WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами - Реферат

Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами - Реферат

період p1*q1 p0*q0 p0*q1
q0 p0 q1 p1
Молоко, л 200 0,30 250 0,40 100,0 60,0 75,0
М'ясо, кг 150 6,50 120 10,0 1200,0 975,0 780,0
Картопля, кг 500 0,40 650 0,50 325,0 200,0 260,0
Всього X X X X 1625,0 1235,0 1115,0
Ціни на товари надані у гривнях.
iq (молоко) = 250/200 = 1,25; ip (молоко) = 0,40/0,30 = 1,333;
iq (м'ясо) = 120/150 = 0,8; ip(м'ясо) = 10,0/6,50 = 1,538;
iq (картопля) = 650/500 = 1,3; ip(картопля) = 0,50/0,40 = 1,25;
або 131,6%.
За даним асортиментом товарів товарооборот у цілому збільшився на 31,6% (131,6-100,0). Порівнюючи чисельник та знаменник індексу визначається показник абсолютного приросту товарообороту в звітному періоді порівняно з базисним періодом.
грн.
Визначаємо індекс цін за формулою:
Ip=1625,0/1115,0=1,457 або 145,7%
Ціни в середньому збільшилися на 45,7% (145,7-100,0)
грн.
Визначаємо індекс фізичного обсягу:
або 90,3%.
Товарна маса у звітному періоді порівняно з базисним зменшилася на 9,7% (90,3-100):
грн.
Агрегатні індекси можуть бути розраховані за умови, коли відомі індексовані величини та співмірники. Виникає потреба (в залежності від отриманої інформації) розрахунку індексу іншим шляхом. Індекс може бути розрахований як середньоарифметичний чи середньо гармонічний.
Індекс фізичного обсягу товарообороту можна обчислити за формулою:
;.
Індекс цін можна обчислити за формулою:
.
Розрахунки за наданими формулами дають той же результат, що і за попередніми формулами агрегатних індексів.
Всі попередні розрахунки відносних показників (індексів) здійснювалися на підставі відношення абсолютних величин. Індекси можна розраховувати відношенням середніх величин.
Це можуть бути середні величини собівартості, ціни, продуктивності праці, трудомісткості. Величина індексу залежить від того, як зважується середня величина. Розрізняють індекси змінного складу та індекси постійного (фіксованого) складу.
Розглянемо розрахунки індексів на прикладі. Маємо такі дані про продаж картоплі на трьох ринках міста.
Таблиця 9.2. Динаміка продажу картоплі та цін
Ринки Базисний період Звітний період
q0 p0 q1 p1
1 100 0,40 120 0,45
2 200 0,50 100 0,50
3 300 0,35 400 0,40
Всього 600 Х 620 Х
Кількість проданої картоплі надано у кг., ціни - у грн..
Індекс ціни змінного складу:
або 104,4%
Як свідчать розрахунки відбулося збільшення середньої ціни на 4,4% (104,4-100,0). В абсолютному виразі це збільшення становить 0,018 грн. (0,426-0,408).
Індекс ціни постійного складу (зміни індексованої величини):
Null
або 110,9%
Можна констатувати, що ціни в середньому змінилися в бік збільшення на 10,9% (110,9-100,0). В абсолютному виразі це становить 0,042 грн. (0,426-0,384).
На середню величину має вплив зміна структури досліджуваної сукупності. Для визначення цього обчислюють індекс структурних зрушень. Існують такі формули для його обчислення:
За рахунок зміни в структурі сукупності середні ціни зменшилися на 0,024 грн. (0,384-0,408). Якщо у базисному періоді структура продажу картоплі на ринках відповідно їх номерів становила 16,7%, 33,3%, 50,5%, то у звітному періоді вона була 19,4%, 16,1%, 64,5%. Найбільше продавали картоплі на третьому ринку, ціна якого була найнижчою.
Динаміка явищ може вивчатися за допомогою базисних та ланцюгових індексів. Ці індекси пов'язані між собою.
Індекси, які обчислені порівнянням даних кожного періоду з даними будь-якого періоду, взятого за базу, називають базисними.
Індекси, які обчислені порівнянням даних кожного періоду з даними попереднього періоду називають ланцюговими.
В залежності від завдань дослідження та характеру наданої інформації базисні та ланцюгові індекси розраховують як індивідуальні, так і загальні.
Розглянемо розрахунок базисних та ланцюгових індексів на прикладі:
Таблиця 9.3. Динаміка вартості проданих продуктів
Місяць Вартість придбаних продуктів, грн. Базисний
індекс Ланцюговий індекс Позначення вартості продуктів
січень 69,2 - - Sq0p0
лютий 61,8 0,893 0,893 Sq1p0
березень 71,0 1,026 1,149 Sq2p0
квітень 68,4 0,988 0,963 Sq3p0
Базисні індекси будуть такі:
Розрахунок ланцюгових індексів:
Добуток ланцюгових індексів дорівнює базисному
.
Ділення наступного базисного індексу на попередній базисний індекс дає ланцюговий індекс (наступного періоду):
В індексах зі змінними співмірниками такий зв'язок відсутній.
Показники які характеризують явища мають певний зв'язок між собою. Так, обсяг товарообороту дорівнює добутку ціни проданих товарів на їх кількість. Індекс цін помножений на індекс фізичного обсягу дорівнює індексу товарообороту:
Значення формули полягає в тому, що на її підставі визначається вплив окремих факторів на зміну товарообороту.
На підставі розрахованих показників можна визначити зміну товарообороту у постійних цінах.
По індексах товарообороту у фактичних цінах та товарообороту у постійних цінах визначають індекс цін.
Індекси які відображають співвідношення економічних явищ у просторі (у розрізі окремих міст, областей, регіонів, країн, підприємств) називаються територіальними.
Побудова територіальних індексів не відрізняється від побудови індексів , які характеризують зміни явищ у часі.
Для прикладу обчислимо територіальний індекс цін по двох містах. За базу порівняння візьмемо дані міста Б, а співмірником - кількість проданих товарів у місті А.
Дані містять інформацію про кількість та ціни на м'ясо, яке було реалізоване у двох містах. Кількість проданого м'яса надано у кг, ціни у грн.
Таблиця 9.4. Продаж м'яса та ціни у містах А і Б
Вид м'яса Місто А Місто Б
qА pА qБ pБ
Свинина 2500 6,50 3000 6,00
Яловичина 1500 4,00 1000 4,50
Баранина 500 3,00 700 2,50
або 103,3%
Це означає, що ціни на м'ясо у місті А вищі, ніж у місті Б на 3,3%. Населення міста А заплатило за куплене м'ясо на 750 грн. (23750-23000) більше, ніж у випадку, якби це м'ясо було придбано у місті Б.
При підрахунку територіальних індексів фізичного обсягу товарообороту або виробленої продукції кількість продукції зважувалась за середніми цінами по кожному елементу (виду м'яса).
Середні ціни по містах визначаються за формулою середньої арифметичної зваженої.
або 93,7%
На підставі розрахованого індексу фізичного обсягу товарообороту можна стверджувати, що у місті А було продано м'яса на 6,3% менше, ніж у місті Б.
Різниця між чисельником та знаменником формули індексу показує зменшення маси (фізичного обсягу) проданих товарів на 1557 грн. (23230-24787) у

 
 

Цікаве

Загрузка...