WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом (автореферат) - Реферат

Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом (автореферат) - Реферат

артерій з клінічним варіантом ішемічної хвороби серця.

 1. Призначення хворим H.pylori-асоційованим хронічним атрофічним гастритом, що перебігає на тлі ішемічної хвороби серця, антигелікобактерної терапії, до складу якої входили рабепразол, амоксіцилін, кларітроміцин, колоїдний субцитрат вісмуту, дозволило досягти ерадикації H.pylori у 86,9% пацієнтів. ЇЇ застосування позитивно впливало на клінічну картину основного захворювання, ендоскопічні, гістологічні та біохімічні показники. Так, у хворих із гіпергомоцистеїнемією призначена терапія знижувала рівень плазмового гомоцистеїну у 1,4 рази, р<0,05.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Поряд із проведенням клінічних, лабораторних, біохімічних, імуноферментних та інструментальних досліджень для оцінки ступеню тяжкості H.pylori-асоційованого хронічного атрофічного гастриту у поєднанні з атеросклером рекомендується проводити визначення рівня плазмового гомоцистеїну у цих хворих.

 2. Хворим на H.pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом, зокрема, при перебігу на тлі ішемічної хвороби серця, в якості патогенетичного лікування підвищеного рівня гомоцистеїну крові доцільно проводити антигелікобактерну терапію.

 3. До складу терапії рекомендовано включати рабепразол 20 мг 2 рази на добу, кларітроміцин 500 мг 2 рази на день, амоксіцилін 1000 мг 2 рази на день, колоїдний субцитрат вісмуту 120 мг 4 рази на день. Призначати препарати протягом 10 діб.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Жукова В.Б. Морфофункціональні особливості слизової оболонки шлунку у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Нelicobacter pylori на тлі атеросклерозу // Сучасна гастроентерологія.-2006.- № 4(30).-С.35-38.

 2. Жукова В.Б. Стан ліпідного обміну у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Нelicobacter pylori // Український терапевтичний журнал.-2007.- № 1. – С. 40-44.

 3. Жукова В.Б. Показники плазмового гомоцистеїну, ліпідного обміну та стан загальних сонних артерій при Нelicobacter pylori - асоційованому хронічному атрофічному гастриті, що перебігає на тлі ішемічної хвороби серця // Сучасна гастроентерологія. -2007. - №.4 (36). – С.29-32.

 4. Жукова В.Б. Стан загальних сонних артерій у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Нelicobacter pylori // Сучасна гастроентерологія.-2007.- № 3(35).-С.21-25.

 5. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель "Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Helicobacter pylori, у поєднанні з атеросклерозом " (реєстраційний номер заявки u200710977) від 20.11.07.

 6. Жукова В.Б., Протас Ю.В., Фролова-Романюк Е.Ю. Відеоендоскопічні та морфологічні особливості слизової оболонки шлунку у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Нelicobacter pylori та атеросклероз //Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2005.– С. 56. Здобувач забезпечувала інструментальне обстеження хворих, проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, готувала матеріал до друку .

 7. Жукова В.Б., Мазій В.В. Ультрасонографічна характеристика загальних сонних артерій у хворих на Нelicobacter pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит //Щорічні терапевтичні читання: Терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я, присвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої: Матеріали науково-практичної конференції.–Харків, 2006.–С. 45. Автор самостійно обстежувала хворих, підбирала літературні дані, проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів.

 8. Жукова В.Б., Школьник В.В., Фролова-Романюк Э.Ю. Изучение толщины комплекса интима-медиа общих сонных каротидных артерий у больных Н. pylori-ассоциированным хроническим атрофическим гастритом на фоне ИБС //Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків, 2006.– С. 33. Здобувач забезпечувала обстеження хворих, проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, готувала матеріал до друку .

 9. Жукова В.Б., Протас Ю.В. Вивчення рівня плазмового гомоцистеїна у хворих на асоційований з Н. pylori хронічний атрофічний гастрит на тлі ішемічної хвороби серця //Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб: Матеріали науково-практичної конференції.–Харків, 2007.–С. 53. Автор забезпечувала відбір хворих, аналізувала сучасні літературні дані, проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, готувала матеріал до друку.

 10. Жукова В.Б. Дисліпідемії та ступінь атрофії слизової оболонки шлунку у хворих Нelicobacter pylori-асоційованим атрофічним гастритом // Хист. -2007. – Вип. 9. – С.50.

 11. Жукова В.Б. Характеристика стану ліпідного обміну у хворих хронічним атрофічним гастритом, асоційованим з Нelicobacter pylorі // Хист.- 2007.-С.51.

АНОТАЦІЯ

Жукова В. Б. Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2007 р.

Дисертація присвячена розробці підходів до патогенетичного лікування гіпергомоцистеїнемії на основі вивчення ерадикації гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний атрофічний гастрит асоційований з H.pylori у поєднанні з атеросклерозом. З'ясовано, що перебіг H.pylori–асоційованого хронічного атрофічного гастриту на тлі найбільш розповсюдженої форми атеросклерозу - ішемічної хвороби серця - характеризується взаємообтяжливим впливом. Призначення хворим антигелікобактерної терапії, у склад якої входили рабепразол, амоксіцилін, кларітроміцин, колоїдний субцитрат вісмуту дозволило досягти ерадикації H.pylori у 86,9% хворих. Застосування цієї терапії позитивно вплинуло як на клінічну картину захворювання, так і у віддаленому періоді (через рік після закінчення курсу лікування) зменшувало запалення та атрофічні зміни слизової оболонки шлунку. Ця терапія не тільки сприяла позитивним змінам морфологічних показників слизової оболонки шлунку, але й знижувала рівень гомоцистеїну крові, що свідчило про відновлення функціональної активності слизової оболонки шлунка.


 
 

Цікаве

Загрузка...