WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок - Курсова робота

Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок - Курсова робота

№3645589
Тел. 91-4-69
Підписи
Виконавець Замовник
М.П. ____________
(Підпис)
43
Розділ ІІІ
Землевпорядна експертиза проекту відведення
та його затвердження
46
Друга сесія четвертого демократичного скликання
Коломийської міської ради
РІШЕННЯ
30.04.2005 м. Коломия
Про затвердження
проекту відведення та
надання земельної
ділянки
Розглянувши проект відведення земельної ділянки під будівництво та обслуговування
їдальні Потєхін Д.Ю. та на підставі закону про місцеве самоврядування в Україні, земельного кодексу, законом України про оренду землі, Коломийська міська рада вирішила:
1) Затвердити проект відведення земельної ділянки Потєхін Д.Ю. для будівництва та обслуговування їдальні в м. с.Марківка, на вул. Весняна.
2) Надати в оренду строком на 18 років Потєхін Д.Ю. за рахунок земель запасу Коршівської сільської ради земельну ділянку площею 0,0247 га в тому числі за рахунок рілля в с.Марківка, на вул. Весняна для будівництва і обслуговування магазину "Готовий одяг".
3) Забов'язати Потєхін Д.Ю. укласти договір оренди земельної ділянки з Коршівською сільською радою та виконати обов'язки землекористування земельною ділянкою з вимогами статті 96 Земельного Кодексу України
.
4) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі грн.
Міський голова
М.П.
50
Висновки і пропозиції
Після завершення курсової роботи я оволоділа практичними знаннями і навичками , які застосувала при виготовленні технічної документації власником -землекористувачем різних форм власності з виконанням кадастрових зйомок для визначення меж земельної ділянки згідно з вимогами та Інструкціями Держкомзему.
Я ознайомилася з правилами проходження Державної землевпорядної екс-пертизи обласного управління земельних ресурсів Держкомзему України та порядком затвердження з укладанням договору оренди.
Головною пропозицією є зменшення кількості документації , яку необхідно збирати замовнику .
"____" _______________2005 року
Д О Г О В І Р № ____
укладений між землевпорядною організацією ____________________________________в
дальнійшому "виконавець", в особі - _________________________________, який діє на
підставі статуту, та____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ в
дальнійшому "замовник".
1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання комплексу робіт по
оформленню правоустановчих документів на право користування земельною ділянкою
2. Дана земельна ділянка знаходиться по адресу:_________________________________
___________________________________________________________________________
3. Замовник представляє пакет документів попереднього погодження, а також пропла-
чує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку роботи.
4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є додатком до даного договору.
5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця, другий у замовника.
6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до завершення
робіт.
7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та відповідно оформлені правоуста-
новчі документи на право користування земельною ділянкою на експертизу в обласне
головне управління земельних ресурсів самостійно.
8. Всі питання вирішують згідно діючого законодавства України.
Юридичні адреса сторін:
Виконавець Замовник
Землевпорядна організація
ВП "Прикарпаття" ....................................................
……………………………
р/р 26006480006001 МФО 336677 ……………………………
В ІФФ "Приватбанк" ……………………………
код 24684285 ……………………………
свідоцтво № 0908215 …………………………....
тел. 6-23-79
Підписи:
Виконавець Замовник
М.П. _______________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальника обласного управління
____________________М.М.Бойко
"___"___________________2005 р.
В И С Н О В О К
Державної землевпорядної експертизи обласного
управління земельних ресурсів Держкомзему України
від "___"______________2005 р. №_______
1. Загальні положення
1.1. Назва документації ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Відомча підпорядкованість замовника ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Назва розробника документації (реквізити, адреса, телефон), дані про дозвіл
або ліцензію на виконання відповідних робіт ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Рік і місяць випуску документації ____________________________________
_____________________________________________________________________
1.5. Дата надходження матеріалів на розгляд "___"___________2005р.
вихідний №____
1.6. Назва організацій, в яких документація пройшла погодження
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№_____дата_____________________
1.7. Державна землевпорядна експертиза документації здійснена у відділі
державного контролю за використанням і охороною земель та
землевпорядної експертизи.
2. Аналіз проектних

 
 

Цікаве

Загрузка...