WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

Під час нашого дослідження ми також не виявили побічної дії донаторів NO на плід та новонароджених. Це узгоджується з результатами численних досліджень, які не виявили негативної дії донаторів NO на плід та новонароджених, зокрема на фетальний кровоток, оксигенацію крові, кров'яний тиск, серцеву діяльність (B. Leszczynska-Gorzelak, H. Laskowska, B. Marciniak et al., 2002).

Оцінка стану плода, матково-плацентарного та фето-плацентарного кровотоку при застосуванні запропонованого лікувального комплексу та традиційних схем, що проводилось за допомогою кардіотокографії та допплерометрії кровотоку у судинах МПК-ФПК, показала достовірне покращення показників КТГ та КШК у судинах МПК-ФПК.

Особливої уваги заслуговує аналіз результатів вагітностей та неонатальних виходів в обстежених групах (рис. 1).

Рис. 1 Результати вагітності у пацієнток обстежених груп, %

Дослідження показали, що призначення запропонованого способу лікування забезпечує зростання відсотку термінових пологів в середньому на 10% у порівнянні з традиційними схемами, що перевищує відповідний показник навіть у практично здорових вагітних (контрольна група).

Загальна тривалість пологів в обстежених групах достовірно не відрізнялась і становила в І групі 9,210,67 годин, у ІІ групі - 10,120,82 годин у ІІІ групі – 9,340,71 годин та 8,440,58 годин у контрольній групі (р>0,05).

Слід також зазначити, що середня величина крововтрати під час пологів у жінок обстежених груп була в фізіологічних межах (25026 мл, 26030 мл, 25832мл та 26118мл у І, ІІ, ІІІ та контрольній групах, відповідно, р>0,05).

Очікувано позитивні результати перинатального виходу були отримані у І групі, де лікування невиношування вагітності проводили запропонованим нами способом (табл. 5).

Таблиця 5

Даніперинатального виходуу обстежених груп жінок

Показники новонароджених

Групи жінок

І група

n=25

абс. ч.(%)

ІІ група

n=25

абс. ч.(%)

ІІІ група

n=25

абс. ч.(%)

Контрольна група

n=25

абс. ч.(%)

Оцінка за шкалою Апгар, бали

8-10

7-8

6 та менше

15(60%)

10(40%)

-

11(44%)

12(48%)

2(8%)

14(56%)

8(32%)

3(22%)

14(56)%

11(44)%

-

Недоношені діти

1(4%)

4(16%)

3(12%)

2(8%)

Респіраторний дистрес-синдром

-

2(8%)

2(8%)

-

Гіпоксичне ураження центральної нервової системи

-

-

1(4%)

-

Середня вага новонароджених, г.

3350250

2850215

3000230

3300290

Порівняльний аналіз різних методів лікування підтверджує той висновок, що застосування трансдермального гліцеринтринітратного пластиру у комплексній терапії НВ має декілька важливих переваг перед стандартним лікуванням НВ.

Швидкий терапевтичний ефект донаторів NO забезпечується завдяки невеликим розмірам молекули NO, відсутності електричного заряду та швидкому проникненню в клітину шляхом простої дифузії.

Важливим є те, що трансдермальне застосування донатору оксиду азоту обумовлює кероване потрапляння активної речовини, в обхід шлунково-кишкового тракту, безпосередньо у системний кровообіг і підтримує її стабільну концентрацію у крові. А можливість прикладання і зняття пластиру на вимогу та швидке зниження концентрації нітрату, завдяки короткому терміну існування молекули NO, після вилучення пластиру дозволяє контролювати ефект лікування.

Завдяки рівномірному вивільненню субстанції з матриці пластиру виключається ризик передозування й пов'язаних з цим негативних реакцій, що забезпечує високий рівень терапевтичної безпеки.

Мінімум побічних ефектів при лікуванні донаторами оксиду азоту обумовлюється також і іншими важливими властивостями NO. Зокрема, оксид азоту не депонується в тканинах, а через нестабільність молекули NO діє тільки на суміжно розташовані клітини-мішені.

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок про те, що запропонований спосіб з включенням донаторів NO є ефективним, безпечним, зручним способом лікування НВ, який добре переноситься вагітними.

Висока клінічна ефективність удосконаленого лікувального комплексу обумовлена патогенетично обґрунтованим застосуванням донаторів NO, що підтверджує вирішальну роль дефіциту оксиду азоту у розвитку НВ.

Враховуючи той факт, що трансдермальне застосування донаторів NО обумовлює потрапляння активної речовини безпосередньо у системний кровообіг, виключена можливість впливу донатору NO на біотрансформацію в печінці інших лікарських засобів, що входять до запропонованого комплексу лікування. Тим самим знижується ризик побічних ефектів, обумовлених можливим впливом на активність мікросомальних ферментів печінки, а також виключається можливість зміни періоду напіввиведення лікарських препаратів, що входять до терапевтичного комплексу.

Таким чином, за нашими спостереженнями взаємодія донаторів NO з іншими токолітичними засобами, які застосовуються у комплексі, не тільки не погіршує їх профіль безпеки, а навпаки потенціює терапевтичний ефект. Можливість потенціювання дії лікарських препаратів у запропонованому способі лікування обумовлена різними механізмами їх впливу на тонус матки.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання - зниження частоти невиношування вагітності шляхом удосконалення способів прогнозування, лікування та профілактики НВ на підставі вивчення етіопатогенетичних механізмів розвитку НВ, зокрема ролі оксиду азоту як гладеньком'язового релаксанту.

