WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої кооперації (пошукова робота) - Реферат

Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої кооперації (пошукова робота) - Реферат

відпрацьовано методологічні аспекти мобілізації внутрішніх резервів та запровадження антикризових методів і механізмів виходу споживчої кооперації України із фінансової скрути.
Таки чином, економічні, національні і правові заходи діяльності споживчої кооперації України базуються на Законі України "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію", Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах", "Про основні засади розвитку соціальної сфери села", рішення ХІХ з'їзду споживчої кооперації.
В даний момент розроблений проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про споживчу кооперацію". Законопроект внесений Кабінетом Міністрів нарозгляд Верховної Ради.
1.3. Загальний стан спраного розвитку споживчої кооперації України та його соціально-економічна оцінка.
Споживча кооперація функціонує як соціально-економічна система. З усіх складових кооперативного сектору економіки вона є найбільш структуризованою та організаційно оформленою.
Нині споживча кооперація об'єднує понад 1,0 млн. членів споживчих товариств і спілок і забезпечує трудову зайнятість 123 тне. осіб. Вона охо-плює понад 2000 споживчих товариств і 270 районних та обласних спілок. Потужний економічний потенціал споживчої кооперації - понад 30 тне. тор-говельних об'єктів, 1500 переробних підприємств, 340 заготівельно-збутових підприємств та інших об'єктів.
Валовий оборот основних галузей діяльності споживчої кооперації перевищує 3,5 млрд. грн. на рік.
Кооперативна діяльність спрямована не лише на задоволення мате-ріальних потреб населення, а й на соціальну перебудову села, економічну стабілізацію, відродження демократії, міжнародне співробітництво.
Перехід до ринкової економіки, який супроводжувався глобальними кризовими явищами, негативно позначився на розвитку споживчої коопе-рації: звузилися масштаби її діяльності, знизилася віддача економічного і соціального потенціалу, погіршився соціально-економічний стан, суттєво послабилася її соціальна місія.
Для зупинення цих процесів в споживчій кооперації проведені глибокі реформи і перетворення, широкомасштабні заходи, які базуються на сучас-них кооперативних теоріях, наукових рекомендаціях і прогнозах.
В умовах ринкової трансформації суспільства Укоопспілка викопала своє основне завдання: зберегла цілісність системи, призупинила кризові явища в системі, не допустила розвалу споживчої кооперації.
Цьому сприяло також наукове супроводження всіх заходів, направ-лених па збереження кооперативно! власності, із залученням провідних науково-дослідних установ та навчальних закладів Укоопспілки.
Наступна діяльність Укоопспілки буде спрямована на сприяння розви-тку й захисту прав та інтересів споживчих товариств і їх членів, представ-лення їх інтересів у державних та інших органах, міжнародних організаціях, надання інформаційних, правових та інших послуг.
Відповідно до рішень XVIII (позачергового) з'їзді/ споживчої кооперації України глибокої реформи зазнала кооперативна власність і вся сукупність відносин власності споживчої кооперації.
Посилилася соціальна місія споживчої кооперації - вона стає пріоритетною в розпитку кооперації. У зв'язку з цим розгорнуто реформу соціальної бази, підвищується роль інституту членів споживчих товариств і спілок, на програмній основі розвивається кадровий потенціал, більш відчутними стали соціальна підтримка і соціальний захист кооперативів.
Глибокі зміни відбуваються в галузевій структурі споживчої кооперації. Поряд з традиційними прискорено розвиваються нові види економічної діяльності - побутові та соціально-культурні послуги, банківська справа, інвестиційна та інноваційна діяльність, страхування, зовнішньоекономічна діяльність. Якісно оновлюється сфера торгівлі за рахунок нових типів підприємств роздрібної торгівлі, відродження кооперативного опту, впорядкування ринків. Посилюються зв'язки заготівельно-переробного комплексу з АПК.
Споживча кооперація стає ринкові орієнтованою системою. У пій впроваджуються ринкові методи господарювання, формуються ринкові механізми, широко використовуються методи конкурентної боротьби, зростає підприємницька активність. Усе це дозволяє розширити масштаби господарської діяльності й покращити результативні показники. Можна стверджувати, що споживча кооперація подолала системну кризу і вийшла на траєкторію економічного зростання.
Під впливом національного кооперативного руху та внутрішньої кооперативної політики, яку проводить Укоопспілка, значно посилилось кооперативне співробітництво, зміцнилась організаційна єдність споживчої кооперації.
За ініціативою та активною участю Укоопспілки суттєво оновлена правова база: прийнято Закон України "Про кооперацію'', підготовлені зміїні й доповнення до Закону України "Про споживчу кооперацію", вдосконалю-ється нормативна база, вносяться зміни й доповнення до статутів коопе-ративних підприємств і організацій. У цілому правовий захист споживчої кооперації значно покращився.
Напрями формування і розвитку соціально-орієнтованої кооперативної системи та підвищення її економічної ефективності визначені ХІХ з'їздом споживчої кооперації України, який відбувся у березні 2004 року.
Основні показники діяльності споживчої кооперації в 2004 році підтверджують подальше поступове закріплення позитивних тенденцій у роз-витку системи. В цілому по Укоопспілці досягнуто приросту роздрібного товарообороту, обсягів заготівель сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання та надання населенню платних послуг. Кримспоживспілка і всі облспоживспілки закінчили рік без збитків.
Проте реально оцінюючи ситуацію, слід визнати, що далеко не всі суб'єкти господарювання системи використовують наявні резерви і можливості для збільшення обсягів діяльності та підвищення ефективності господарювання. В окремих кооперативних організаціях приріст оборотів значною мірою пов'язаний з інфляцією, зростанням цін на товари і послуги, а прибутки отримані не за рахунок основної діяльності.
Стан справ у системі, динаміка політичних, економічних і соціальних процесів, що відбуваються нині в державі, вимагають впровадження нових підходів до організації роботи, диверсифікації господарської діяльності на базі прогресивних технологій, ринкових методів та конкурентних механізмів господарювання.
Розглянемо більш детально на основних результатах роботи основних галузей споживчої кооперації.
Торгівля. В 2004 році в цілому по систему роздрібний товарооборот зріс на 6% і становив майже"2,2 мільярда гривень. Зростання обсягів продажу товарів народного споживання у порівняних них цінах забезпечили усі споживспілки, за винятком Миколаївської, Сумської та Чернігівської. Лише

 
 

Цікаве

Загрузка...