WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

агрегати зупиняються експлуатаційним персоналом для технічних оглядів для технічних оглядів. Були випадки, коли агрегати експлуатувались без відхилень від контрольних параметрів, а при технічному огляді виявилось значне їх пошкодження. Однак, були і випадки, коли огляд не виявляв порушень, а через деякий час агрегат зупинився аварійно по причині підняття температури газу і високої вібрації. Створення системи захисту з вібраційного стану дозволяє своєчасно відключити працюючий агрегат при перевищенні рівня вібрації допустимих значень і цим запобігти значних механічних поломок основних вузлів ГПА і зменшити кількість ремонтів на 25%. Ефективність від впровадження заходу досягається за рахунок зміни режиму наробок в міжремонтний період, що відповідно приводить до зниження витрат на ремонт на 3%. Отже, впровадження системи захисту з вібраційного стану агрегатів ГТК-10, забезпечує оперативність постановки діагностики агрегата і проведення ремонтних робіт.
Економічним ефект віл заходу, що впроваджується буде визначатись за наступною формулою:
Е=Епч+Ер-0,15 К (20)
де Епч - економічний ефект від скорочення розходу паливного газу;
Ер - економічний ефект від скорочення розходів на ремонт;
К - капітальні витрати на модернізацію.
Епч=Цm (21)
де Цm - ціна газу;
- економія паливного газу.
Впровадження аварійного захисту принесе певний дохід, величина якого визначається за формулою:
D = (31.(N21/N1)-32).n (22)
де 31, 32 - витрати на ремонт 1-го агрегату до і після проведення заходу; N1, N2 - тривалість міжремонтного періоду до і після проведення заходу;
n - кількість агрегатів, на яких впроваджується захід. Заходи по удосконаленню організації ремонтного обслуговування будуть мати вплив на наступні показники:
1 . Зниження собівартості 1-го ремонту:
С = (1-С2/С1).100% (23)
де С1, С2 - собівартість до і після впровадження заходу;
2. Зменшення чисельності працюючих, що необхідні для проведення ремонту:
Ч = (Ч- Р)/Р1 (24)
де Ч- чисельність працюючих;
(25)
де P=P1,P2 - кількість ремонтів до і після впровадження заходу;
3. Підвищення продуктивності праці:
(26)
4. Збільшення прибутку:
(27)
5. Зменшення коефіцієнту частоти ремонтів - Кчр;
6. Зменшення загальної кількості ремонтів в рік:
nр32=0,8.nр31 (28)
7. Тривалість міжремонтного періоду після провадження заходу:
N2=np31(N1/np32) (29)
Вихідні дані та розраховані значення показників внесемо в таблицю 4.1.1
Таблиця 4.1.1 - Зміна показників під впливом заходу по удосконаленню організації ремонтного обслуговування (встановлення системи захисту і діагностики ремонтів ГПА)
Показники Значення до впровад-ження заходу Значення після впровад-ження заходу Зміна
1. Середня вартість 1-го ремонту, тис. грн. 8,67 8,45 -0,22
2. Кількість ремонтів в рік, шт. 8 6 -2
3. Тривалість міжремонтного періоду, год., N 350 420 70
4. Коефіиіпп частоти ремонтів 0,44 0,35 -0,1
?. Зменшення собівартості, % Де 3
6. Зменшення чисельності, ДЧ. чол. 26 20 б
7. Підвищення продуктивності праці, % ПП 30
8, Збільшення прибутку, тис. гри., ДП 3,5
9, Кількість агрегатів, на яких впроваджується захід. шт. n=16
Визначимо дохід:
D = (8,67*(420/350)-8,45)*16=31,26 тис. грн.
Розрахуємо економічний ефект: .
=520м3; при Qonm =3720м3;
Цm= 104грн./1000м3;
K= 10000грн.
Е=520*0,104*0,22*8-0,15*10000=54,08+1760-1500=314,08 грн.
