WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

безперервності визначається особливостями виробничого циклу. І в даній ситуації коефіцієнт безперервності буде залежати від надійності роботи ГПА, оскільки ГПА є важливим обладнанням для закачування/відкачування газу. Так, коефіцієнт надійності роботи ГПА у 2001р. складав 0,89 і до 2003р. мав, хоч і не швидкими темпами, але тенденцію до зростання, тобто у 2003 p. Kн = 0,897. Ріст коефіцієнта надійності ГПА відбувається за рахунок кращого проведення ремонтного обслуговування, зменшення простоїв обладнання в ремонті.
Протягом періоду 2001-2003 рр. Спостерігається зростання коефіцієнта ритмічності; у 2001p. - коефіцієнт ритмічності складав 0,807, у 20020р. - зріс
на 4,1%, а у 2003р. - 1,2%. Зростання даного коефіцієнта відбувається за рахунок того, що не дивлячись на невчасні поставки газу чи недотримання об'ємів газу постачальниками, БВУПЗГ власними силами намагається виконати умови договорів, використовуючи для цього резервні запаси.
3.3. Динаміка обсягів ремонтних робіт на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу
Розглянемо динаміку обсягів робіт по капітальному та поточному ремонту основних фондів Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу.
Таблиця 3.3.1 - Обсяги ремонтних робіт та темпи їх росту на БВУПЗГ за
період 2001-2003 рр.
Показники 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1.Обсяг рем. робіт на БВУПЗГ тис. грн. 3228,7 5241,2 2566,0
2.Обсяг рем. робіт на УМГ "Прикарпаттрансгаз", тис. грн. 14117,0 21765,7 21055,0
3. Частка рем. робіт на БВУПЗГ у загальному обсязі УМГ "Прикарпаттрансгаз", % 22,9 24,0 12,2
4. Темпи росту, %
- базисні Трб 100 162,3 79, 5
- ланцюгові, Трл - 162,3 49,0
В таблиці 3.3.1 наведено обсяги ремонтних робіт на БВУПЗГ за період 2001-2003рр., їх динаміка та частка у загальному обсязі ремонтних робіт на УМГ "Прикарпаттрансгаз". На основі приведених даних побудовано графік зміни темпів росту обсягів ремонтних робіт на БВУПЗГ за період 1999-2001рр. Графічно динаміка цих показників показана на рисунку 3.3.1.
Як бачимо у 2002 році обсяг ремонтних робіт зріс на 62,3%. Це було зумовлено ремонтом газоперекачувальних агрегатів, газорозпридільчих станцій, свердловин. У 2003 році обсяг ремонтних робіт зменшився у двічі у порівнянні з 2002 роком.
Обсяг ремонтних робіт на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу становить 18% від загального обсягу ремонтних робіт на УМГ "Прикарпаттрансгаз". При чому у 2002 році частка була найбільшою і складала 24%, а у -2003 році склала 12,2%. Частка ремонтних робіт змінюється аналогічно їх динаміці за даний період.
В попередні роки обсяг ремонтних робіт був значно більший, оскільки БВУПЗГ проводило видобуток газу і в його розпорядженні були газовидобувні і газоконденсатні свердловини. А з 2001 року Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу займається виключно зберіганням газу.
3.4 Динаміка обсягів ремонтних робіт з точки зору об'єктів ремонтів
Розглянемо динаміку обсягів ремонтного обслуговування на БВУПЗГ за даними про виконання робіт по капітальних і поточних ремонтах основних
фондів підприємства за період 2001-2003 рр.
Таблиця 3.4.1 - Обсяги виконаних робіт по капітальних і поточних
ремонтах основних фондів
