WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

при логарифмічній залежності -0,061146, зміна обсягу ремонтних робіт описується наступним рівнянням У=-225,61 Іn(х)+3813,4, де у - обсяг ремонтних робіт, х - період. Таким чином прогнозоване значення обсягу ремонтних робіт у 2004 та у 2005 роках складатиме відповідно 3500,64 та 3450,29 тис. грн.
Роки 2001 2002 2003 2004 2005 Сума відхилень
Обсяг ремонтних робіт 3228,7 5241,2 2566
Вирівнювання за прямою 1529,2 3058,4 4587,6 6116,8 7646
Відхилення 1699,5 2182,8 -2021,6 1860,7
Рівняння у=1529,2*х
Роки 2001 2002 2003 2004 2005 Сума відхилень
Обсяг ремонтних робіт 3228,7 5241,2 2566
Вирівнювання за прямою 3813,4 3657,019 3565,542 3500,638 3450,29471
Відхилення -584,7 1584,181 -999,5421 -0,061146
Рівняння у=-225,61 Іn(х)+3813,4
Роки 2001 2002 2003 2004 2005 Сума відхилень
Обсяг ремонтних робіт 3228,7 5241,2 2566
Вирівнювання за прямою 3776,8 4693 2748,6 -2056,4 -9722
Відхилення -548,1 548,2 -182,6 -182,5
Рівняння у=-1430,3*х2+5207,1*х
Роки 2001 2002 2003 2004 2005 Сума відхилень
Обсяг ремонтних робіт 3228,7 5241,2 2566
Вирівнювання за прямою 3756,5 3477,593 3324,144 3219,394 3140,42215
Відхилення -527,8 1763,607 -758,1438 477,6632
Рівняння у=3756,5*хл-0,1113
Роки 2001 2002 2003 2004 2005 Сума відхилень
Обсяг ремонтних робіт 3228,7 5241,2 2566
Вирівнювання за прямою 4423,491 4423,395 4423,308 4423,232 4423,16299
Відхилення -1194,791 817,8053 -1857,308 -2234,295
Рівняння у=4422,6е-0,1149х
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В даному курсовому проекті висвітлено особливості виробничої діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу, його виробнича структура, а також матеріально-технічна база і структура ремонтного господарства.
Оскільки основним видом діяльності БВУПЗГ є закачування/відкачування газу, то до ОТЕП відносяться обсяг та витрати пов'язані з даним видом діяльності. Аналізуючи ОТЕП і даючи загальну характеристику діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу, можна сказати, що в загальному протягом аналізованих років робота підприємства покращилась. На це вказують підвищення продуктивності праці і середньомісячної зарплати, а також зменшення витрат на закачування/відкачування газу. Покращення цих показників досягнуто завдяки ефективнішому використанню матеріально-технічної бази, кращої роботи обладнання після проведення капітальних та поточних ремонтів, підвищення кваліфікаційного рівня працівників. Отже організація діяльності підприємства знаходиться на досить високому рівні.
Протягом довгих років існування підприємства сформувалось ремонтне господарство відповідно до виробничої діяльності, задач та функцій підприємства, а також під впливом природних, техніко-технологічних і економічних факторів. Основною метою даного курсового проекту був пошук резервів покращення функціонування та підвищення ефективності ремонтного господарства. Для цього в розділі 3 дана детальна характеристика ремонтного обслуговування.
Аналізуючи динаміку ремонтних робіт за період 2001-2003 р., можна сказати, що у 206? році порівняно з базовим роком потрачено коштів на ремонт промислово-виробничих і непромислових об'єктів більше на 62,3%, що складає 2012,5 тис. грн. а у 2003 році порівняно з базовим роком на ремонт коштів потрачено менше на 51,0%, що складає 2675,2 тис. грн. Отже можна сказати, що у 2002 році потрачено найбільше коштів на ремонт промислово-виробничих і непромислових об'єктів. Причиною стало те, що кількість об'єктів на яких було проведено капітальний ремонт у 2002 році була найбільшою. Щодо ремонтного обслуговування, то витрати на його проведения зумовлені в основному тим, що у експлуатації знаходиться обладнання, яке відпрацювало термін служби і тому потребує частіших ремонтів, а відповідно, більших грошових затрат.
На Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу необхідно провести роботи по покращенню ремонтногообслуговування. Для зменшення числа ремонтів необхідно забезпечити кращий догляд за обладнанням, дотримуватись вимог по експлуатації, застосовувати профілактичні заходи. Також в силу недостатності фінансування погано відновлюється матеріально-технічна база ремонтного господарства, що приводить до неефективності ремонтів.
В курсовому проекті були внесені пропозиції щодо покращення профілактики ремонтів компресорних станцій, захід по впровадженню систем вібраційного захисту дозволить підвищити швидкість автоматичного відключення агрегату в разі відхилення показників тиску, вібрації від норм, що дозволить запобігти виходу з ладу окремих вузлів та деталей агрегату.
Як і будь-яка складова допоміжного і основного виробництва, ремонтне обслуговування потребує модернізації, тому у іншому заході запропонований перехід від ручного підйому НКТ до автоматизованого, що приводить до зменшення тривалості простоювання свердловин в ремонті.
З розвитком нової техніки і технології нових, методів організації допоміжного і основного виробництва, потребує змін як структура так і матеріально-технічна база ремонтного господарства, щоб забезпечити ефективне функціонування підприємства в цілому, а це, звичайно, потребує відповідного функціонування та планування і впровадження різних заходів щодо підвищення ефективності ремонтного обслуговування.
2001 2002 2003 2004 2005
Динаміка основних ТЕП діяльності НГВУ "Надвірнанафтогаз"
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. O.I. Лесюк. Організація і управління виробництвом: Нафтогазовий комплекс. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. - Івано-Франківськ. - 1999. -507с.
2. О.І. Лесюк. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Організація виробництва". - Івано-Франківськ. - 2000.
3. Витвицький Я.С. Економіка нафтогазорозвідувальних підприємств: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1993. - 139с.
4. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф, Покропивного. - Вид.2-ге, перер. та доп.-К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
5. Економіка підприємства: Навч. посібник /Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька, М.О. Данилюк та ін. За ред. Я.С. Витвицького. - Івано-Франківськ: ME, 2002. - 320 с.
6. Тарасенко H.B. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник. -Львів: ЛБ1-НБУ, 2000. -485 с.
7. Экономика нефтегазового строительства; Справочное пособие / M.И. Камененцкий, Г.Е. Суботин, Ю.Р. Анпилогов и др. - М.: Недра. 1988.-351 с.
8. Обов'язковий стандарт: СТГТ 02070855-03-99. Курсовий і дипломний проекти. Вимоги до змісту та оформлення.
9. Перчик А.И. Словарь-справочник по экономике нефтегазодобывающей промышленности. - 4-е изд. Перераб. и доп. -М.: Недра, 1990.-348с.
10. И.Г. Малов "Курс статистики в промышленности", М. Статистика. -1978.
11. Экономика, организация и планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности: Учебник для техникумов / В.Ф. Шматов, Ю.М. Малышев. В.Е. Тищенко и др. М.: Недра. 1990.-411 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...