  1. Висока частота невиношування вагітності пов'язана з повільним прогресом у профілактиці та лікуванні НВ, з не до кінця з'ясованими патогенетичними аспектами розвитку даної патології, зокрема такими, як біохімічні механізми, що регулюють скоротливу діяльність матки.

  2. У зв'язку з особливостями етіопатогенезу, акушерської тактики та несприятливими наслідками для плода через надзвичайно високі перинатальну смертність та захворюваність, в окрему групу слід виділяти вагітних з передчасними пологами в терміни 22-28 тижнів, які за номенклатурою ВООЗ відносять до дуже ранніх передчасних пологів. Ключовою ланкою у генезі НВ в 22-28 тижнів є передчасне підвищення маткової активності внаслідок порушення балансу інгібуючих та стимулюючих чинників, який підтримує стан "маткового спокою", де провідну роль відіграє NO.

  3. Дослідження рівня оксиду азоту у сироватці крові жінок у різні терміни вагітності, яка має фізіологічний перебіг, а також безпосередньо у пологах доводять, що оксид азоту, як модулятор маткових скорочень, має вирішальне значення у пролонгації гестації. Незважаючи на коливання в широких межах значень NO3 як кінцевого продукту метаболізму NO, в разі фізіологічної вагітності має місце достовірне поступове підвищення NO3 зі збільшенням терміну гестації. При цьому середня величина підвищення, що спостерігалась у нашому дослідженні, становила 32,12,9%. В пологах, коли маткова активність є максимальною, спостерігається зниження концентрації NO3. Середня величина зниження рівня NO3 у нашому дослідженні склала 41,74,5%.

  4. Спільним показником для вагітних з невиношуванням є достовірне зниження рівня оксиду азоту у сироватці крові незалежно від того, які з відомих на сьогодні чинників розвитку НВ спостерігаються в анамнезі: порушення функції репродуктивної системи, екстрагенітальна патологія, запальні захворювання геніталій або ін. У 86,7% вагітних із загрозою передчасних пологів відмічалось передчасне зниження вмісту NO3 у сироватці крові, при середній величині зниження 51,33,8%, тоді як у здорових вагітних негативної динаміки рівня NO3 не спостерігалось. Важливим є те, що жінкам з передчасними пологами притаманні найвища частота та максимальна вираженість зниження NO3. Так, зниження NO3 було виявлено у 100% жінок з передчасними пологами, а середня величина зниження рівня NO3 становила 62,634,1% і була нижчою навіть у порівнянні з відповідним показником при термінових пологах (41,74,5%).

  5. NO є універсальним регулятором маткової активності, рівень якого змінюється під впливом гормональних, інфекційних, імунологічних та інших факторів розвитку невиношування вагітності. Значне зниження його рівня, як показали наші дослідження, закономірно супроводжується НВ, що підтверджує його виключно важливу роль у розвитку даної патології.

  6. Запропонований спосіб прогнозування невиношування вагітності, який базується на оцінці зниження оксиду азоту у сироватці крові вагітних відносно вихідного рівня, дозволяє вчасно провести коригуючі заходи з метою профілактики невиношування вагітності. Доведено, що критичний для розвитку НВ рівень зниження NO3 складає 64,825,44% відносно вихідного рівня, що відповідає інтервалу від 53,94 до 75,70%. Зниження рівня NO3 на 53,94% та більше вимагає призначення терапії ще до появи клінічних проявів невиношування вагітності для своєчасної профілактики даної патології. Таким чином, рівень оксиду азоту у сироватці крові вагітних є універсальним маркером розвитку НВ, а зниження цього показника до зазначеного критичного рівня може слугувати надійним критерієм для прогнозування даної патології.

  7. Відмінною особливістю розробленого способу комплексного лікування НВ є використання для нормалізації маткового тонусу трансдермального донатору оксиду азоту під контролем концентрації оксиду азоту в крові. Порівняння запропонованого комплексного способу лікування НВ зі способами, які традиційно використовуються при лікуванні даної патології, показало, що він є ефективним, безпечним і зручним, добре переноситься вагітними. Запропонований спосіб забезпечує зростання відсотку термінових пологів в середньому на 10% у порівнянні з традиційними схемами, що навіть перевершує відповідний показник у практично здорових вагітних (контрольна група) та приводить до покращення неонатального виходу. У новонароджених не було випадків респіраторного дистрес-синдрому, гіпоксичного ураження центральної нервової системи, спостерігались значно вищі оцінки за шкалою Апгар, не було новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар нижче 7 балів. Середня вага новонароджених достовірно не відрізнялась від контрольної групи і складала 3350250 г проти 3300290 г і була вище за ІІ та ІІІ групи - 2850215 г та 3000230г, відповідно.

  8. Висока клінічна ефективність запропонованого удосконаленого способу комплексного лікування обумовлена патогенетично обґрунтованим застосуванням донаторів NO, що підтверджує вирішальну роль дефіциту оксиду азоту у розвитку НВ. Враховуючи той факт, що трансдермальне застосування донаторів NО обумовлює потрапляння активної речовини безпосередньо у системний кровообіг, виключена можливість впливу донатору NO на біотрансформацію в печінці інших лікарських засобів, що входять до запропонованого комплексу лікування. Таким чином, сприятлива взаємодія донаторів NO з іншими токолітичними засобами, які застосовуються у комплексі, не тільки не погіршує їх профіль безпеки, а навпаки потенціює терапевтичний ефект. Можливість потенціювання дії лікарських препаратів у запропонованому способі лікування обумовлена різними механізмами їх впливу на тонус матки.


 
 

Цікаве

Загрузка...