WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок (автореферат) - Реферат

Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок (автореферат) - Реферат

Примітка: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р <0,001 порівняно з контролем

Динаміка маси та індексів тимусу і фабрицієвої бурси ремонтного молодняку курей при застосуванні в раціоні кормових добавок. Встановлено, що введення до комбікорму молодняку птиці, віком 60 діб, протягом місяця фумарової кислоти або Асид Лаку, стимулює ріст фабрицієвої бурси і тимусу (рис.2)

Рис. 2. Динаміка змін маси фабрицієвої бурси і тимусу молодняку

(90 діб) при застосуванні в раціоні кормових добавок (n=5).

Збільшувались також індекси фабрицієвої бурси та тимусу (гранічний рівень) від 3,450,075 до 4,180,018 (Р<0,05), що свідчить про активний імунофункціональний стан фабрицієвої бурси та тимусу птиці дослідних груп, що підтверджується підвищенням неспецифічної резистентності молодняку.

Вплив добавок фумарової кислоти і Асид Лаку в раціоні первинно ослабленого нестандартного молодняку. Паралельно з першим основним науково-господарським дослідом нами було проведено окреме дослідження щодо вивчення можливості використання даних пребіотиків у раціоні первинно ослабленого молодняку птиці. Критерієм відбору курчат була діюча нормативно-правова документація щодо кросу Хайсекс білий.

Встановлено, що вживання суміші з додаванням фумарової кислоти або Асид Лаку в дозі 2,5 кг/т (0,16 г/гол.) сприяло збільшенню середньодобового приросту живої маси молодняку у порівнянні з контролем на 17,6 та 15,8 % відповідно. Показник збереження молодняку птиці ІІ і ІІІ дослідних груп був на 4 % більше, ніж у контрольній групі. Протягом досліду встановлено вірогідне зростання кількості еритроцитів у крові курчат дослідних груп на 23,0 та 20,0 % відповідно (Р<0,01), гемоглобіну – на 14,3 і 11,1 % (Р<0,01). Застосування фумарової кислоти та Асид Лаку в раціоні молодняку підвищило вихід ділових молодок у дослідних групах у середньому на 9,1 %, строки знесення першого яйця були на 12 діб раніше, і досягнення 50 % продуктивності – на 7 діб, а збереженість була вищою на 4,9 % відповідно, ніж у аналогів контрольної групи.

Таким чином, при проведенні серії науково-господарських дослідів для вивчення впливу пребіотиків (фумарової кислоти та Асид Лаку) на організм молодняку птиці кросу Хайсекс білий, який вирощували в умовах нормативного утримання та годівлі, було встановлено позитивний вплив на приріст живої маси, показники крові, функціонування імунної системи, збереження поголів'я і споживання кормів як у стандартно розвинених курчат, так і у первинно ослабленого нестандартного молодняку.

Вплив пребіотиків на гематологічні та імунологічні показники крові й акцидентальну інволюцію тимусу та фабрицієвої бурси курей в умовах високої температури повітря. За схемою дослідів з курей-молодок було сформовано три групи курей-несучок по 125 голів у кожній, вирівняних за живою вагою та несучістю згідно з вимогами стандарту кросу. Годівлю птиці кожної групи здійснювали повноцінними комбікормами відповідно до діючих рекомендацій. Проведені дослідження стану мікроклімату показали, що в літній період у приміщенні часто спостерігались значні стійкі погіршення показників мікроклімату, тому що система повітряобміну не була оснащена холодильним обладнанням (рис. 3).

Рис. 3. Температура повітря в пташнику.

Показники фізичних властивостей та хімічного складу повітря в дослідному приміщенні не завжди відповідали вимогам, які передбачені нормами технологічного проектування для птахівничих приміщень. Значні коливання температури повітря в пташнику у літній період – від 17,8 до 31,2 єС і відносної вологості – від 54 до 86 %, негативно впливали на загальний стан, природну резистентність та продуктивність курей-несучок, особливо на птицю контрольної групи. Влітку у курей підвищувалась частота дихання і пульсу, різко зменшувався апетит, вони багато споживали води, що негативно вплинуло на їх життєздатність та продуктивні якості.

У табл. 3 наведено гематологічні показники курей-несучок, яким попередньо згодовували фумарову кислоту і Асид Лак (ефект періоду післядії) та застосовували їм ці препарати у літній період, під час стійкого підвищення температури повітря в пташнику до 31,2 єС порівняно з аналогами контрольної групи, яких годували основним раціоном без домішок пребіотиків.

