WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунолоґічне обґрунтування застосування флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на реактивні артрити, поєднані з хронічним уроґенітальним - Реферат

Клініко-імунолоґічне обґрунтування застосування флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на реактивні артрити, поєднані з хронічним уроґенітальним - Реферат

Середній ефект лікування хворих на РеА хламідійної етіолоґії складав 2,070,85; групи №1 – 2,340,83; групи №2 – 1,660,90; групи №3 – 2,220,68. Найкращий ефект від лікування за ЗСКП був у хворих групи №1.

Використання ЗСКП і порівняння ефекту від лікування дозволило об'єктивніше і комплексно оцінити стан хворого, а також ефективність проведеного лікування РеА, поєднаних з хронічним уроґенітальним хламідіозом.

В И С Н О В К И

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання, що дозволяє суттєво підвищити ефективність лікування хворих на РеА, поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом, шляхом включення до терапевтичного комплексу антибактерійого засобу флуренізиду за результатами клінічних показників, лабораторного та імунолоґічного дослідження, загальним скориґованим комплексним показником.

 1. Відпрацьована власна методика для характеристики та оцінки стану хворих на реактивні хламідіє-асоційовані артрити і розроблені критерії оцінки ефективності лікування достовірно і комплексно оцінюють стан хворого до і після лікування. Загальний скориґований комплексний показник для оцінки стану хворого і ефекту лікування, який базується на результатах клінічної симптоматики захворювання, лабораторного та імунолоґічного дослідження, дає можливість достовірно й об'єктивно оцінити стан хворого, а також ефективність проведеного лікування.

 2. Використання флуренізиду у комплексному лікуванні РеА, поєднаних з хронічним уроґенітальним хламідіозом, є ефективним, позитивно впливає на перебіг суглобового синдрому (зменшує кількість уражених суглобів, зменшує кількість балів уражених суглобів, зменшує кількість уражених суглобових зон, зменшує суму уражених суглобів), результати клініко-лабораторних показників (зникнення симптомів або залишки незначних уражень, нормалізація ШОЕ, СРП, альбумінів, б2-ґлобулінів, г-ґлобулінів, загального фібриноґену, фібриноґену Б). Флуренізид має виражений антихламідійний ефект, статистично достовірно зменшує число хворих з виявленою ДНК Chl.trachomatis і титром антитіл IgG та IgA до Chl.trachomatis, знижує КП і ЗСКП.

 3. Використання роваміцину у комплексному лікуванні РеА, поєднаних з хронічним уроґенітальним хламідіозом є ефективним, позитивно впливає на перебіг суглобового синдрому (зменшує кількість уражених суглобів, зменшує кількість балів уражених суглобів, зменшує кількість уражених суглобових зон, зменшує суму уражених суглобів), результати клініко-лабораторних показників (зникнення симптомів або залишки незначних уражень, нормалізація ШОЕ, СРП, б2-ґлобулінів, г-ґлобулінів). Роваміцин має виражений антихламідійний ефект, статистично достовірно зменшує число хворих з виявленою ДНК Chl.trachomatis і титром антитіл IgG та IgA до Chl.trachomatis, знижує КП і ЗСКП, однак монотерапія РеА хламідійної етіолоґії флуренізидом ефективніша, ніж монотерапія роваміцином.

 4. Комбінація флуренізиду і роваміцину у комплексному лікуванні РеА, поєднаних з хронічним уроґенітальним хламідіозом є ефективною, статистично достовірно впливає на перебіг суглобового синдрому, результати клініко-лабораторних показників і має виражені-ший антихламідійний ефект, ніж монотерапія одним з цих препаратів, знижує КП і ЗСКП.

 5. Вивчення віддалених (через 6 місяців) результатів лікування підтвердило зменшення кількості хворих з виявленою ДНК Chl.trachomatis, нормалізацію титрів IgA та IgG до Chl. trachomatis і у хворих, які отримували флуренізид, і у хворих, які отримували роваміцин, але комбінація флуренізиду і роваміцину дає кращий антибактерійний ефект, ніж монотерапія.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Лікування хворих на РеА хламідійної етіолоґії антибактерійним препаратом є доцільним і ефективним, достовірно покращує клінічні показники, результати лабораторного та імунолоґічного дослідження, загальний скориґований комплексний показник.

