WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

приросту
уб
ул
Трб Трл Тпрб Тпрл
1.Обсяг - закачування /відкачування газу, млн.м3 2001
2002
2003 11881,5 12249,6 12554,3 -
368,1 672,8 -
368,1 304,7 -
103,1 105,7 -
103,1 102,5 -
3,1 5,7 -
3,1 2,5
2. Середньомісячна заробітна плата, грн. 2001
2002
2003 444,1 489,3 676,2 -
45,2 232,1 -
45,2 186,9 -
110,2 152,3 -
110,2 138.2 -
10,2 52,3 -
10,2 38,2
3. Продуктивність праці, тис. м'7чол. 2001
2002
2003 25773,3 25680,5 26100.4 -
-92,8 327,1 -
-92,8 419,9 -
99,6 101,3 -
99,6 101,7 -
-0,4
1,3 -
-0,4 U7
4. Витрати на закачування/відкачування газу, тис. грн. 2001
2002
2003 8071,5 10482,4 6415 -
2410,9
-1656,5 -
2410,9 -4067,4 -
129,9 79,5 -
129,9 61,2 -
29,9
-20,5 -
29,9
-38.8
Графічно динаміка ОТЕП на БВУПЗГ за період 2001-2003рр. зображена на рисунку 3.1.1.
В таблиці 3.1.2 наведено динаміку основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за період 2001-2003 р. Беручи до уваги темпи росту даних показників, проаналізуємо роботу підприємства за цей період.
Так як закачування/відкачування газу є основною діяльністю Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу, то за його значеннями можна характеризувати роботу БВУПЗГ. Так у 2002р. обсяг закачування/відкачування газу зростає на 3,1% і на 5,7% у 2003р. в порівнянні з 2001р. Такі зміни спричинені збільшенням видобутку газу, а також збільшенням потреб споживача.
Рисунок 3.1.1. Динаміка ОТЕП на БВУПЗГ за період 2001-2003 рр.
Роки 2001 2002 2003
Обсяг закачування Середньомісячна зарплата
Продуктивність праці Витрати закачування
Щодо середньомісячної заробітної плати, то у 2002р. вона зросла на
10,2% і на 52,3% у 200 3році порівняно з 2001р. Зростання середньомісячної заробітної плати зумовлене збільшенням обсягу закачування/відкачування газу, а також мали вплив загальнодержавні процеси і явища, зокрема інфляція.
Продуктивність праці має нестабільний характер протягом аналізуючого періоду. Так у 2002 р. продуктивність праці спала на 0,4% порівняно з базовим, а у 2003р. зросла на 1,3%. Ріст продуктивності праці зумовлений ростом об'ємів закачування/відкачування.
У 2001 році витрати на закачування/відкачування газу зросли на 29,9%, а у 2002р. зменшились на 20,5% порівняно з базовим роком. На ріст мали вплив збільшення витрат на ремонтні роботи, збільшення середньомісячної заробітної плати, а також інфляційні процеси, які мали місце в даний період часу. На зменшення витрат мали вплив підвищення продуктивності праці, зменшення витрат па ремонтні роботи.
Отже даючи загальну характеристику діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу, можна сказати, що в загальному протягом аналізованих років робота підприємства покращилась. На це вказують підвищення продуктивності праці і середньомісячної зарплати, а також зменшення витрат на закачування/відкачування газу. Покращення цих показників досягнуто завдяки ефективнішому використанню матеріально-технічної бази, кращої роботи обладнання після проведення капітальних та поточних ремонтів, підвищення кваліфікаційного рівня працівників.
3.2 Аналіз та оцінка рівня організації виробництва на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу
Для аналізу та оцінки рівня організації виробництва на підприємстві згідно системи показників, наведених в розділі 2.8 використаємо фактичні дані, наведені в таблиці 3.2.1
Таблиця 3.2.1 - Дані для розрахунку показників рівня організації виробництва за період 2001-2003 рр.
