WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат) - Реферат

Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат) - Реферат

Таблиця 3

Рецидив скупченості фронтальної групи зубів верхньої щелепи

Ретенційний період

Контрольна група

Група з ЦСФ

Різниця

Через 6 місяців (П3)

14,1%

0,8%

13,3%

Через 12 місяців (П4)

26%

1%

25%

Після ортодонтичного лікування зміни в нахилі різців нижньої і верхньої щелепи були мінімальними. Такий же висновок можна зробити про зміни ширини міжіклової відстані.

Клінічні результати явно свідчать: проведення ЦСФ в ділянці фронтальної групи зубів ефективне для запобігання рецидиву скупченості для ретенційних періодів в 6 і 12 місяців; стабільність результатів лікування тортоаномалій у групі зі ЦФС була вище, незважаючи на те, що індекс відхилень Little верхньої і нижньої щелеп до лікування був більше в групі зі ЦСФ, чим у контрольній.

У контрольній групі, індекс відхилень Little в середньому становив 10 мм у зубній дузі нижньої щелепи і 4,6 мм у зубній дузі верхньої щелепи, у той час як,у групі зі ЦСФ індекс відхилень Little в середньому становив 15 мм і 9,8 мм відповідно.

У контрольній групі спостерігалися ріст індексу відхилень у середньому у верхнещелепній зубній дузі на 1,41 1,46 мм у періоді П2-П3 й 2,50 1,68 у П2-П4. У нижнещелепній зубній дузі ріст індексу відхилень у середньому становив 1,80 0,92 мм під час періоду П2-П3 і 2,96 1,43 мм у П2-П4. У контрольній групі на стадіях П3 і П4 спостерігалося значне збільшення індексу відхилень для фронтальної групи зубів верхньої й нижньої щелепи (Р<0,05, P<0,01).

У групі зі ЦСФ минулого відзначені тільки мінімальні зміни, від 0,06 до 0,16 мм, цифри, які не були важливими ні статистично, ні клінічно.

Аналіз клінічних досліджень вказує на незначний рецидив ортодонтично ротованих зубів при лікуванні скупченості фронтальної ділянки верхньої й нижньої щелепи після проведення ЦСФ. Клінічні результати свідчать, що процедура ЦФС ефективна для запобігання рецидиву тортоаномалій при скупченості для ретенційних періодів в 6 місяців й 1 рік, та дозволяє зменшити частоту рецидиву через 12 місяців ретенції в 3 рази. Запобігання раннього рецидиву за допомогою проведення ЦСФ приводить до більше стійкого стабільного віддаленого результату лікування тортоаномалій при скупченості зубів.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі проведене теоретичне узагальнення експериментальних і клінічних досліджень, запропоноване нове рішення актуального наукового і практичного завдання сучасної стоматології, що спрямовано на підвищення ефективності, стабільності й стійкості позитивного результату лікування поворотів зубів у пацієнтів різного віку шляхом вдосконалення методів ортодонтичного лікування на підставі розробки механіко-математичної моделі повороту зуба, яка дозволяє обґрунтувати вибір методу лікування і оцінити його ефективність.

1. Встановлено пряму кореляційну залежність між збільшенням кута повороту зуба й збільшенням величини обертального моменту, що описується нелінійним звичайним диференціальним рівнянням. Установлено, що величина сили ортодонтичного впливу при лікуванні тортоаномалії укладається в діапазон загальновизнаних величин оптимальних сил для ортодонтичного переміщення зубів.

2. На підставі клініко-експериментальних досліджень розроблений ортодонтичний апарат для лікування тортоаномалії в змінному й постійному періодах прикусу, у конструкції якого посилена опора й передбачена оптимальне дозування ортодонтичної сили. Ефективність при лікуванні тортоаномалій запропонованим апаратом підвищується на 75% порівняно із загальновідомим апаратом Василенко З.С. При цьому частота рецидиву через 12 місяців ретенції зменшується в 2 рази в порівнянні зі знімним апаратом з вестибулярною дугою і протрагуючою пружиною.

