WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт - Курсова робота

Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт - Курсова робота

пропорційно часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.
При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.
Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.
Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним особам із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому статтями 118, 123 Земельного Кодексу
6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб'єкта, є складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до нього окремим розділом :або окремою книгою.
Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).
Суб'єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.
Суб'єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.
Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю.
Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;
б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;
в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;
г) за рішенням суду.
7. Висновки погоджувальних організацій щодо; попереднього погодження місця розташування об'єкта подаються в оригіналах або в нотаріально завірених копіях.
8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи, непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної ділянки поміщаються в розділ "Додаткові матеріали".
9. Контроль якості проектів відведення здійснюється при проходженні експертизи.
1.2. Послідовність розробки проекту відведення
1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкта, документів та графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір
запроектованої до відведення земельної ділянки. Склад основних матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкту наведений у додатку 12.
2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів, що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.
3. Вивчення та :аналіз висновків погоджувальних організацій,
4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до відведення.
4.1. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом будівництва.
5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж земельних ділянок, що проектуються до відведення.
6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь обмежень і сервітутів
6.1. Визначення .складу угідь запроектованої до відведення земельної ділянки та вирахування їх площ.
6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів та по угіддях відповідно до ф. №6-зем.
6.3. Виготовлення креслення перенесення проекта в натуру.
7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв'язку з вилученням земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам землі та землекористувачам.
8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого проектного рішенця.
9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну земельновпорядну експертизу
10. Нанесення проектних меж: земельних ділянок на черговий кадастровий, план.
11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання земельної ділянки.
Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, ради. .
Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій висновок до обласної ради.
Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради України.
1.3. Основні вимоги до складання технічного завдання
1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною організацією. Замовник має право доручити розробку технічної документації проектній землевпорядній організації.
2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення, код цільового використання землі. Обумовлюються :види та необхідні обсяги; робіт, які виконуються при розробці проекту відведення.
3. Технічне завдання є невід'ємною частиною договору між замовником та проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.
4. Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення земельної ділянки.
1.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів
1. До складу обов'язкових графічних матеріалівпроекту відведення входять:
- план відведення земельної ділянки;
- викопіювання з чергового кадастрового плану;
- схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- план меж зон обмежень та сервітутів;
- креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).
2. Обов'язковими елементами плану відведення земельної ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня, креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).
3. План відведення

 
 

Цікаве

Загрузка...