Показники 2001 рік 2002 рік 2003 рік
І.Плановий обсяг -закачування/ відкачування газу в т.ч. за 12000 12400 12600
1 квартал 2800 3000 3000
2 квартал 3200 3200 3300
3 квартал 3200 3200 3300
4 квартал 2800 3000 3000
2.Фактичний обсяг закачування/відкачування газу в т.ч. 11881,5 12249,6 12554,3
1 квартал 2700 2820 2800
2 квартал 3021,5 3200 3310
3 квартал 3430 3329,6 3464,3
4 квартал 2730 2900 2980
3. Загальна кількість ГПА (газо-перекачув. агрегати) шт. 17 18 18
4. Загальна тривалість виробничого циклу, дні 365 365 365
5. Тривалість технологічної частини ви-го циклу, дні 315 327 328
6. Сумарні втрати u напрацюванні ГПА через відмови і простої в ремонті в рік, м/год. 330,21 373,42 341,32
7.Сумарні напрацювання ГПА в рік м/год. 2822,53 2859,21 2953,21
8.Загальна кількість, свердловини, шт. 182 183 184
Значення розрахункових показників занесемо в таблицю 3.2.2.
Таблиця 3.2.2 - Показники рівня організації виробництва на БВУПЗГ за період 2001-2003 рр.
Показники 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1. Коефіцієнт пропорційності 0,9561 0,9601 0,9589
2.Кпефіиіоп безперервності 0,863 0,83 0,9
З. Коефіцієнт ритмічності 0,807 0,84 0;85
4. Коефіцієнт надійності обладнання 0,89 0.895 0,897
Коефіцієнт пропорційності на підприємстві розраховується самостійно. Проведемо аналіз динаміки показників рівня організації виробництва згідно даних занесених в таблицю 3.2.3.
Таблиця 3.2.2 - Динаміка показників рівня організації виробництва
Показник Роки Абсолютне значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи приросту Показник
уб
ул
Трб Трл Тпрб Тпрл
1.Коефіцієнт пропорційності 2001
2002
2003 0,9561 0,9601 0.9589 -
0,004 0,028 -
0,004
-0,0012 -
100,4 100,3 100 100,4 0,99 -
0,4
0,3 -
0,4
-0,1 -
0,01 0,012
2.Коефіцієнт безперервності 2001
2002
2003 -0,863 0,88
0,90 -
0,47 0,037 -
0,017 0,02 -
102 1043 100 102 102,3 -
2
4.3 -
2
2,3 -
0,0085 0,.0087
3.Коефіцієнт ритмічності 2001
2002
2003 -
0,807 0,84 0,85 -
0,033 0.01 -
0,033 0,043 -
104,1 105,3 100 104,1 101.2 -
4,1
5,3 -
4,1
1,2 -
0,008 0,036
4.Коефіцієнт надійності обладнання 2001
2002
2003 0,89 0,895 0,897 -
0,005 0,002 -
0,005 0,007 -
100,6 100,8 100 100,6 100,2 -
0,6
0,8 -
0,6
0,2 -
0,008 0,035
Як видно з таблиці 3.2.3, коефіцієнт пропорційності зріс на 0,4% у 2002
році і на 0,3% у 2003 році порівняно з 2001 роком. По відношенню до 2002 року коефіцієнт пропорційності у 2003 році знизився на 0,1%. Оскільки коефіцієнт пропорційності характеризує дотримання плану по закачуванні/відкачуванні, то можна сказати, що у 2003 році зменшення даного коефіцієнта відбулося через недотримання плану закачування/відкачування газу. Це зумовлено зривами поставок газу з боку основних постачальників, як по графіку так і по кількості та якості продукції. Щодо коефіцієнта безперервності, то у 2002p. він зріс на 2% і у 2003 р. на 4,3% порівняно з 2000 р. Коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...