WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами - Реферат

Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами - Реферат


Реферат на тему:
Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами
Слово індекс означає показник, певна узагальнююча характеристика. Індекс - це відносна величина порівняння сукупностей та їх окремих одиниць. Статистична сукупність при цьому складається з одиниць, окремі елементи якої не можна безпосередньо додавати один до одного.
Наприклад, для визначення загального обсягу виробництва, реалізації продовольчих товарів не можна сумувати дані про окремі продукти у натуральному виразі. Необхідно перейти до вартісних вимірників. Індекси можна побудувати для характеристики змін соціально-економічних явищ у часі та просторі. Форми вираження індексів: коефіцієнти, проценти, проміле.
Перші індекси - це були індекси цін. Індекс поєднує в собі якісний та кількісний аспекти. Індекси виконують дві функції: 1) синтетичну; 2) аналітичну.
Форма побудови індексу залежить від мети дослідження, статистичної природи показника, ступеня агрегованості інформації.
За характером порівнянь (у часі, просторі, з певними стандартами) індекси поділяють на динамічні, територіальні, міжгрупові.
Динамічний індекс показує інтенсивність динаміки.
Територіальний індекс характеризує ступінь відхилення значень показника у просторі.
Міжгруповий індекс показує відхилення від певного стандарту або від середнього рівня по сукупності в цілому.
За ступенем агрегованості інформації індекси поділяють на індивідуальні та загальні. Індивідуальні відображають співвідношення окремих елементів сукупності. Індивідуальний індекс позначається літерою "і" та визначається зіставленням однієї величини до іншої величини, які характеризують рівень явища. Період, рівень якого порівнюється, має назву звітного або поточного і позначається знаком "1".
Показник, динаміку чи співвідношення якого характеризує індекс називається індексованою величиною, йому надається певний знак. В статистиці при побудові індексів використовують:
q, Q - кількість(продукції товарів) у натуральному вираженні;
p - ціна одиниці продукції, товару;
z- собівартість одиниці продукції;
t - трудомісткість одиниці продукції;
Т - кількість працівників (робітників).
Добуток pq- загальна вартість виробленої продукції, проданого товару певного виду.
Визначимо індивідуальні індекси за формулами:
- індивідуальний індекс кількості
- індивідуальний індекс ціни
Обов'язковою умовою для підрахунку індивідуальних індексів є однорідність того об'єкта дослідження, для якого він підраховується.
Загальний індекс має дві форми побудови:
1) агрегатну;
2) середню з індивідуальних індексів.
Основною формою загальних індексів є агрегатна. Свою назву вони отримали від латинського слова "aggrega", що означає "приєдную".
У чисельнику та знаменнику загальних індексів у агрегатній формі містяться набори (агрегати) елементів сукупностей, що вивчаються. Зіставність складних статистичних сукупностей, які складаються з різнорідних одиниць досягається введенням у індексні відношення спеціальних співмірників. Таким співмірником для товарів є їх вартість.
Для визначення сукупності товарів необхідно отримати їх вартість. Вона дорівнює добутку цін на кількість. Загальний індекс товарообороту записують такою формулою:
Цей індекс можна також назвати індексом загальної вартості товарної маси.
Агрегатний індекс є відношенням двох сум. Ці суми одержують додаванням сум за окремими елементами сукупності. Кожна сума є добутком індексованої величини на її співмірник. Показник зміни загальної вартості товарів залежить від зміни цін та кількості проданих товарів.
Загальну зміну цін можна визначити, якщо візьмемо без зміни кількість проданих товарів за звітний або базисний період.
Зміна цін за окремими товарами може бути різною. Індекс характеризує загальну міру цієї зміни під впливом одного фактора - цін.
Ця формула за іменем її автора називається формулою Пааше. У чисельнику формули - товарооборот, або фактична вартість товарів у звітному періоді. В знаменнику - вартість умовна (товарооборот звітного періоду за цінами базисного періоду).
Індекс Пааше дає характеристику впливу зміни цін на вартість товарів, які реалізовані у звітному періоді.
Існує інший агрегатний індекс цін. Вагами в ньому є кількість проданих товарів у базисному періоді. Ця формула має назву індекса Ласпейреса:
Індекс Ласпейреса показує вплив зміни цін на вартість кількості товарів, які були реалізовані у базисному періоді. Вираз Sp1q0 показує величину товарообороту минулого періоду за поточними цінами. p0q0 - товарооборот минулого періоду.
В умовах ринкової економіки вивчення цін має велике значення. Використовуються різні види індексів. Набув поширення індекс Фішера, який є середньою геометричною з різнозважених індексів. Формула його така:
Загальний індекс цін може бути розрахований за умови використання, як співмірників, середніх величин реалізації товарів:
де - середня кількість товарів, які були реалізовані за аналізуємий період. Цей індекс називається індексом Лоу.
При розрахунках зміни цін на товари (їх види) використовують, як індексовану величину, середні ціни. Формула індексу ціни буде такою:
де , - відповідно середні ціни на конкретні товари, q1 - фіксована кількість реалізованих товарів у звітному періоді.
Індекс цін виконує дві функції:
· узагальнює ціни;
· виконує роль дефлятора.
Дефлятор - це коефіцієнт, за допомогою якого вартісні показники системи національних рахунків зводяться до зіставного виду. Індекси-дефлятори обчислюються за допомогою індексу цін з співмірниками звітного періоду (вагою звітного періоду).
Агрегатний індекс фізичного обсягу має давати характеристику зміни фізичного обсягу без зміни цін. Співмірниками мають бути незмінні ціни як для базисного, так і для звітного періодів. Незмінними (фіксованими) завжди є ціни базисного періоду.
Чисельник цього індексу є вартість товарів (продукції) звітного періоду за цінами базисного. Знаменник - вартість товарів (продукції) базисного періоду за цінами того самого періоду.
Ціна поточного періоду, як співмірник, може бути використана тільки один раз. Для наступного періоду необхідно брати іншу ціну.
Агрегатні індекси будують за принципом постійної структури досліджуваних сукупностей. Вони не вимірюють зміни у структурі.
Прикладом для розгляду індексів є наступні дані про ціни та реалізацію товарів за два періоди.
Таблиця 9.1. Динаміка реалізації товарів та цін
Товар Базисний період Звітний

 
 

Цікаве

Загрузка...