3. При лікуванні тортоаномалій у постійному періоді прикусу доцільнимє застосування незнімної бондованої ортодонтичної апаратури (брекет-системи з фіксацією кільця або лінгвальної кнопки, що фіксується на тортоаномалійний зуб) у поєднанні з проведенням циркулярної супракристалічної фібротомії (ЦСФ)або розсічення ясеневого сосочка. При цьому частота рецидиву тортоаномалій через 12 місяців ретенції зменшується в 3 рази. Рецидив після лікування в групі застосування ЦСФ і методу розсічення ясеневого сосочка відповідно склав 5,3°1,19° (12,27%) і 3,7°1,38 (11,81%), у контрольній групі – становить 15,9°1,36° (39,12%), що в 3,6 рази більше.

4. При проведенні циркулярної супракристалічної фібротомії (ЦСФ) кут повороту зуба до лікування в середньому рівнявся 48,2°3,68; через 12 місяців після активного ортодонтичного лікування й хірургічного втручання рецидив тортоаномалії склав 5,3°1,19°, тобто 12,27% від первісного значення. При проведенні розсічення ясеневого сосочка кут повороту зуба до лікування в середньому був 43,7°3,63; рецидив тортоаномалії склав 3,7°1,38, тобто 11,81% від первісної величини.

5. Для запобігання рецидиву тортоаномалій при скупченості фронтальної групи зубів для ретенційних періодів в 6 місяців й 1 рік ефективним є проведення ЦСФ. Різниця рецидивів скупченості фронтальної групи зубів верхньої щелепи в контрольній групі й групі зі ЦСФ через 6 місяців виражалася в 13,3% (14,1% й 0,8% відповідно), через 1 рік – в 25% досліджень (26% й 1% відповідно). Різниця рецидивів скупченості фронтальної групи зубів нижньої щелепи в контрольній групі й групі зі ЦСФ через 6 місяців виражалася в 38% (38,6% й 0,6% відповідно), через1 рік – в 62,1% досліджень (63,6% й 1,5% відповідно). ЦСФ є заходом профілактики раннього й пізнього рецидиву тортоаномалій при лікуванні скупченості зубів.

Практичні рекомендації

1. При лікуванні незначно вираженої тортоаномалії (менш 45˚) у змінному й постійному періоді прикусу рекомендується при наявності місця в зубному ряді й повному прорізуванні коронки зуба використовувати знімний ортодонтичний апарат з вестибулярною дужкою й протрагуючою пружиною.

При лікуванні значно вираженої тортоаномалії (більше 45˚) у змінному періоді прикусу при наявності місця в зубному ряді й повному прорізуванні коронки зуба доцільно застосувати запропонований нами комбінований ортодонтичний апарат з посиленням опори й із пружним важелем.

При наявності повернених зубів щодо поздовжньої осі (менш 45˚) з обмеженням місця до 4 мм у зубному ряді без діастем і трем між зубами, але при наявності звуження фронтальної або бічної ділянок щелеп, рекомендується лікувати тортоаномалію в змінному й постійному періоді прикусу знімним ортодонтичним апаратом з розширювальним механічно діючим елементом (гвинтом або омегоподібною петлею), вестибулярною дужкою й пружним відростком.

У випадках вираженої скупченості фронтальних зубів з тортоаномаліями і значному дефіциті місця для них у зубному ряді рекомендується вдатися до видалення менш коштовних у функціональному і естетичному плані постійних зубів. Комбінований метод найбільш раціонально застосовувати в постійному прикусі.

У постійному періоді прикусу при виразності тортоаномалії більше 30˚ віддається перевага використанню незнімної бондованої ортодонтичної апаратури – брекет-системи з фіксацією кільця й лінгвальної кнопки на тортоаномалійний зуб, використовуючи етапи техніки прямої дуги для обертання зубів з метою їхньої правильної постановки в зубний ряд.