Отже, впровадження системи захисту з вібраційного стану агрегатів ГТК-10 забезпечило зменшення кількості ремонтів в рік на 2 агрегати, також тривалість міжремонтного періоду зросла на 70 год., внаслідок цього вартість одного, ремонту зменшилась на 220грн., а загальний дохід складає 314,08 грн.
4.2 Скорочення тривалості ремонту свердловин шляхом модернізації спуско-піднімальних операцій насосо-компресорних труб (НКТ)
Для проведення капітального ремонту свердловин необхідним є підйом НКТ однотрубками з укладанням на листки агрегатів А-50 і А-50-у.
Підйом і спуск труб даним ключем відбувається вручну і це займає відповідно 3,5 хв. та 2,9 хв. для труб 0114мм для однієї труби. Тоді, як забезпечення бригади гідравлічним або пневматичним ключем дозволить зменшити нормичасу до 2,3 хв. на підйом і 1,8 хв. на спуск 1-ї труби.
В середньому на Богородчаиському ПЗГ проводиться капітальний ремонт восьми свердловин в рік, кожна з яких складається з 130 труб.
Розрахуємо економію часу на підйом на спуск труб за формулами:
(30)
(31)
де пт - кількість труб в колоні НКТ;
nсв - кількість свердловин, які підлягають плановому капітальному ремонт) в рік;
-t1; t2- нас підйому до і після впровадження заходу.
(32)
де - економія часу внаслідок впровадження заходу.
Відповідно до цього зменшується час простоювання свердловин в ремонті і зростає міжремонтний період:
Тр2= (33)
де Тр2 ; Тр1 - тривалість ремонту до і після заходу;
Тмрn2= (34)
де Тмрn2, Тмрn1 - тривалість міжремонтного періоду до і після
впровадження заходу.
При цьому собівартість 1-го ремонту становитиме:
С2=С1-Рб. (35)
де Рб-бригадна розцінка.
Використовуючи формули наведені в розділі 4.2.1, а також описані вище формули та дані проведемо розрахунок зміни показників і внесемо в таблицю 4.2.1.
Таблиця 4.2.1 - Зміна показників під впливом заходу по скороченню
тривалості ремонту свердловин
Показники Значення до впровад-
ження заходу Значення після впровад-ження заходу Зміна
1. Середня вартість 1-го ремонту, тис. грн. С 122,3 118 -4,3
2. Бригадна розцінка, K-, 33, 7грн. /год
3. Кількість труб в колоні, шт., пт = 130
4. Кількість свердловин, що ремонтуються, ПСЕ = 8
5. Час підйому (спуску ), t, ft') 3,5 (2,3) 2,9(1,8) 0,6(0,5)
6. Річна економія часу на підйом (спуск) труб, год., Тn
-15,6
(-14,3)
7. Загальна економія часу, год., Тр
-29,9
8.ТрІшалість міжремонтного періоду, год. Тмрп 2522 2531 +9
9. Зменшення собівартості . С, %
4
10. Зменшення чисельності, Ч, чол.
6 5 -1
11. Тривалість 1-го ремонту, год.. Тр 131,3 101,4 -29,9
12. Підвищення продуктивності праці, % ПП
30
13. Збільшення прибутку, П, тис. грн.
34,4
Розрахуємо річний економічний ефект від впровадження гідравлічного або пневматичного ключа, тобто автоматизація процесів підйому і спуску НКТ:
Е=Ер-0,5К (36)
Е=4300-0,15*500=4225 грн.
Таким чином, модернізація спуско-підіймальних операцій труб дала можливість скоротити тривалість ремонту свердловин на 29,9год, що привело до відповідного збільшення міжремонтного періоду. Економічний ефект при цьому становить 4225 грн. річних.
5 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИИ АНАЛІЗ ОБСЯГІВ
РЕМОНТНИХ РОБІТ
B даному розділі проведемо вирівнювання динамічного ряду (обсяги ремонтних робіт на БВУПЗГ за період 2001-2003 р.) з допомогою засобів Microsoft Excel.
За даними розрахунків бачимо, що найменше відхилення фактичних значень від вирівняних

 
 

Цікаве

Загрузка...