WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Токсикологічна характеристика регуляторів росту рослин – похідних n-оксид піридину (експериментальні дослідження) (автореферат) - Реферат

Токсикологічна характеристика регуляторів росту рослин – похідних n-оксид піридину (експериментальні дослідження) (автореферат) - Реферат

Статистичну обробку результатів досліджень проведено на мікро-ЕВМ (А.М. Шевченко та ін., 1987; Лапач С.Н., Губенко А.В., Бабич П.Н., 2002). Визначали середню арифметичну (Х), похибку репрезентативності (m), критерій Стьюдента (t), вірогідність даних (Р).

Результати досліджень та їх обговорення.Токсичні властивості похідних N-оксид піридину. Величини токсичності похідних N-оксид піридину для лабораторних тварин наведені в табл. 1. Встановлено, що за параметрами гострої пероральної токсичності для щурів і мишей вивчені похідні N-оксид піридину, їх комплекси з органічними кислотами та солями відносяться до 3 класу небезпечності (ГОСТ 12.1.007-76).

Внутрішньовидова варіабельність гострої токсичності досліджених РРР для щурів – близько 3, мишей – 10. Миші є більш чутливі, ніж щури до N-оксид піридину, комплексів похідних N-оксид піридину з протонодонорами (особливо при наявності в їх складі щавелевої кислоти) та в структурі яких знаходяться метали та галогеноводні. Вираженої видової чутливості не виявлено, за винятком комплексу N-оксид-2-метилпіридину з щавелевою кислотою (КВЧ = 3,59). КВЧ для похідних N-оксид піридину становить 1,09 – 2,05, для їх комплексів з протонодонорами – 1,27 – 3,59.

Кумулятивний ефект у щурів слабко виражений. Найбільший Ікум. виявлений у N-оксид піридину і його комплексу з мурашиною кислотою, комплексів N-оксид-2-метилпіридину і N-оксид-2,6-диметилпіридину з щавелевою кислотою (0,32; 0,31; 0,31; 0,29 відповідно). У порівнянні з N-оксид піридином у його метальних похідних кумулятивний ефект менше виражений (Ікум. 0 - 0,19). У мишей кумулятивний ефект N-оксид піридину зменшується в 2 рази (Ікум. 0,17), N-оксид-2-метилпіридину, N-оксид-2,6-диметилпіридину – помірно виражений (Ікум. 0,37 і 0,54 відповідно).