2. Для підвищення стабільності результатів ортодонтичного лікування шляхом запобігання рецидиву тортоаномалій запропонована циркулярна супракристалічна фібротомія (ЦСФ) і розсічення ясеневого сосочка у пацієнтів старше 16 років з нормальним зубоясневим з'єднанням на етапі завершення активного періоду ортодонтичного лікування – за 4-5 тижнів до зняття незнімної бондованої ортодонтичної апаратури. Вибір оперативного втручання залежить від стану прикріплення ясеневого краю. При захворюваннях пародонта (гінгівіт, пародонтит), тонкому ясневом краї, рецесії ясен рекомендовано проводити операції з розсіченням ясеневого сосочка, особливо в області фронтальної групи зубів, щоб уникнути рецесії ясен.

3. Високий рівень стабільності результатів доводить доцільність застосування операцій циркулярної супракристалічної фібротомії й розсічення ясеневого сосочка при ортодонтичному лікуванні тортоаномалій при скупченості фронтальної групи зубів у пацієнтів старше 16 років.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Фліс П.С., Григоренко О.Я., Дорошенко С.І., Жачко Н.І., Тормахов М.М. Моделювання процесу повороту зуба при апаратурному лікуванні // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 183-188. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обробка результатів дослідження.

 2. Флис П.С., Жачко Н.І., Скрипник И.Л. Особенности лечения тортоаномалий // Современная стоматология. – 2006. – № 3. – С. 136-137. Дисертантом обґрунтована методика лікування та оцінена ії ефективність.

 3. Фліс П.С., Григоренко О.Я. Жачко Н.І. Математическое моделирование поворота зуба // Український стоматологічний альманах. – 2006. – № 5. – С. 52-55. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обробка результатів дослідження.

 4. Жачко Н.И. Частота и распространенность поворотов зубов среди зубочелюстных аномалий у детей //Український стоматологічний альманах. – 2006. – № 6. – С. 52-56.

 5. Флис П.С., Жачко Н.І., Скрипник И.Л. Современные аспекты лечения тортоаномалий // Дентальные технологии. – 2006. – № 3-6 (28-31). – С. 37-40. Дисертантом обґрунтовані алгоритми лікування тортоаномалій та вивчена ефективність лікування.

 6. Фліс П.С., Жачко Н.І., Циж А.В., Пацера С.А. Клінічний випадок лікування мезіального прикусу // Світ ортодонтії. – 2002. – № 1 (2). – С. 21-23. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, проаналізовані результати.

 7. Флис П.С., Скрипник И.Л., Жачко Н.І. Методы дистального перемещения первых моляров верхней челюсти // Сучасна ортодонтія. – 2005. – № 01-02 (01-02). – С. 21-27. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 8. Флис П.С., Жачко Н.І., Ращенко Н.В., Скрипник И.Л. Опыт лечения мезиального прикуса // Матеріали V зїзду стоматологів Білорусі "Организация, профилактика и новые технологии в стоматологии", Брест, 2004. – С. 121. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 9. Флис П.С., Скрипник И.Л., Жачко Н.І., Флис Г.П. Современный подход к лечению ретенированных зубов // Матеріали V зїзду стоматологів Білорусі "Организация, профилактика и новые технологии в стоматологии", Брест, 2004. – С. 122. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 10. Фліс П.С., Скрипник І.Л., Жачко Н.І., Ращенко Н.В. Лікування ретенованих зубів знімною апаратурою // Тези доповідей Х конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, Чернівці, 2004. – С. 557. Дисертантом проведено епідеміологічне обстеження, статистична обробка даних та аналіз результатів.

 11. Флис П.С., Скрипник И.Л., Ращенко Н.В., Жачко Н.И. Современный подход к лечению ретенированных зубов съемной аппаратурой // Матеріали ІІ (ІХ) з'їзду Асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології", Київ, 2004. – С. 483. Дисертантом проведено епідеміологічне обстеження, статистична обробка даних та аналіз результатів.

