WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат


Реферат на тему:
НАВЧАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ -
ВИВЧАЄМО ІЗ УСПІХОМ
Гра та ігрова ситуація
як один із найефективніших
методів навчання
на початковому
і середньому етапах
засвоєння іноземної мови
едагопчна наука розглядає процес навчання як свідому цілеспрямовану діяльність учителя і учнів. Сприймаючи що тезу як константу, спробуємо визначити навчальний процес як співпрацю цих двох сторін, як корисну діяльність, що збагачує і результатом якої стає партнерство між учителем і суб'єктом навчання. Учитель і учень стають друзями і отримують взаємне емоційне задоволення від цієї співпраці. Учень від того, як і що він вивчив, учитель від того, як він досяг цієї мети. Іншими словами, не тільки результат, а й спосіб його досягнення відіграє величезну роль у навчальному процесі. Позитивні емоції, зацікавленість на уроці іноземної мови підвищують рівень мотивації, а це в свою чергу, сприяє міцному засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу.
Отже, наш девіз: "Навчаємо із задоволенням - вивчаємо із за-доволенням!" Практичне засвоєння іноземної мови неможливе без застосування ефективних методів і прийомів навчання.
Комунікативно-ігровий метод навчання - це новий цікавий підхід до вивчення іноземної мови, який забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування.
Психологічні і фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, зокрема пластичність мозку, гнучкість мозкових механізмів мовлення, що сприяють швидкому і якісному запам'ятовуванню, на основі якого легко реалізується перенесення в різні ситуації спілкування, підвищена сенситивність, яскраво виражені імітативні здібності, які підкріплюються здатністю до наслідування,- передумови вивчення молодшими школярами іноземних мов (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, Дж. Брунер та інші). Виходячи з цього, психологи вважають, що у шкільному віці гра все ще залишається важливою діяльністю в житті дитини. А оскільки гра, навчання і праця - основні види діяльності в житті людини, а перехід від однієї діяльності до іншої - це взаємодія
її попередніх І наступних форм, то вибір гри як важливого при-ііому і оптимальної форми навчання на початковому етапі є цілком . виправданим.
Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватися, рухатися, ми забезпечуємо умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дити-ии, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам'яті. Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви - це чинники активізації психічних процесів, то вона позитивно впливає на пси-хічний розвиток дитини. Гра сприяє розвитку класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам'яті, а також мови, виробленню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню (Л. С. Ви-готський, Д. Б. Ельконін, А. Н. Леонтьєв та інші).
Гра - сильний емоційний подразник, який знімає психологічні бар'єри, що заважають іноземному спілкуванню, підвищує Ініціативність і активність учшв а також стимулює позитивні емоції, які впливають на кору головного мозку, сприятливо розвиває зацікавленість до іноземної мови як предмета. І ця зацікавленість з'являється за рахунок задоволення і радості від процесу три. що є одним із найважливіших завдань навчання.
Вважаючи головним напрямом у навчанні Іноземної мови "навчання із задоволенням", ми маємо на увазі атмосферу радості, доброго настрою, розкутості, активності, зацікавленості, ситуативної мотивації на кожному уроці, оскільки шлях до досягнення мети не менш важливий, ніж сама мета.
Якщо звернутись до історії розвитку школи і пригадати цер-ковно-приходські школи, то там мета навчання досягалась за допомогою різок та Інших покарань, тобто навчання через страх. З часом школа і педагогічна наука розвивались, і сьогодні ми говоримо про мотивацію як про важливу підбадьорюючу силу навчмада, з.ка визначається суб'єктивним світом учня, його власними бажаннями, особистою зацікавленістю в шв'-шді.
Коли ми приходимо до 6-7-річиих дітей, щоб навчити їх іноземної мови, то перше запитання, яке ми ставимо собі, має бути таким: "Що ж відбувається в головах цих маленьких учнів, котрі вперше чують Іноземну мову?" Війти в роль учня і стежити за етапами навчання з його позиції - дуже важливе і непросте завдання. Враховуючи психологічні І фізіологічні особливості дітей цього віку, ви зрозумієте, що най-оптимальншіим способом початкового навчання є ігрова ситуація. Для цього необхідно знайти образ того, кому діти довірятимуть, кого вони не боятимуться, кого сприймуть як реальну істоту і, нарешті, кого вони полюблять. Щоб знайти такий образ, вам знадобиться ваша фантазія. Найефективніше використати м'яку іграшку - яскраву, симпатичну, кольорову, саме таку, яка б зацікавила дітей І викликала позитивні емоції,- здивування, захоплення. На першому ж уроці відбувається знайомство. Попередньо учням треба повідомити, що є гість, він приїхав з Німеччини (Англії, Франції, Італії тошо) І хоче навчити їх своєї мови. Він не знає жодного слова українською мовою, тому розмовляти з ним можна лише його рідною мовою. Для зустрічі з ним треба підготуватись. Щоб познайомитися з ним, потрібно вивчити необхідні мовні зразки. Діти уважно слухають кож-
не слово, намагаючись правильно повторити його. Таким чином, нудний і монотонний процес повторення готових фраз перетворюється на вмотивований процес вивчення мовних одиниць для спілкування з уявним "носієм мови". Тепер роль учителя на уроці опосередкована. Він стає з'єднуючою ланкою між учнями і їхнім "другом". Така форма спілкування є прийнятною І дуже зручною, особливо коли в групі є сором'язливі учні, які неохоче йдуть на контакт з дорослими. Коли вони спілкуються з учителем не безпосередньо, а за допомогою Іграшки (яка просто не може не сподобатись дитині), то учень поступово позбувається комплексів, які загальмовують його діяльність.
Отже, ми знайшли образ, встановили контакт. Наступним важливим чинником є відсутність монотонності. На кожному уроці повинен бути елемент несподіванки, сюрприз, новинка; урок не повинен бути передбачуваним. Для досягнення цієї мети можна використовувати різноманітні ігри. Особливо популярними є рольові ігри. Так, під час вивчення теми "Моя сім'я" можна розподілити ролі членів родини між учнями групи, і кожен розповідатиме про "свого героя*, наслідуючи голос, міміку, жести. А вивчаючи тему "Тварини", кожен учень перетворюється на мешканця зоопарку. (Учні отримують картинки із зображенням тварин, але не показують їх один одному, їхнє завдання - не називаючи тварину, описати її так, щоб решта учнів здогадалась, про кого йдеться). Дуже цікавими є інсценування пісень (якщо це можливо), відгадування предмета, дії, якості, за допомогою пантоміми. Коли ми вивчаємо тему "Учнівське приладдя", учням пропонують заплющити очі, а тим часом у них "зникає" якась річ. Учні повинні визначати І описати цю річ, щоб ЇЇ можна було знайти середінших речей і віддати власнику. Однаково ефективними є підготовлені і непідготовлені ігри. Основне завдання - це мотивація учнів до мовленнєвої діяльності,.з використанням їхньої фантазії та уяви, реалізація

 
 

Цікаве

Загрузка...