WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Враховуючи той факт, що рівень оксиду азоту у сироватці крові вагітних є універсальним маркером розвитку невиношування вагітності, а зниження цього показника в динаміці може слугувати надійним критерієм для прогнозування даної патології, у вагітних із груп ризику щодо розвитку невиношування вагітності з метою своєчасної профілактики ми рекомендуємо вимірювати рівень NO3 як кінцевого продукту метаболізму оксиду азоту у сироватці крові в динаміці з інтервалом 1 тиждень.

 2. Всім вагітним із групи ризику невиношування вагітності з критичним рівнем зниження NO3, яким є інтервал значень зниження NO3 від 53,94% і вище, з метою профілактики невиношування вагітності слід призначати трансдермальний донатор оксиду азоту. Тривалість призначення донатору NО залежить від рівня NO3 у сироватці крові вагітних.

 3. До комплексної терапії загрози передчасних пологів слід включати донатори оксиду азоту під контролем рівня NO3 у сироватці крові вагітних. Призначати донатор оксиду азоту краще в трансдермальній формі, а саме у вигляді нітропластиру, який необхідно накладати на низ живота вагітної на 12 годин.

Для попередження виникнення толерантності ми рекомендуємо робити 8-12 годинні перерви між накладанням нітросистеми. В безнітратний період слід призначати селективний в2–адреноміметик гініпрал у дозі 2 мл (10 мкг) на 200 мл 0,9% NaCL внутрішньовенно крапельно з наступним переходом на пероральний прийом. Таблетований гініпрал застосовують за 1-2 години до закінчення внутрішньовенної інфузії кожні 4-6 годин (1,5 мг/добу).

Оптимальним є застосування в–адреноміметика у поєднанні з блокатором Са каналів, таким як фіноптин: по 2 мл (5 мг) внутрішньовенно та 1 таб. (40 мг) перорально одночасно з прийомом гініпралу.

Крім того, у комплексній терапії передчасних пологів ми рекомендуємо застосовувати седативний засіб персен (по1 драже тричі на добу) та вітамін Е (по 200 мг на добу у вигляді капсул).

Тривалість лікування визначається нормалізацією клінічних даних, показників кардіотокограми, рівня оксиду азоту у сироватці крові вагітних.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Роль оксиду азоту у патогенезі та лікуванні недоношування вагітності // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Під ред. Б.М. Венцківського. – К., 2001.– С.50-53. (спіавт. Бандик В.П., Гужевська І.В.) - особисто проведено клінічне обстеження жінок, статистична обробка, узагальнення та аналіз результатів.

 2. Особливості патогенезу невиношування вагітності в терміні 22-28 тижнів // Вісник наукових досліджень. – 2006. - №2. – С. 41. (співавт. Венцківський Б.М.) - постановка завдання, планування досліджень, клінічні спостереження, інтерпретація результатів та формулювання висновків.

 3. Сучасні підходи до застосування донаторів оксиду азоту у терапії невиношування вагітності // Репродуктивное здоровье женщины. – 2006. - №1(25). – С. 83-85. (співавт. Венцківський Б.М.) - участь у постановці завдань, клінічні спостереження, обговорення отриманих результатів.

 4. Нові підходи до профілактики невиношування вагітності у жінок з урогенітальною інфекцією // Здоровье женщины. – 2005. - №3(23). – С. 55-58. (співавт. Венцківська І.Б.) - особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи, проведено аналіз отриманих результатів.

 5. Нові аспекти патогенезу, лікування та профілактики невиношування вагітності // Здоровье женщины. – 2005. - №2(22). – С. 10-13. (співавт. Венцківський Б.М.) - формулювання завдань, виконання клінічної частини роботи, узагальнення отриманих результатів.

 6. Досвід лікування урогенітальних інфекцій нижнього відділу жіночих статевих органів у вагітних із групи ризику невиношування вагітності // Лікарська справа. – 2006. - №3. – С. 49-50.

 7. Пат. №5056 Україна, МКИ 7 А 61 К 31/21. Спосіб профілактики невиношування вагітності: Пат. №5056 Україна, МКИ 7 А 61K31/21 - №20040605033; Заяв. 25.06.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. №2 – 8с. (співавт. Венцківський Б.М.) -формулювання завдань, інформаційний пошук, клінічні спостереження, обробка та інтерпретація даних, складання формули корисної моделі.

 8. Пат. №4620 Україна, МКИ G 01 N 33/49. Спосіб прогнозування невиношування вагітності: Пат. №4620 Україна, МКИ G 01 N 33/49 - №20040605175; Заяв. 30.06.2004; Опубл. 17.01.2005, Бюл. №1 – 8с. (співавт. Венцківський Б.М.) - особисто запропонована ідея, визначені прототипи, проведена клінічна апробація запропонованого способу.

 9. Пат. №16103 Україна, МКИ G 01 N 33/49. Спосіб прогнозування невиношування вагітності: Пат. №16103 Україна, МКИ G 01 N 33/49 - № u 200601962; Заяв. 23.02.2006; Опубл. 17.07.2006, Бюл. №7 – 8с. (співавт. Венцківський Б.М.) - постановка завдання, клінічні спостереження, математична обробка результатів, складанні формули корисної моделі.

 10. Терапія невиношування вагітності у сучасних умовах // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Материалы научно-практической конференции (11-12 мая 2006 г.). – Судак: Крымский гос. мед. ун-т, 2006. – Т.142, Ч ІІ. - С. 19-23. (співавт. Венцківський Б.М., Гужевська І.В.) - особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи, проведено аналіз отриманих результатів.

 11. Основні патогенетичні механізми розвитку невиношування вагітності // Актуальні проблеми в клінічній медицині: Матеріали науково-практичної конференції (6 квітня 2006 р.). – Київ: Національний мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2006. - С. 29-31. (співавт. Венцківський Б.М) - визначення завдань, виконання клінічної частини роботи, узагальнення отриманих результатів).

 12. Роль L-аргінін-NO – системи у розвитку невиношування вагітності // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 квітня 2006р.). – Суми: Сумський держ. ун-т, 2006. - С. 11-13.

АНОТАЦІЯ

Жабіцька Л.А. Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2006.

На підставі комплексних досліджень поглиблені уявлення про патогенез невиношування вагітності (НВ) в терміни 22-28 тижнів. Встановлено, що в основі розвитку НВ в ці терміни лежить дисбаланс механізмів, що підтримають стан маткового спокою, де NO відіграє вирішальну роль. Спільним показником для вагітних з невиношуванням є достовірне зниження рівня NO у сироватці крові незалежно від того, які з відомих на сьогодні чинників розвитку НВ спостерігаються в анамнезі: порушення функції репродуктивної системи, екстрагенітальна патологія, запальні захворювання гені талій або ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...