 12. Флис П.С., Скрипник И.Л., Жачко Н.И., Подопригор В.М. Эффект применения быстрой дистализации // Матеріали ІІ (ІХ) з'їзду Асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології", Київ, 2004. – С. 483. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 13. Товпинець І.П., Скрипник І.Л., Жачко Н.І. Пошук досконалого методу фіксації незнімних ортодонтичних апаратів до тканин зубу // Збірка тез 59-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини", Київ, 2005. – С. 185. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 14. Фліс П.С., Скрипник І.Л., Жачко Н.І. Пошук досконалого методу фіксації незнімних ортодонтичних апаратів до тканин зуба // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Досягнення і перспективи розвитку ортопедичної стоматології та ортодонтії в Україні", Полтава, 2006. – С. 65. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 15. Фліс П.С., Жачко Н.І., Скрипник І.Л., Ращенко Н.В., Леоненко Г.П., Подопригор В.М. Лікування ретенованих зубів із тортоаномалією // Тези доповідей ХІ конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, Полтава, 2006. – С. 206. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 16. Фліс П.С., Ращенко Н.В., Леоненко Г.П., Леоненко П.В., Жачко Н.І.,Циж А.В., Філоненко В.В. Розповсюдженість патології прикусу та патології окремих зубів за даними дослідження студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Тези доповідей ХІ конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, Полтава, 2006. – С.206. Дисертантом проведено епідеміологічне обстеження, статистична обробка даних та аналіз результатів.

 17. Фліс П.С., Ращенко Н.В., Філоненко В.В., Жачко Н.І., Дорошенко М.М., Пацера С.А., Леоненко Г.П., Шпак Д.Ю. Частота та розповсюдженість зубо-щелепних аномалій та деформацій за даними клініки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця // Тези доповідей ХІ конгресу Світлової федерації українських лікарських товариств, Полтава, 2006. – С. 207. Дисертантом проведено епідеміологічне обстеження, статистична обробка даних та аналіз результатів.

 18. Флис П.С., Жачко Н.И.,Скрипник И.Л. Особенности лечения поворотов зубов у детей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові технології в стоматології і щелепно-лицьовій хірургії", Харків, 2006. – С. 222-223. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 19. Ясинська О.В., Жачко Н.І., Котова О.Ю. Лікування ретенованих зубів знімною апаратурою // Тези студентської наукової конференції "Актуальні питання сучасної стоматології", Київ, 2007. – С. 64-65. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, обґрунтована методика лікування.

 20. Подопригор В.М., Жачко Н.І. Аспект стабільності результатів лікування скупченості зубів // Тези студентської наукової конференції "Актуальні питання сучасної стоматології", Київ, 2007. – С. 42. Дисертантом проведено пошук та аналіз наукової літератури, збір клінічного матеріалу та його аналіз та обґрунтована методика лікування.

 21. Деклараційний патент на винахід № 63386А, Україна, МПК 7 А61С7/10. Пристрій для розширення верхньої щелепи / Фліс П.С., Жачко Н.І., Скрипник І.Л., Фліс Г.П. – № 2003043187; Заявл. 09.04.2003; Опубл. 15.01.2004. – Бюл. № 1, 2004 р. Дисертантом проведено патентний пошук, розроблена формула винаходу.

 22. Деклараційний патент на винахід № 48749А, Україна, МПК 6 А61С7/00. Пристрій для повороту зубів / Фліс П.С., Дорошенко С.І., Жачко Н.І., Тормахов М.М. – № 2001118191; Заявл. 30.11.2001; Опубл. 15.08.2002. – Бюл. № 8, 2002 р. Дисертантом проведено патентний пошук, розроблена формула винаходу.

 23. Деклараційний патент на винахід № 64532А, Україна, МПК 7 А61С7/00. Спосіб витягування ретенованого зуба / Фліс П.С., Скрипник І.Л., Жачко Н.І., Ращенко Н.В., Кондратюк О.В. – № 2003065785; Заявл. 23.06.2003; Опубл. 16.02.2004. – Бюл. № 2, 2004 р. Дисертантом проведено патентний пошук, розроблена формула винаходу.


 
 

Цікаве

Загрузка...