Таблиця 1

Хімічна назва, фізико-хімічні властивості і токсичність похідних піридину і

N-оксид піридину

Хімічна назва

Мм

Ткип / пл

Ро/в

ЛД50, мг/кг,

щури/миші

ЛД50,

мг/кг *

1

Піридин

79,1

115,3 / -41,6

0,75

200 / 400

733

2

2-метилпіридин

93,1

129,4 / -66,5

1,27

790 / 617

946

3

2,6-диметилпіридин

107,2

144,1 / -6,1

1,79

1150 / 1050

1296

4

2,5-диметилпіридин

107,2

157 / -

1,79

2000 / 1550

1630

5

2-метил-5-етилпіридин

121,2

176 / -

2,32

1460 / 1680

1709

6

6-трихлорметил-2-хлорпіридин

230,9

- / 62

3,43

1070 / 700

1020

7

2-трихлорметил-3,4,5-трихлорпіридин

299,78

- / 101

5,47

1780 / 1600

1661

8

2-трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпіридин

339,22

- / 60

5,8

1840 / 1500

1599

9

б-амінопіридин

94,1

204 / 56

-0,27

514 / 214

507

10

4-амінопіридин

94,1

180 / 159

-0,27

- / 20

125

11

4-аміно-3,5дихлор-2-трихлорметилпіридин

280,3

- / 130

3,17

1180 / 650

976

12

4-аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин

314,8

- / 136

4,02

1500 / 770

1079

13

Піридон

178,2

- / 238

1,5

1900 / 3100

2454

14

N-оксид піридин

95

70 / 140

0,32

4075 / 2920

3097

15

N-оксид-2-метилпіридин

109

47 / 123

0,84

1500 / 1163

1178

16

N-оксид-2,6-диметил піридин

123

219 / 117

1,36

1300 / 1425

1026

17

4-нітро-N-оксид піридин

140,1

156 / -

0,08

110 / 310

94

18

N-оксид піридин з мурашиною кислотою

141

20 / -

-0,45

2000 / 3150

1556

19

N-оксид-2-метилпіридин з мурашиною кислотою

155

19 / -

0,07

1426 / 925

1122

20

N-оксид-2,6-диметилпіридин з мурашиною кислотою

169

21 / -

0,59

1700 / 2275

1330

21

N-оксид піридин з щавелевою кислотою

185

76 / -

-1,56

2000 / 875

1556

22

N-оксид-2-метилпіридин з щавелевою кислотою

199

76 / -

-1,04

1725 / 480

1349

23

N-оксид-2,6-диметилпіридин з щавелевою кислотою

213

77/ -

-0,52

1350 / 782

1064

Примітка. * – Розрахункова ЛД50 для похідних піридину наведена за формулою 3 (для щурів), для похідних N-оксид піридину – за формулою 4 (для мишей)

Інші досліджені сполуки чинять слабко виражений кумулятивний ефект на організм мишей. Незначна розбіжність у токсичній і кумулятивній дії похідних N-оксид піридину може бути пов'язана з особливостями їх біотрансформації в організмі тварин.

Для інфузорій ЛК50 піридину становить 11,84 мг/мл, 2,6-диметилпіридину – 6,72 мг/мл, Ди(N-оксид-2-метилпіридин)бурштинату – 12,08 мг/мл, Ди(N-оксид-2-метилпіридин)цинк(II) йодиду – 13,25 мг/мл, тетрану – 12,7 мг/мл культури, що дозволяє віднести їх до помірно токсичних сполук (П.Г. Жмінько та ін., 2000). ЛК50 N-оксид піридину – 34,2 мг/мл, N-оксид-2-метилпіридину – 26,1 мг/мл, івіну – 55,98 мг/мл, триману – 43,7 мг/мл культури і відносяться до малотоксичних речовин, що співпадає з даними, отриманими на тваринах. Внутрішньовидова розбіжність у гострій токсичності даних сполук для інфузорій – 4,6, що в 2 рази менше, ніж для тварин.

При субхронічній дії найбільш виражений токсичний ефект на інфузорії чинять 2,6-диметилпіридин (ЛК50 – 5,09 мг/мл), тетран (ЛК50 – 3,69 мг/мл), Ди(N-оксид-2-метилпіридин)цинк(II)йодид (ЛК50 – 6,96 мг/мл), ніж піридин (ЛК50 - 14,84 мг/мл), Ди(N-оксид-2-метилпіридин) бурштинат (ЛК50 – 16,08 мг/мл). За кумулятивними властивостями піридин, триман, N-оксид-2-метилпіридин, Ди(N-оксид-2-метилпіридин)бурштинат чинять слабку кумулятивну дію на інфузорії (Ккум – 1,33 - 1,06). 2,6-диметилпіридин, N-оксид піридин, N-оксид-2,6-диметилпіридин – помірну кумулятивну дію (Ккум – 0,98 - 0,9). Тетран і Ди(N-оксид-2-метилпіридин) цинк(II)йодид – виражену кумулятивну дію (Ккум – 0,29 і 0,53 відповідно). Виражена кумулятивна дія для інфузорій двох останніх РРР обумовлена наявністю в їх структурі атому цинку, оскільки вони чутливі до важких металів (В.А. Долгов, 1986; N. Dias, N. Lima, 2002, J.R. Nilson, 2003).

Скринінг і прогнозування гострої токсичності похідних піридину і N-оксид піридину. Встановлено, що зі збільшенням молекулярної маси (табл. 1) речовин (1-5) від піридину до 2-метил-5-етилпіридину збільшується їх Ткип і Ро/в. За токсичністю ці сполуки відносяться до середньо- і малотоксичних речовин. ЛД50 даних сполук для ссавців варіює в межах від 617 до 2000 мг/кг.


 
 

Цікаве

Загрузка...