Показники 2001 рік 2002 рік 2003 рік
Вартість виконаних робіт, всього, тис. грн. в тому числі: 3228,7 5241,2 2566
1. Промислово-виробничі основні фонди, з них: 2897,7 4629;2 2351
- будівлі і споруди; 810,2 1112 820
- силові машини і обладнання, 310 280,2 109,4
- робочі машини і обладнання. 1497,7 2880 1202,4
- транспортні засоби. 279,8 357,0 219,2
2. Непромислові осичині фонди 331 612 215
Таблиця 3.4.2 - Динаміка виконаних робіт по ремонтах основних фондів
Показник Роки Абсолютне значення показника Темпи росту Темпи приросту Абсолютний приріст
Трб Трл Тпрб Тпрл уб
ул
Вартість виконаних
робіт, всього, тис. гри. в тому числі 2001
2002
2003 3228,7
5241,2
2566 100
62,3
79,5
162,3
49,0
62,3
-20,5
62,3
-51,0
2012,5
-662,7
2012,5
-2675,2
1.Промислово-виробничі
основні фонди, з них:
2001
2002
2003 2897,7
4629,2
12351 100
159,8
81,1 159,850,8 59,8
-18,9 59,8
-49,2 1731,5
-546,7 1731,5
-2278,2
будівлі і споруди;
2001
2002
2003 810,2
1112
820 100
137,3
101,2
137,3
73,7
37,3
1,2
37,3
-26,3
301,8
9,8
301,8
-292
Силові машини і обладнання; 2001
2002
2003 310
280,2
109,4 100
90,4
35,3
90,4
39,0
-9,6
-64,7
-9,6
-61
-29,8
-200,6
-29,8
-170,8
Робочі машини і обладнання; 2001
2002
2003 1497,7
2880
1202,4 100
192,3
80,3
192,3
41,8
92,3
-19,7
92,3
-58,2
1382,3
-295,3
138,3
-1677,6
Транспортні засоби 2001
2002
2003 279,8
257,0
219,2 100
127,6
78,3
127,6
61,4
27,6
-21,7
27,6
-38,6
77,2
-60,6
77,2
-137,8
2.Непромислові основні фонди 2001
2002
2003 331
612
215 100
185,0
65,0
165,0
35,0
85,0
-35,0
85,0
-64,9
281
-116
181
-397
Витрати на капітальні ремонти основних фондів займають більше половини загальних витрат на ремонтні роботи, тому розглянемо дані по капітальних ремонтах конкретних об'єктів в кількісному виразі (таблиця 3.4.3). '
Таблиця 3.4.3. Кількість капітальних ремонтів по об'єктах
Об'єкти 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1. Газоперекачувальні агрегати, шт. 7 11 8
2. Компресорні циліндри (ТМК), шт. 8 12 10
3. Газові свердловини, шт. 8 12 5
4. Автотранспорт, шт. 7 6 4
5. Інші, шт. 5 10 6
Аналізуючи динаміку ремонтних робіт за період 2001-2003 рр., можна
сказати, що у 2002 році порівняно з базовим роком потрачено коштів на ремонт промислово-виробничих і непромислових об'єктів більше на 62,3%,що складає 2012.5 тис. грн. а у 2001 році порівняно з базовим роком на ремонт коштів потрачено менше на 51,0%, що складає 2675,2 тис. грн. Отже можна сказати, що у 2002 році потрачено найбільше коштів на ремонт промислово-виробничих і непромислових об'єктів. Причиною стало те, що кількість об'єктів на яких було проведено капітальний ремонт у 2002 році була найбільшою.
Протягом трьох аналізованих років у 2002 році кількість газоперекачувальних агрегатів, компресорних циліндрів і газових свердловин, які перебували у капітальному ремонті була найбільшою. Так, у 1999 році у ремонті перебувало 35 об'єктів, то у 2002 році на 16 більше. Але у 2003 році загальна кількість об'єктів зменшилась, це дало можливість скоротити час простою обладнання, неперервність роботи якого важлива для виробничого процесу. Кількість автотранспорту, що перебував у капітальному ремонті на протязі аналізованих років значно зменшилась.
На Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу необхідно провести

 
 

Цікаве

Загрузка...