WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

прагнення кожної дитини до самовираження, підтримання інтересу учнів до предмета, за допомогою гри як продуктивної діяльності на початковому етапі навчання.
Важливу роль на початковому етапі вивчення іноземної мови відіграє також розвиток фонетичних навичок і тренування правильної вимови та артикуляції. Виконуючи фонетичні вправи, учні готуються до слухового сприйняття певних звуків, слів, словосполучень, диференціації та виокремлення певних звуків та їх звукового відтворення. Таким чином, саме вправи стають першою ланкою в розвитку навичок аудіювання. Так, під час вивчення голосних, можна запропонувати учням вибрати з трьох.слів те слово, в якому вони почують вивчений звук. Така вправа є тренуванням селективного слухання.
Повторення фонетичних одиниць - заняття дещо нудне. Спробуємо урізноманітнити цей вид діяльності ігровими вправами, які відомі учням з раннього дитинства, наприклад "Зіпсований телефон" (Рійзіегрозі). Діти намагаються якомога чіткіше вимовляти пошепки почуте слово, щоб воно дійшло до останнього гравця І зберегло свою первинну форму. Тренувальні вправи "пошепки" корисні для тренування сприйняття та артикуляції. Можна запропонувати ще одну вправу, яку виконують парами. Для цього групу поділяють на дві команди. Члени команд стають один проти одного так, щоб кожен мав пару, відстань між парами не повинна
бути занадто малою. Один учень вимовляє слово, словосполучення, коротке речення (залежно від віку) якомога тихіше, але чітко артикулюючи. Його напарник повинен вимовити це слово вголос. За правильну відповідь команда одержує бал. Для збільшення відстані можна поставити партнерів по діагоналі, а після відпо-o БІДІ вони поступаються місцем наступному гравцеві і переходять в Інший кінець класу.
Етап релаксації - це дуже важлива ланка уроку іноземної мови. Не можна недооцінювати її роль. Вона використовується для короткого перепочинку і може також виконувати естетичну функцію. Не слід забувати, що в цьому віці діти охоче співають і танцюють. Скористаємось дитячою зацікавленістю і засвоїмо разом із ними нескладну пісеньку, покажемо їм прості танцювальні рухи. І замість монотонної фізкультурної паузи - яскраві хвилини з піснею й танцями, які надовго запам'ятаються.
Час минає, учні підростають, дорослішають І переходять у середню ланку, де обсяг матеріалу значно збільшується, завдання стають складнішими. Це неминуче призводить до поступової втрати інтересу до іноземної мови. Як же не тільки не втратити, а, навпаки, зміцнити зацікавленість учнів?
На цьому етапі потрібно сприяти комунікативно зорієнтованому використанню іноземної мови в навчальному процесі: бажано вживати Іноземну мову для висловлення власних думок та переживань. Не слід розмежовувати: спочатку вчимо - потім користуємось. Під комунікативною орієнтацією розуміємо вивчення структур і виразів не тільки для щоденного використання, а й для спілкування на уроці,
У сучасній методиці є багато різноманітних форм і методів, які допомагають реалізувати основне наше завдання - практичне застосування учнями набутих навичок у комунікативній ситуації, спираючись на власний досвід, особисту думку, попередні знання та уяву, моделюючи свою поведінку згідно із заданою ситуацією. Тому, добираючи тексти, вправи і завдання, необхідно враховувати інтереси, досвід, попередні знання і вікові особливості учнів. Якщо текст для читання чи аудіювання не відповідатиме реаль-
ності, з якою зустрічаються учні (чи могли б уявно зіткнутись) у власному житті, то навряд чи такий текст стане продуктивним для опрацювання і подальшої інтерпретації, завданням, яке розвиває непідготовлене спонтанне мовлення. Підставою для мовленнєвої ситуації може бути не тільки прослуханий текст, а й запис звуків природи чи голоси звірів, коли учням пропонують розрізнити, класифікувати почуті звуки і, можливо, змоделювати імовірну ситуацію, описавши її словами.
Важливим етапом є також підготовка учнів до слухання чи читання тексту. Доцільно підвести їх до теми самого тексту, використовуючи XV-запитання (мег-уга-маз-шагит-ме-шіезо-меуіеі), вправи на складання асоціограм, упорядкування чи реконстру-ювання за допомогою мовної здогадки "зруйнованого" тексту тощо. Усе це дасть уявлення про текст, підготує учнів до основного сприйняття. Використання унаочень - малюнків, картин, карт, схем і т. д. - полегшує розуміння тексту і часто стає поштовхом до мовлення. Добираючи завдання для розвитку навичок аудіюва-ня і читання, ми повинні враховувати їх характер: інтенсивне, глобальне чи селективне. Завдання потрібно формулювати чітко і зрозуміло, перед тим, як учні почнуть слухати текст. Запитання, тести, текст із пропусками (ІйсКепІехІ) повинні бути перед очима.
Усі вправи перед слуханням або читанням ми формуємо так, щоб підготувати учнів до продуктивної творчої інтерпретації отриманої інформації. Це можуть бути різноманітні завдання: скласти діалог, інсценувати задану ситуацію, продовжити історію, придумати закінчення, розподілити ролі і описати ситуацію з погляду кожної дійової особи, написати листа другові тощо.
Важливим компонентом мовної компетенції залишається граматично коректне мовлення, І цей аспект потребує також постійного тренування і вдосконалення. Адже знання І розуміння граматичного правила не можуть застрахувати нас від помилок, а тим більше не сприяють розвитку комунікативних навичок. Тому для закріплення та автоматизації того чи іншого граматичного явища потрібно вдаватись до граматичних вправ, які полегшують його засвоєння та вільне використання в усному мовленні і на письмі.
Можна запропонувати таку послідовність опрацювання граматичних правил:
1. Тлумачення правила, роз'яснення його І вивчення напам'ять.
2. Підкріплення правила таблицями, картинами, кольоровими схемами ("візуалізація").
3. Тренування правила в парах (наприклад, гра: запитання - відповідь)
4. Тренування у використанні певної граматичної структури; по-вторення, утворення речень за опорами, виконання вправ на підстановку.
5. Заповнення пропусків у тексті для активізації певного граматичного феномену.
6. Вправи на трансформацію речень із вживанням уже відомих граматичних явищ.
7. Активізація вживання граматичних структур за допомогою унаочень (картин, які зображають певну ситуацію).
8. Самостійне складання речень із вживанням вивченої граматичної структури.
Проте виконання граматичних вправ завжди було для учнів заняттям нудним і не дуже цікавим. Тому спробуємо урізноманітнити завдання, враховуючи інтерес учнів середніх класів до кримінальних історій і детективів, запропонуємо їм детективну впра-ву-гру (запитання - відповідь, див. Додаток].
Узагальнюючи сказане, хочу зазначити, що вчитель - це актор. Але публіка в нього змінюється не так часто, як утеатрі. Тому І завдання значно складніше: завжди відшуковувати нові способи, нові цікаві форми роботи, нові образи, щоб не повторюватись, не бути нудним. Вдячністю нашої публіки будуть їхні міцні знання та позитивні емоції.
ПІЗНАВАТИ СВІТ V ГРІ
До проблеми організації ігрової діяльності молодших школярів у навчанні іноземної мови
днією з умов інтеграційного поступу України у світове співтовариство

 
 

Цікаве

Загрузка...