WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця (автореферат) - Реферат

Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця (автореферат) - Реферат

3. Журавлёва Л.В. Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка у больных хроническими гепатитами и циррозами печени // Сучасна гастроентерологія, гепатологія.- 2005.- №4.- С.47-51.

4. Журавлёва Л.В. Структурно-функциональное состояние миокарда у больных гипертонической болезнью c сопутствующими хроническими заболеваниями печени // Експериментальна і клінічна медицина-2005.- №2.- С.74-78.

5. Журавлёва Л.В. Геометрические модели гипертензивного сердца у больных артериальной гипертензией в сочетании с различными формами хронических воспалительных заболеваний печени // Український терапевтичний журнал.- 2005.- №3.- С.53-58.

6. Журавлёва Л.В.Гормональный статус у больных гипертонической болезнью и сопутствующими хроническими заболеваниями печени // Врачебная практика.- 2005.- №3.- С.32-37.

7. Журавльова Л.В. Функціональний стан печінки у хворих на гіпертонічну хворобу // Лабораторна діагностика.- 2005.- №3(33).- С.9-11.

8. Журавлёва Л.В.Оксидантный стресс, состояние антиоксидантной системы и их взаимосвязь с геометрическими параметрами миокарда у больных гипертонической болезнью и при сопутствующих хронических заболеваниях печени// Медицина сегодня и завтра.-2005.- №3.- С.26-32.

9. Журавлёва Л.В. Иммунные нарушения у больных гипертонической болезнью и сопутствующими хроническими заболеваниями печени // Медицина сегодня и завтра.- 2005.- №4.- С.40-44.

10. Журавлёва Л.В. Показатели липидного обмена, уровень жёлчных кислот, эхокардиографические параметры у больных гипертонической болезнью и при сопутствующих хронических заболеваниях печени // Сучасна гастроентерологія, гепатологія.- 2005.- №6 (26).- С.28-35.

11. Журавлёва Л.В. , Ковалёва О.Н. Инсулиноподобный фактор роста-1 и ремоделирование миокарда у больных артериальной гипертензией // Український кардіологічний журнал.- 2006.- №5.- С.44-48. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати)

12. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Влияние фактора некроза опухолей-б, интерлейкина-1в, инсулиноподобного фактора роста-1 на геометрию левого желудочка у больных гипертонической болезнью и сопутствующими заболеваниями печени // Медицина сегодня и завтра.- 2006.- №2.-С.23-29.(Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати)

13. Журавльова Л.В.Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та ремоделювання міокарду у хворих з хронічними захворюваннями печінки // Експериментальна і клінічна медицина.- 2006.- №1.- С.81-85.

14.Журавлёва Л.В. Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома и эхокардиографическими параметрами у больных гипертонической болезнью и сопутствующими хроническими заболеваниями печени // Сучасна гастроентерологія, гепатологія.- 2006.- № 2 (28).-С.16-21.

15.Журавльова Л.В. Взаємоз'язок порушень функціонального стану печінки та розвитку атерогенної дисліпопротеїдемії у хворих на гіпертонічну хворобу // Буковинський медичний вісник.- 2006.- Т.10, №4.- С.216-218.

16.Ковалева О.Н., Нижегородцева О.А., Журавлева Л.В., Колосов Е.В., Белая Н.В., Болокадзе Е.А., Янкевич А.А.. Плазменное содержание неспецифических факторов роста, оксида азота и маркеров фиброза миокарда при формировании гипертензивного сердца // Український кардіологічний журнал.- 2006.- спеціальний випуск „Матеріали Міжнародного форуму „Кардіологія вчора, сьогодні, завтра".- С.76-81. (Автор обстежувала хворих та визначала рівень ІФР-1 в сироватці крові, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

17.Журавлёва Л.В. Взаимосвязь показателей коагуляционного гемостаза и эхокардиографических параметров у больных гипертонической болезнью и сопутствующими хроническими заболеваниями печени // Експериментальна і клінічна медицина- 2006.- №2.- С.77-82.

18. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Сравнительная оценка способов лечения гипертонической болезни II стадии с учётом функционального состояния печени // Експериментальна і клінічна медицина.- 2006.- №3.- с.80-87. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

19. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Влияние комбинированной терапии на ремоделирование левого желудочка у больных гипертонической болезнью и сопутствующими хроническими заболеваниями печени // Врачебная практика.- 2006.- №4.- С.9-14. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

20. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Влияние комбинированной терапии на метаболические показатели у больных гипертонической болезнью с нарушением функции печени // Медицина сегодня и завтра.- 2006.- №3-4.- С.66-72. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

21. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Влияние комбинированной терапии на иммунный статус у больных гипертонической болезнью с нарушением функции печени // Сучасна гастроентерологія, гепатологія.- 2006.- №5 (31).-с.11 -15. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

22. Деклараційний патент про корисну модель U 200600386 15.06.2006. Журавльова Л.В., Ковальова О.М. ХДМУ. Спосіб діагностики стадій гіпертонічної хвороби у хворих з ушкодженням печінки // Промислова власність.- Бюл.№6.- 2006. (Автор проводила визначеня функціонального стану печінки у хворих з різними стадіями гіпертонічної хвороби, підготувала текст заявки та формулу корисної моделі).

23. Деклараційний патент про корисну модель U 200509869 15.03.2006. Журавльова Л.В., Ковальова О.М. ХДМУ. Спосіб діагностики ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки // Промислова власність.- Бюл.№3.- 2006. (Автор проводила визначеня типів ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки, підготувала текст заявки та формулу корисної моделі).

24. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Содержание в сыворотке крови тиреоидных и половых гормонов при гипертонической болезни // „Дні науки – 2005": матеріали міжнародної науково-практичної конференції.-Т.20, Медицина.- Дніпропетровськ: "Наука і освіта".- 2005.- С.16-17. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

25. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н, Латогуз Ю.И. Изменение цитокинового профиля и нейрогуморальных показателей у больных артериальной гипертензией // „Терапевтичні читання пам'яті акад. Л.Т.Малої": матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Харків, Інститут терапії ім. акад. Л.Т.Малої АМН України.- 2004.- С.82. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

26. Журавлёва Л.В. Клинические синдромы у больных гипертонической болезнью с сопутствующими заболеваниями печени // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України.- Дніпропетровськ.- 2004.- С.81.

27. Журавлёва Л.В. Взаимосвязь изменения компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и массы миокарда левого желудочка у больных гипертонической болезнью с сопутствующими хроническими гепатитами // „Діагностика і лікування ураження серця та нирок при артеріальній гіпертензії": матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.- Харків: ХДМУ.- 2004.- С.33

28. Журавлёва Л.В. Структурно-функциональные изменения миокарда левого желудочка у больных хроническими гепатитами и циррозами печени // „Актуальні проблеми внутрішньої медицини": матеріали науково-практичної конференції.- Харків: ХДМУ.- 2006.- С.20-22.

29. Журавлёва Л.В.Ковалёва О.Н. Влияние функционального состояния печени на гормональный статус у больных гипертонической болезнью // „Сучасні технології в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань": матеріали науково-практичної конференції до 200-річчя ХДМУ.- Харків: ХДМУ.- 2005.- С.20-21. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

30. Журавлёва Л.В.Ковалёва О.Н. Влияние функционального состояния печени на характер дислипидемии у больных гипертонической болезнью // "Терапевтические чтения: алгоритмы современной диагностики и лечения внутренних болезней": материалы научно-практической конференции.- Харьков, Институт терапии им. акад. Л.Т. Малой АМН Украины.- 2005.- С.73. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

31. Журавлёва Л.В Влияние уровня бета-эндорфинов в плазме на геометрические параметры миокарда у больных гипертонической болезнью и при сопутствующих хронических гепатитах НИИ терапии // „Сучасна наука обличчям до терапевтичної практики": матеріали науково-практичної конференції.- Харків, Інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої АМН України.- 2005.- С.57.

32. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Влияние функционального состояния печени на уровень провоспалительных цитокинов и ремоделирование миокарда у больных гипертонической болезнью // „Первинна та вторинна профілактика церебро-васкулярних ускладнень артеріальної гіпертензії": матеріали науково-практичної конференції.- Київ, ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска.- 2006.- С.224-225. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).


 
 

Цікаве

Загрузка...