пр за допомогою таблиці 86 "Збірника цін" по аргументу кошторисної вартості робіт і помножується на поправочний коефіцієнт К = 1,4, згідно з постановою №21 - Д;
е) на складання технічного звіту тех;
- визначається базова вартість робіт:
Вбаз = Впло + Вкам + вн + зовн + орг лік + метр + пр + тех
- визначається кошторисна вартість робіт з врахуванням чинних поправочних коефіцієнтів відповідних Міністерств:
Вкошт = Вбаз * К1 * К2
Результат обчислення кошторисної вартості топографо - геодезичних робіт при інвентаризації земель села Микитині приведено в таблиці 2.2.
Розділ III. Планування та організація робіт
3.1 Складання календарного графіка
Календарний графік - найпростіша і досить універсальна форма організаційної моделі виробничого процесу, прив'язана до конкретного календарного відрізку часу. Його складають з метою майбутнього контролю ходу виробничого процесу в часі.
При складанні календарного графіка початок робіт слід сумістити з початком польового сезону на об'єкті.
В Снятинській області польовий сезон триває 7 місяців, тобто, з 15 квітня по 15 листопада. В нашому випадку комплекс робіт триває 131 день, тобто з 15 квітня по 20 жовтня 2005 року.
Приклади календарного графіків на виконання комплексу робіт з інвентаризації земель міста Снятин представлені в таблицях 3.1 та 3.2.
Польові роботи
Таблиця 3.1
Квітень Травень
15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 5 6 7 11 12
1 бригада Рекогностування пунктів, закладка центрів, прокладання полігонометричних ходів 4 класу і 1 розряду Технічне нівелювання, маркування планово-висотних розпізнавальних

 
 

Цікаве

Загрузка...