Таблиця 3

Гематологічні показники крові курей-несучок при використанні в раціоні фумарової кислоти та Асид Лаку (Мm, n=6)

Показники

контроль

Фумарова кислота

Асид Лак

2 кг/т

2 кг/т

Гемоглобін, г/л

78,180,63

88,660,58***

97,280,74***

Еритроцити, Т/л

2,640,12

3,020,20

3,120,24

Лейкоцити, Г/л

28,101,40

33,231,52

31,711,18

Резервна лужність крові, об.% СО2

45,21,10

44,81,20

44,01,40

Загальний білок, г/л

46,530,54

49,900,58**

49,310,51*

Альбуміни, г/л

18,020,10

18,900,20*

18,600,10**

Глобуліни, г/л

28,510,10

31,00,40**

30,710,30***

Примітка: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 порівняно з контролем

Аналізуючи наведені результати, слід зазначити, що введення фумарової кислоти та Асид Лаку до раціону курей-несучок справляло позитивний, хоча й неоднозначний, вплив на показники крові птиці під час утримання її в умовах стійкого підвищення температури повітря. Так, кури дослідних груп відрізнялися від контрольних підвищеним на 14,3–18,2 % вмістом еритроцитів. Аналогічна картина була характерною і для кількості в крові лейкоцитів та вмісту гемоглобіну. Одним із важливих показників рівня протеїнового живлення птиці є вміст загального білка в сироватці крові. Встановлено, що застосування пребіотиків у дозі 2 кг/т (0,24 г/гол.) зумовило підвищення цього показника порівняно з контролем на 7,2–5,9 %, у тому числі за вмістом альбумінів – на 4,9–4,3 % (Р<0,05), а за вмістом глобулінів – на 9,5–8,5 % (Р<0,01). Показники природних захисних сил організму курей до раціону яких вводили пребіотики, наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Вплив фумарової кислоти та Асид Лаку на показники неспецифічної резистентності курей-несучок (Мm, n=6)

Показники

контроль

Фумарова кислота

Асид Лак

2 кг/т

2 кг/т

Бактерицидна активність сироватки крові, %

66,703,20

73,85,40

78,45,10

Лізоцимна активність сироватки крові ,%

22,71,10

26,82,10

27,02,20

Фагоцитарна активність лейкоцитів, %

60,50,21

63,60,21***

64,20,25***

Примітка: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 порівняно з контролем

Аналіз гуморальних факторів захисту організму птиці свідчить про післядію препаратів, що в курей-несучок проявлялась зростанням бактерицидної активності сироватки крові на 10,6–17,55 %, а лізоцимної активності – на 18,1–18,9 %. Фагоцитоз також відбувався активніше в крові птиці дослідних груп, і його перевага у курей-несучок по відношенню до контрольної склала 5,1 і 6,1 % (Р<0,001) відповідно.

Таким чином, застосування фумарової кислоти й Асид Лаку в дозі 2 кг/т корму нівелює негативний вплив порушення параметрів мікроклімату, що сприяє досягненню потенційних можливостей продуктивності курей-несучок та зниженню витрат на виробництво яєць.

Фумарова кислота та Асид Лак, стимулюючи розвиток органів імунної системи в молодняку птиці яєчних напрямків, одночасно гальмують акцидентальну інволюцію фабрицієвої бурси і тимусу, які довше виконують свої захисні функції у дорослої птиці, підвищуючи її життєздатність та продуктивність. Ефект періоду післядії із застосуванням фумарової кислоти та Асид Лаку знайшов відображення в підвищенні абсолютної маси фабрицієвої бурси і тимусу у порівнянні з аналогами контролю на 6,1 і 5,0 % відповідно (Р<0,05).

Вплив кормових раціонів зі зниженою поживністю на резистентність курей-несучок та можливість її коригування за допомогою пребіотиків. У проведенні досліду використовували три попередні піддослідні групи птиці, яким протягом 25 тижнів згодовували комбікорм. Раціон був дефіцитним за основними елементами годівлі й гостродефіцитним за сирим протеїном та обмінною енергією. Умови утримання курей-несучок контрольної і дослідних груп були однаковими і відповідали вимогам щодо утримання кросу Хайсекс білий. Нами було проведено дослідження гематологічних показників крові й оцінка природної резистентності курей-несучок при застосуванні в раціонах фумарової кислоти та Асид Лаку на фоні дефіцитного раціону (табл. 5).


 
 

Цікаве

Загрузка...