WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міст - Реферат

Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міст - Реферат


Курсова робота
Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міста Снятин Івано-Франківської області.
Вступ
Актуальним питанням в даному курсовому проекті є планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міста Снятин Івано-Франківської області. Об'єкт робіт розміщений в м. Снятин Івано-Франківської області. Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Снятинським міським відділом земельних ресурсів і погоджено Снятинською міською радою. Площа яка підлягає зніманню складає 2258.392 га.
Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в наступному порядку:
1. Пояснююча записка. В даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни "Геодезія".
Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об єкту знімання, а також розроблено технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об єкту знімання, а також наявного фотограмметричного обладнання.
Враховуючи вище наведені вимоги мною вибрано стереотопографічний метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для аерофотознімання та запроектовано планово-висотну прив'язку знімків.
2. Підрахунок об'ємів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на Снятиному об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів проведені до умов робіт і оплати праці, які діють на час складання проекту.
3. Планування і організація робіт. В даному розділі проведені строки виконання робіт відповідно календарного плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те, що велика роль при розв'язанні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню, від якого залежить успіх виробництва.
Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету "Організації і управління виробництвом", що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконуваних нами робіт. Також даний курсовий проект можна використовувати, як елементарний (наглядний) приклад того, що потрібно виконувати, і як, при плануванні і організації виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на необхідних нам територіях.
Розділ I. Технічна частина
1.1 Пояснююча записка
Відповідно до умов технічного завдання мною використані матеріали курсової роботи з дисципліни "Геодезія" для створення планово-висотної основи топографічного знімання на об'єкті Снятин Івано-Франківської області.
При проектуванні планової основи топографічного знімання на об'єкті мною запроектовано геодезичні мережі у відповідності до вимог "Інструкції"[1], а саме:
- полігонометричний хід 4 класу, характеристика якого наведена в таблиці 1.1;
- два полігонометричні ходи 1 розряду, характеристики яких наведені в таблиці 1.2;
- три ходи висотної основи технічного нівелювання.
Характеристика полігонометричного ходу 4 класу
Таблиця 1.1
Клас
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км Кількість сторін ходу Назва
ходу Форма
ходу
Smin Smax Sсер
4 0,6000 0,8625 0,779 4,675 6 п.тр.Коровіно,3кл-п.тр.Ріка,3кл Видовжений
Характеристика полігонометричних ходів 1 розряду
Таблиця 1.2
Розряд
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км Кількість сторін ходу Назва ходу Форма ходу
Smin
Smax
Sсер
1 0,400 0,750 0,6625 0,86125 7 п.п. 1, 4кл-п.п.4,4кл
Зігнутий
1 0,475 0,7625 0,6806 0,6125 7 п.п.1,4кл-п.п.3,4кл
Зігнутий
Середня квадратична похибка полігонометричного ходу 4 класу М=77мм, його відносна похибка fоч=1/30400 при допустимій fдоп=1/25000.
Полігонометричні ходи 1 розряду мають середні квадратичні похибки:
- п.п.1,3кл.-п.п.4,4кл. М=178мм, fоч=1/24200 при fдоп=1/10000;
- п.п.1,4кл.-п.п.3,4кл. М=125мм, fоч=1/24500 при fдоп=1/10000;
Для удосконалення запроектованої геодезичної мережі мною запроектовано згущення планово-висотної основи з допомогою прямої і зворотної засічок.
На території Снятинського об'єкту запроектовано висотну основу топографічної зйомки методом технічного нівелювання, а саме три нівелірні ходи:
1. Rp Коровіно, IV кл-Rp Ріка,IV, який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу із півночі на південь, довжина якого 4547 м;
2. Rp Коровіно, IV кл-Rp Ріка,IV, який проходить по пунктах полігонометрії 1 розряду в центральній частині об'єкта, довжина якого-6345 м;
3. Rp Коровіно, IV кл-Rp Ріка,IV, який проходить по пунктах полігонометрії 1 розряду в східній частині об'єкта, довжина якого-13890 м.
Характеристика нівелірних ходів
Таблиця 1.3

ходу Клас нівелювання Запроектовані роботи Кількість старих знаків Всього реперів і пунктів полігонометрії Найбільша віддаль між знаками
Нівелювання Закладання знаків Реперів Пунктів тріангуляції
Всього погонних, км В т.ч. на забудованих територіях Ґрунтових реперів Стінних реперів (марок)
1 Технічне 4,5 -- -- -- -- 2 7 1,4
2 Технічне 6,3 -- -- -- -- 2 5 1,5
3 Технічне 1,4 _--_ _--_ _--_ _--_ 2 8 3,2
1.2 Проектування топографічного знімання
1.2.1 Основні вимоги до топографічного знімання
Результатом топографічного знімання є топографічні плани, які створюються в графічному або цифровому вигляді. Вимоги, які представляються при створенні планів приведені в інструкції "З топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500":
- Топографічні плани в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 створюються шляхом топографічного знімання або картоскладанням (крім масштабу 1:500) за матеріалами топографічних знімань більшого масштабу. Топографічні знімання виконують такими методами:
- аерофотографічним - стереографічний або комбінований метод;
- наземним -

 
 

Цікаве

Загрузка...