 2. Відпрацьована методика і розроблені критерії оцінки ефективності лікування з урахуванням клінічних, лабораторних та імунолоґічних показників з використанням 2 методів діаґностики ПЛР (ДНК Chl. trachomatis) і імуноферментний метод (визначення хламідійних антитіл класу IgG та IgA до Chl. trachomatis) доцільно застосовувати для характеристики та оцінки стану хворих на реактивні хламідій-асоційовані артрити.

 3. Для оцінки стану хворого та ефективності лікування доцільно використовувати загальний скориґований комплексний показник.

 4. До лікувального комплексу хворих на РеА хламідійної етіолоґії доцільно долучити антибактерійний засіб флуренізид (по 0,3 ґ 2 рази на добу за 30 хв до їди впродовж 20 днів, двома курсами з інтервалом 3 тижні).

 5. Оптимальною комбінацією для лікування РеА хламідійної етіолоґії є: флуренізид по 0,3 г 2 рази на добу і роваміцин по 3 млн. ОД 2 рази на добу впродовж 14 днів, 2 курсами з інтервалом 3 тижні.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К., Тоган І.А. Хронічний хламідіоз: роль в патоґенезі уражень внутрішніх орґанів та значення в практиці терапевта // Практична медицина, 2002. – №3. – С. 146-151.

 2. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К., Луць Л.М., Ворко С.І. та інші. Реактивні артрити: сучасні погляди на етіопатоґенез, діаґностику та ефективність лікування флуренізидом // Практична медицина, 2003. – №3. – С. 43-52.

 3. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К. До проблеми лікування суглобового синдрому у хворих на реактивні артрити хламідійної етіолоґії // Практична медицина, 2004. – №2. – С. 67-70.

 4. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К. Перший досвід застосування флуренізиду в комплексному лікуванні пацієнтів з реактивним артритом хламідійної етіології // Український ревматологічний журнал, 2004. – №4(18). – С. 14-16.

 5. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К., Винник-Жураєва І.О. Хвороба (синдром) Рейтера. До питання термінології // Український ревматологічний журнал, 2005. – №1(19). – С. 20-22.

 6. Пат. 67138 А Україна, А61К31/05, С07С35/38, А61Р19/02. Спосіб лікування хворих на реактивний хламідіє-асоційований артрит / Л.І. Петрух, Р.К. Жураєв, О.О. Абрагамович. – №2003077031; Заявл. 25.07.2003; Опубл. 15.06.2004, Бюл. №6.

 7. Жураєв Р.К., Абрагамович О.О., Петрух Л.І. Спосіб лікування хворих на реактивні хламідій-асоційовані артрити // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я №17 – 2005.

 8. Абрагамович О.О., Петрух Л.І., Жураєв Р.К., Винник-Жураєва І.О., Павленко О.В. Реактивні артрити хламідійної етіолоґії: етіолоґія, класифікація, діагностика та лікування // Методичні рекомендації. – Львів. – 2005. 32 с.

 9. Жураєв Р.К., Дорощук А.В. Хронічний хламідіоз: роль в патоґенезі артропатій // Тези доповідей 63-ї загально-університетської студентської наукової конференції. – Львів, 2002. – С.105-106.

 10. Жураєв Р.К. Ефективність флуренізиду в комплексному лікуванні хламідій-асоційованих артритів // Тези доп. VII Міжнародного медичного конґресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 13.

 11. Жураєв Р.К. До проблеми лікування реактивних хламідій-асоційованих артритів // Тези доп. IV Міжнародної медичної конференції студентів і молодих вчених "Медицина – здоров'я XXI сторіччя". – Дніпропетровськ, 2003. – С. 49.

 12. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К. Флуренізид – новий перспективний засіб для лікування реактивних хламідій-асоційованих артритів // Матеріали пленуму правління Асоціації ревматологів України „Стан хрящової та кісткової тканини при ревматичних захворюваннях: можливості профілактики та лікування". – Київ, 30 листопада – 1 грудня 2004. С. 2-3.

 13. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К. Розчин для лікування хворих на реактивні хламідій-асоційовані артрити з суглобовим синдромом // Матеріали пленуму правління Асоціації ревматологів України „Стан хрящової та кісткової тканини при ревматичних захворюваннях: можливості профілактики та лікування". – Київ, 30 листопада – 1 грудня 2004. С. 2.

 14. Абрагамович О.О., Жураєв Р.К. Реактивні артрити хламідійної етіології: оцінка стану хворого // Тези доповідей ІV Національного Конгресу ревматологів України. – Полтава, 18–21 жовтня 2005. С. 42-43.

А Н О Т А Ц І Я


 
 

Цікаве

Загрузка...