WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок - Курсова робота

Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок - Курсова робота

розробку проекту відведення. В дві стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли передбачається нове будівництво або розширення території з метою капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового будівництві тощо).
4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства України та даного Еталону
5. Проект відведення складається після подання документів, передбачених статтею 19 Земельного кодексу України (клопотання , заява, копії генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту відведення
5
6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб'єкта, є складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до нього окремим розділом або окремою книгою.
7. Висновки погоджувальних організацій щодо попереднього погодження місця розташування об'єкта подаються в оригіналах або в нотаріально завірених копіях.
8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи, непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної ділянки поміщаються в розділ "Додаткові матеріали".
9. Контроль якості проектів відведення здійснюється головними спеціалістами виробничих підрозділів, начальниками виробничих підрозділів, керівниками підприємств - виконавців робіт відповідно до положень комплексної системи управління якістю проектно-вишукувальних робіт
1.2 Послідовність розробки проекту відведення.
1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкта, документів та графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір
запроектованої до відведення земельної ділянки. Склад основних матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкту наведений у додатку 12.
2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів, що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.
3. Вивчення та :аналіз висновків погоджувальних організацій,
4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до відведення.
4.1. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом будівництва.
5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж земельних ділянок, що проектуються до відведення.
6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь обмежень і сервітутів
6.1. Визначення складу угідь запроектованої до відведення земельної ділянки та вирахування їх площ.
6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів угіддях відповідно до ф. №6-зем.
6
6.3. Виготовлення креслення перенесення проекту в натуру.
7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв'язку з вилученням земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам землі та землекористувачам.
8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого проектного рішенця.
9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну землевпорядну експертизу.
10. Нанесення проектних меж земельних ділянок на черговий кадастровий, план.
11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання земельної ділянки.
Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, ради. .
Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій висновок до обласної ради.
Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради України.
1.3.Основні вимоги до складання технічного завдання
1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною організацією. Замовник має право доручити розробку ТЗ проектній землевпорядній організації.
2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення, код цільового використання землі. Обумовлюються види та необхідні обсяги робіт, які виконуються при розробці проекту відведення
3. Технічне завдання є невід'ємною частиною договору між замовником та проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.
7
4. Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення земельної ділянки.
1.4 Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів, що входять до проекту відведення
До складу обов'язкових графічних матеріалів проекту відведення входять:
- план відведення земельної ділянки;
- викопіювання з чергового кадастрового плану;
- схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- план меж зон обмежень та сервітутів;
- креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).
2. Обов'язковими елементами плану відведення земельної ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня, креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).
3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового кадастрового плану.
4. Територія земельної ділянки, що запроектована до відведення фарбується світло-червоним кольором
5. Графічні матеріаливиконуються, як правило, за допомогою комп'ютерної техніки або ручним способом.
6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на непрозорому матеріалі.
7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть використовуватись інші формати, передбачені державними стандартами України.
1.5. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних
осіб
Юридичної особи:
8
1. Нотаріально завірена копія, свідоцтва про державну реєстрацію.
2. Нотаріально завірена копія статуту.
3. Нотаріально

 
 

Цікаве

Загрузка...