WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Проектування компонентів ГКС - Курсова робота

Проектування компонентів ГКС - Курсова робота

стелажі - 101 чарунки.
2.2 Розрахунок числа позицій завантаження / розвантаження
Є два види позицій завантаження і розвантаження - це роз'єднані і об'єднані. При поділі функцій розвантаження і завантаження повинні бути два робочих місця, а при об'єднанні - одне. Якщо воно встигає за часом виконувати весь необхідний обсяг робіт. Розрахунок числа позицій здійснюється по формулі:
де t - трудомісткість операцій з/р чи сполучених операцій. При розділених операціях у ГВС повинно бути 2 робочих місця, а при об'єднаних - 1 робоче місце, якщо воно устигає виконувати обидві операції; КД -число деталеустановок, що проходять через 1 ГВМ в один місяць:
(чарунок)
Для вибору виду позицій потрібно розрахувати кількість позицій завантаження / розвантаження для кожного окремого випадку:
1. Використовуючи роздільні позиції завантаження / розвантаження:
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
14
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
- Кількість позицій завантаження:
(шт)
- Кількість позицій розвантаження:
(шт)
Загальне число позицій завантаження / розвантаження:
(шт)
2. Використовуючи сполучені позиції завантаження / розвантаження
Трудомісткість сполучених операцій завантаження і розвантаження буде наступною:
(хв)
Кількість позицій завантаження / розвантаження:
(шт)
Як бачимо, при чистому розрахунку розділених позицій завантаження і розвантаження, їх загальна завантаженість майже дорівнює 1, але оскільки варіант з суміщеними позиціями з/р є економічно вигіднішим, та враховуючи те, що при розділених позиціях завантаження і розвантаження, при виході зі строю однієї з позицій, ГВС перестане функціонувати, оберемо варіант з суміщеними з/р.
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
15
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
2.3 Розрахунок числа позицій контролю
Якщо об'єкти виробництва обробляються на декількох ГВМ, то контроль проводиться після обробки на кожній з них.
Розрахунок числа позицій контролю здійснюється по формулі:
де tк - сумарний час контролю однієї ДУ
Він визначається по формулі:
де r - середня кількість операцій, що приходиться на один об'єкт (сума операцій по всіх об'єктах, поділена на кількість деталей )
(дет)
Тоді (хв)
КДК - число деталеустановок, що проходять на контроль за місяць:
,
де ,
а1 і а2 - поправочні коефіцієнти, що враховують 1 ДУ і вивід на контроль у зв'язку з використанням нового інструмента.
а1=1,15
а2=1,05
Тоді
Для того, щоб позиції контролю устигали виконувати весь необхідний обсяг роботи, треба обчислену кількість прийняти рівною більш цілому числу, тобто у даному випадку це буде число 2.
Отже, для того, щоб ГВС працювала продуктивно необхідно мати 2 позиції контролю.
На контроль виводиться в період місяця 2020/4=505 (дет).
2.4 Розрахунок числа АТМ, розташованих з боку ГВМ
Автономні транспортні модулі здійснюють доставку на ГВМ і назад на автоматизований склад, а також на позиції завантаження / розвантаження і на
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
16
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
позиції контролю.
Необхідно розрахувати середню кількість модулів, що приходяться на один об'єкт. Для цього спочатку потрібно розписати кожен об'єкт через модулі, що він проходить:
1) М1 М2
2) М1 М2
3) М3 М1 М2
4) М3 М1 М2
5) М3 М1 М2
6) М3 М1 М2
7) М1 М2
Розділимо сумарну кількість модулів, через які проходять об'єкти, на кількість об'єктів і округлимо отриманий результат. Тоді середня кількість модулів, що приходиться на один об'єкт, буде рівна:
(2+2+3+3+3+3+2)/7=18/7=2,57
Отже, середня кількість модулів, що приходиться на один об'єкт, рівна 3.
Граф переміщень (рис. 2.4.1) дає нам число переміщень між ГВМ, складами і позиціями. Знаючи відстань між ГВМ і швидкість переміщення АТМ, можемо розрахувати час обслуговування АТМ із боку ГВМ.
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
17
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
Граф переміщень
К2=3030
1515 1515
2020 505 505 505 505 2020
К1=6060
К3=6060
505 757 2020 1515 505 757
252 252
К4=505
Рис. 2.4.1
де К1 - число переміщень між стелажем і ГВМ,
К2 - число переміщень між ГВМ,
t1 - середній час, затрачений на переміщення "стелаж-ГВМ" чи "ГВМ-стелаж",
t2 - середній час, затрачуваний на переміщення "ГВМ-ГВМ".
К1 і К2 визначаються на підставі графа переміщень:
К1=2020+505+505+505+505+2020=6060;
К2=1515*2=3030.
Час підходу АТМ до заданої точки:
(хв)
Визначення часу передачі:
(хв)
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
18
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
Сумарний час роботи АТМ:
(год)
Розрахувавши сумарний час обслуговування ГВМ, можна розрахувати число необхідних АТМ для виконання даної роботи через коефіцієнт завантаження:
Отже, для виконання всієї роботи з обслуговування ГВМ нам потрібно взяти 1 АТМ.
2.5 Розрахунок числа АТМ із боку позицій завантаження / розвантаження
АТМ із боку позицій завантаження / розвантаження служать для подачі порожніх супутників на позицію завантаження, подачі завантажених супутників на склад та доставки на позиції контролю і розвантаження.
Обчислимо час обслуговування АТМ із боку позицій завантаження / розвантаження і контролю:
де К3 - число переміщень між АС і позиціями,
К4 - число переміщень між позиціями,
t3 - час передачі супутника зі стелажа на позицію,
t4 - час передачі супутника з позиції на позицію.
К3=505+757+2020+1515+505+757=6060;
К4=252*2=505
t3=t4=tпер=1,06 (хв)
(год)
По цьому коефіцієнтові завантаженості визначаємо число АТМ із боку позицій завантаження / розвантаження і контролю, що дорівнює 1.
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
19
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
3. Визначення складу устаткування для транспортування інструментів
3.1 Розрахунок складу інструментів
Основною характеристикою складу інструментів є його місткість, що визначається числом інструментів, необхідних для обробки всієї номенклатури деталей. Таке число інструментів визначається по формулі:
де К1 - це число інструментів для обробки всієї номенклатури деталей, яке визначається по формулі: , причому Кду в цій формулі береться без обліку 10% запасу, tін - середній час роботи одного інструмента, а , де nдуб - число дублерів інструментів для обробки місячної програми.
Тоді (шт)
3.2 Визначення роботів-автооператорів
У даному випадку будемо використовувати систему транспортування інструментів з центральним багатомірним складом, розташованим над ГВМ. Така система вимагає наявності транспортних пристроїв, для доставки інструментів до ГВМ і виводу його із системи.
Виходячи

 
 

Цікаве

Загрузка...