WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міст - Реферат

Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міст - Реферат

мензульне або тахеометричне.
2. Середні помилки в положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими абрисами відносно найближчих точок знімальної основи не повинні перевищувати 0.5мм, а в гірських та лісових регіонах 0.7мм. На територіях з капітальною і багатоповерховою забудовою середні помилкиу взаємному положенні точок на плані найближчих контурів не повинні перевищувати 0.4мм. Для переходу від середніх помилок (?) до СКП (m) застосовується коефіцієнт 1.25.
3. Середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи не повинні перевищувати за висотою:
- ? прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2? ;
- 1/3 при кутах нахилу від 2? до 6? для планів масштабу 1:5000 і 1:2000.
У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1.5 рази.
4. Точність планів оцінюється за розходження положення контурів та висот точок, що обчислені по горизонталях з даними контрольних вимірів. Граничні розходження не повинні перевищувати подвоєних значень допустимих середніх помилок, що наведені в пунктах 2 і 3.
Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0.1мм в плані розмежування с/г землеволодінь та нятином ння х нь.
Вище наведені мною дані взяті із "Інструкції"[1].
1.2.2 Розробка технологічної послідовності виконання робіт
Для виконання топографічного знімання повинен бути попередньо складений технічний проект робіт в якому визначений метод, яким буде виконуватись аерофотографічне знімання.
Вибір методу знімання визначається характером ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню масштабом і площею знімання існуючим фотограмметричним обладнанням, а також техніко-економічними розрахунками.
Для даного курсового проекту враховуючи всі умови і особливості вибираємо стереотопографічний метод знімання (2-й варіант).
Варіант 2 технологічної схеми передбачає виконання рисовки рельєфу і знімання контурів з допомогою універсальних приладів. Дешифрування здійснюється за нятином ння х камерально способом перенесення елементів польового дешифрування з нятином і фотознімків на графічний план.
Технологічна схема аерофотографічного знімання
До комплексу польових топографічних робіт при стереотопографічному зніманні входять такі процеси:
- маркірування контурних точок та геодезичних пунктів або розпізнавання (ідентифікація) чітких контурів на аерознімках;
- згущення знімальної планової основи;
- згущення знімальної висотної основи;
- дешифрування контурів.
Крім вище наведеного потрібно виконати польові роботи по створенню:
а) планової геодезичної основи:
- рекогностування пунктів тріангуляції та полігонометрії;
- виготовлення центрів та реперів;
- побудова зовнішнього знаку пунктів тріангуляції;
- закладка центрів та реперів;
- вимірювання напрямків на пунктах тріангуляції;
- кутові та лінійні виміри в полігонометрії;
б) висотної геодезичної основи:
- рекогностування ліній нівелювання;
- виготовлення і закладка реперів;
- нівелювання ліній;
в) знімальні роботи:
- маркування планово-висотних розпізнавальних точок;
- аерофотознімання;
- планово-висотна прив'язка аерознімків;
- дешифрування контурів і елементів рельєфу;
- знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
В комплекс камеральних робіт входить:
- обробка матеріалів тріангуляції і полігонометрії;
- обробка матеріалів нівелювання;
- обчислення планової і висотної прив'язки розпізнавальних точок;
- фотограмметричне згущення опорної мережі;
- рисовка рельєфу та нятином ння і оформлення оригіналів плану;
- складання планів знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
1.2.3 Основні вимоги до зйомки забудованої території і підземних комунікацій
Завданням на технічне проектування передбачається знімання забудованої території і підземних комунікацій в населених пунктах, що попадають в межі даного об'єкту. Знімання контурної частини забудованих територій буде виконуватись аерофотографічним методом знімання на нятином нн.
нятином н слід виготовляти з використанням аерофотознімків, що одержані за допомогою нятином ння х аерофотоапаратів (з фокусом fк=200, 250, 300, 350, 500).
При дешифруванні забудованих територій на нятином нн повинні враховуватись спотворення за перспективу, напрям і густоту тіні, особливості зображення різних за конструкцією дахів і ін.
Для правильного визначення напрямку зміщення за перспективу на нятином нн при їх виготовленні слід поміняти головну точку знімання.
Особлива увага звертається на якість нятином нн.
Точність створювання нятином нн і планів на забудовані ділянки населених пунктів має задовольняти такі вимоги:
- середня помилка в положенні контурів з чіткими абрисами відносно точок знімальної основи не повинна перевищувати 0,5мм;
- середня помилка взаємного положення навколишніх контурів не повинна перевищувати 0,4мм;
- розходження контурів на порізах і сторонах рамок нятином н не може перевищувати 0,4мм при суцільній капітальній забудові і не більше 0,6мм в інших районах населеного пункту;
- не збігання центрів отворів з точками при основі не повинні перевищувати 0,4мм, на незабудованій території-0,5мм.
У камеральних умовах для перевірки точності нятином нн крім визначення координат контрольних точок геодезичної основи і координат контрольних точок, що одержані із фотограмметричного згущення, використовувати проміри між пунктами і контурами з абрисів місцеположення пунктів геодезичних мереж.
За польових умов точність нятином нн на населені пункти слід перевіряти промірами між важливими контурами і геодезичними пунктами.
У формулярах до нятином нн дають:
- їх якісну характеристику;
- кількість зон трансформування знімків;
- висоту зон трансформування;
- записи про перевірку точності нятином нн по контрольних пунктах геодезичної основи і контрольних фотограмметричних точках та перевірку найважливіших чітких контурів за промірами, що вміщені в абрисах геодезичних пунктів.
Після виконання знімання забудованих територій здають:
- оригінали планів на твердій основі або на пластику і формуляри;
- абриси горизонтального і висотного знімання;
- польові журнали або результати вимірювання в накопичувачах інформації;
- схеми прокладання ходів знімальної основи;
- каталог координат і висот точок;
- схему розміщення планшетів знімання;
- список назв вулиць, провулків, майданів тощо затверджений органами місцевої влади;
- викопіювання для виконання зведень по

 
 

Цікаве

Загрузка...