WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток готельного господарства в світі, в Україні, в Івано-Франківській області - Реферат

Розвиток готельного господарства в світі, в Україні, в Івано-Франківській області - Реферат

про зниження різноманіття пропозиції та відпочинку. Проте на практиці спостерігається інша тенденція: поширення ланцюгів не може задовольнити всіх різноманітних вимог туристів (через деяку знеособленість, стандартизованість обслуговування), що створює підґрунтя для розвитку малих незалежних готелів, які роблять ставку на унікальність і неповторність. Такі готелі спеціалісти вважають прототипами готелів XXI ст.: комфортабельні, без ресторану (передбачається, що ресторан знаходиться поруч), побудовані в сільському стилі, пропонують послуги за помірну ціну і мають все необхідне
для роботи та відпочинку, де клієнти можуть одержати вишуканеперсоніфіковане обслуговування. Саме унікальність малого готелю є голо-вним інструментом ринкової політики.
Як свідчить практика, малі готелі у своїй більшості - це незалежні готелі, тобто вони перебувають у вільному володінні, розпорядженні і користуванні володаря, що одержує прибуток від такої власності. Наявність договірних зобов'язань з іншими компаніями в питаннях управління або використання чужого знака обслуговування не призводить до зміни статусу підприємства як незалежного стосовно інших суб'єктів ринкових відносин.
За останні десятиліття ніщо так не підвищило професіоналізм та продуктивність підприємств і організацій індустрії гостинності, як впро-вадження нових комп'ютерних технологій, що докорінно змінили способи ведення готельного бізнесу, дали можливість власникам підприємств розв'язати ряд проблем і створили багато зручностей клієнтам.
В свiтi сьогоднi iснує вiд 25 до 30 млн готельних мiсць:
" Європа - 45-50%
" Америка - 38-38%
" США - 2,7 млн гот. мiсць
" Iталiя - 1 млн
" Францiя, Iспанiя, Нiмеччина, Великобританiя - бiльше млн.
Забезпеченiсть готельними мiсцями (кiлькiсть мiсць на 1000 населення):
" Австрiя - 86
" Швейцарiя- 42
" Францiя - 23
Завантаженiсть готелiв:
40% - межа рентабельностi, 64-66% - нормальна межа, оптимальне 70-80%, >80 - проблемно.
Середнiй тариф - за мiсце в 1-2 мiсних номерах дещо бiльше 100$
Управлiння готелями: 30% - готельнi ланцюги - бiльше 200 шт.
Транс Нацiональнi Корпорацiї
" Найбiльшi Американськi - Хiлтон, Марiотт, Шератон, Редiсон, Холiдейс Iнн
" Європейськi - Аккор (Софiтель, Iбiс, Новотель, Коралiте), Форте-хотел,
" Метрополiтен, Клаб Медiтеранее, Голден Тьюлiп.
" Об"єднання незалежних готелiв.
За формою власностi:
" Приватна
" Державна
" Iностранний капiтал/СП
МГА - мiжнародна готельна асоцiацiя. 1946-47 рiк.
На Європейському рiвнi HotRes - Конiедерацiя Нацiональних Асоцiацiй Готелiв i Ресторанiв. Регулює стандарти, пiктограми, iнформацiйна допомога. "Бiла книга HotRes".
Тенденцiї:
-готелi будуються як комплекси
-розвиваються додатковi засоби розмiщення (тур селища, бази, кемпiнги,
караванiнги)
-спецiалiзацiя готельної бази
-концептуалiзацiя
-екологiзацiя
-гедонiзацiя (зробити вiдпочинок радiсним - любими методами)
-новiтнi технологiї i використання новiтньої технiки (АСУ, бронювання)
На рiвнi обслуговування тенденцiї:
-великий комплекс додаткових послуг
-концентрацiя обслуговування в номерi
-комплiментарнi послуги (безкоштовнi, готель показує свою прихильнiсть до
гостей)
2. Розвиток готельного господарства в Україні
Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України. У 2004 р. в Україні налічувалось 1308 готельних підприємств на 949,1 тис. місць.
За формами власності їх кількість розподіляється так: 40 % перебу-вають у загальнодержавній та комунальній, 57 - у колективній і 3 % - у приватній власності.
Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів у 2000 р. в серед-ньому по Україні становив 0,24. При цьому мінімальне використання місткості готелів - 9 % - було в Луганській та Миколаївській областях, а максимальне - 78 % - у Севастополі. У Києві цей показник дорівнював 40 %.
Якщо відкинути максимальне й мінімальне значення показників за-вантаженості, то використання місткості українських готелів у 2000 р. становило 0,20. Це значення є більш об'єктивним для характеристики стану готельного бізнесу в Україні. Винятком з цього незадовільного становища є Київ, де завантаженість у 1995 р. дорівнювала 0,52, в 1998 р. - 0,35, в 1999 р. - 0,37, у 2000 - 0,40.
У більшості регіонів України рівень завантаженості готелів коливався від 0,17 до 0,22.
Чисельність готелів в Україні скоротилась з 1995 р. по 2000 р. на 88 одиниць, або на б %, їх місткість зменшилась на 27 963 місця, або на 21 %.
Найбільше скорочення спостерігалось у Києві - на 4287 місць, об-ластях Хмельницькій (2953), Донецькій (2709), Львівській (1719),
Усього готелями України надано послуг 358 446 іноземним грома-дянам, що становить 10,9 % загального числа осіб, яким надано послуги (табл. 5).
Найбільшій кількості іноземних туристів надано готельних послуг у таких регіонах України: Київ (36,1 %), АР Крим (10,4%), областях Львівській (9,1 %), Одеській (5,3 %), Дніпропетровській (5,3 %), Київській (4,2 %), Донецькій (4,0 %).
Середня тривалість перебування однієї особи в готелях становить для громадян України 2,7 доби, для іноземців - 2,6 доби.
Середня місткість номера по Україні дорівнює 2,02, у Києві - 1,9, а в областях, зокрема Рівненській і Донецькій, - 1,8, в Одеській - 2,2, у Чернігівській і Херсонській - 2,3, у Сумській - 2,6.
На виконання статті 15 Закону України "Про туризм" з 1 жовтня 1999 р. введено обов'язкову сертифікацію готельних послуг та послуг харчування, які надають суб'єкти туристської діяльності. Згідно з чинним законодавством обов'язковій сертифікації в Україні нині підлягають 266 підприємств, що надають готельні послуги, та 455 підприємств харчування. Станом на 01.10.2040 р. сертифікат відповідності надано: на готельні послуги - 158 підприємствам, на послуги харчування - 274 підприємствам.
Результатом проведеної роботи стало помітне підвищення рівня обслу-говування на підприємствах готельної галузі.
Разом з тим існуюча інфраструктура туризму ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв'язку та комунікацій, конференц-зали з відповідною аудіовізуальною технікою та технічними засобами для синхронного

 
 

Цікаве

Загрузка...